Studijų tvarkaraščiai 2019/2020 m.m.


Dalykų (modulių) tvarkaraščiai

XLS lentelė - šablonas tvarkaraščio duomenų pateikimui (prašome siųsti Studijų centro tvarkaraščių koordinatoriams)

2018/2019 m.m. tvarkaraščiai

Paskaitų ir seminarų medžiaga


Judėjimo modulis

Slaugos ir rūpybos katedra

Homeostazės ir šalinimo modulis

Fiziologijos katedra

Kvėpavimo modulis

Biochemijos katedra

Jutimų ir suvokimo modulis

Biochemijos katedra
Anatomijos institutas

Nervinės ir endokrininės reguliacijos modulis

Anatomijos institutas
Patikslintos modulio egzamino temos

Modulis „Infekcija“

Anatomijos institutas