Medicinos I kurso 2018-2019 m.m. studijų tvarkaraštis

Norėdami pamatyti ciklo detalųjį tvarkaraštį, paspauskite ant norimo ciklo pavadinimo žemiau pateiktame tvarkaraščio tinklelyje.
Jei turite klausimų dėl tvarkaraščio ar pastebėjimų, prašome parašyti el.paštu linas.leonas @ lsmuni.lt.

Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  53  1  2  3  4  5    6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
1-12 gr. (lt) 09.04 - 09.17
Studijų įvadas
09.18 - 09.24
Slauga
09.25 - 10.24
Citologija, parazitologija
10.25 - 11.21
Medicinos fizika
11.22 - 01.24
Anatomija
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 01.25-01.31 1-12 gr. (lt) 02.01 - 02.27
Genetika
02.28 - 03.27
Medicinos chemija
03.28 - 04.27
Histologija
04.29 - 05.25
Anatomija
05.27 - 06.20
Statistika, informatika
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 06.21-06.29 Metų įsiskolinimų likvidavimo savaitė 08.26-08.31
13-26 gr. (lt) 09.18 - 10.11
Medicinos fizika
10.12 - 11.27
Anatomija
11.28 - 12.04
Slauga
12.05 - 01.24
Citologija, parazitologija
13-26 gr. (lt) 02.01 - 02.27
Anatomija
02.28 - 03.27
Histologija
03.28 - 04.27
Genetika
04.29 - 05.25
Statistika, informatika
05.27 - 06.20
Medicinos chemija
31-45 gr. (užs.) 09.04 - 09.17
Introduction to studies (foreign students)
09.18 - 10.31
Anatomy (en)
11.02 - 12.03
Cytology and parasitology (en)
12.04 - 01.16
Medical physics (en)
01.17 - 01.24
Nursing (en)
31-39 gr. (užs.) 02.01 - 02.27
Histology (en)
02.28 - 03.27
Genetics (en)
03.28 - 04.27
Statistics, informatics (en)
04.29 - 05.25
Medical chemistry (en)
05.27 - 06.20
Anatomy (en)
lt., užs. srautai 09.18 - 01.24
Bendrieji sveikatos pagrindai
40-45 gr. (užs.) 02.01 - 02.27
Statistics, informatics (en)
02.28 - 03.27
Anatomy (en)
03.28 - 04.27
Medical chemistry (en)
04.29 - 05.25
Genetics (en)
05.27 - 06.20
Histology (en)
09.04 - 01.24
Kalbos / Languages
02.07 - 06.29
Kalbos
Pasirenkamas fundamentaliosios filosofijos dalykas Pasirenkamas bendrojo universitetinio lavinimo dalykas

Studijų įvadasStudijų įvadas (medicina)
AnatomijaAnatomija
AnatomyAnatomy
Citologija, parazitologijaCitologija, parazitologija
Cytology and parasitologyCitologija, parazitologija
Medicinos fizikaMedicinos fizika
Medical physicsMedicinos fizika
SlaugaSlauga
NursingSlauga
Introduction to studies (foreign students)Studijų įvadas (medicina, užsienio stud.)
Bendrieji sveikatos pagrindaiBendrieji sveikatos pagrindai
Kalbos / LanguagesKalbos
KalbosProfesinė užsienio kalba, lotynų kalba, lietuvių kalba (užsienio
GenetikaGenetika
GeneticsGenetics
HistologijaŽmogaus histologija ir embriologija
HistologyHuman Histology and Embryology
Medicinos chemijaMedicinos chemija
Medical chemistryMedical chemistry
Statistika, informatikaStatistikos, informatikos ir mokslinio darbo organizavimo pagrin
Statistics, informaticsBasis of statistics, mathematics and research

Pastabos
Rudens semestro trukmė: 2018.09.04-2019.01.31.
Žiemos atostogos: 2018.12.22-2019.01.04 lietuvių kalba studijuojančioms grupėms, 2018.12.19-2019.01.04 anglų kalba studijuojančioms grupėms.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.01.25-2019.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2019.02.01-2019.06.30.
Pavasario atostogos: 2019.04.20-2019.04.24.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.06.21-2019.06.29.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2019.08.25-2019.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.

Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras