Medicinos fakulteto II kurso 2018-2019 m.m. tvarkaraštis

Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
Studijų savaitė  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  -
1 – 12 gr. 09.04 - 10.17
Ikiklinikiniai
10.18 - 11.30
Medžiagų įsisavinimas ir apykaita
12.01 - 01.25
Judėjimas
Įsiskolinimų likvidavimas 2019.01.25 - 2019.01.31 02.01 - 03.19
Homeostazė
03.20 - 05.08
Kraujotaka
05.09 - 06.21
Kvėpavimas
06.21 - 06.29
Įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
08.26 - 08.31
Metų
įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
13 – 26 gr. 09.04 - 10.17
Ikiklinikiniai
10.18 - 11.29
Judėjimas
11.30 - 01.25
Homeostazė
02.01 - 03.19
Kraujotaka
03.20 - 05.08
Kvėpavimas
05.09 - 06.21
Medžiagų įsisavinimas ir apykaita
31 – 38 gr. 09.04 - 10.17
Preclinical (en)
10.18 - 11.28
Homeostasis (en)
11.29 - 01.25
Circulation (en)
02.01 - 03.20
Respiration (en)
03.21 - 05.09
Metabolism (en)
05.10 - 06.21
Locomotion (en)
39–46 gr. 09.04 - 10.17
Preclinical (en)
10.18 - 11.29
Circulation (en)
11.30 - 01.25
Respiration (en)
02.01 - 03.20
Metabolism (en)
03.21 - 05.09
Locomotion (en)
05.10 - 06.21
Homeostasis (en)
1 - 26 gr. 09.04 - 01.24
Med. filosofija ir sv. psichologija
Kalbos kultūra ir specialybės kultūra
31 - 46 gr. 09.04 - 01.31
Health Psychology
1 - 29 gr. Profesinė užsienio kalba Profesinė užsienio kalba
31 - 40 gr. Lietuvių (užsienio) kalba II lygis
Specialybės lietuvių kalba
Lietuvių (užsienio) kalba II lygis
Specialybės lietuvių kalba
1 - 40 gr. Pasirenkamasis humanitarinis dalykas Pasirenkamasis humanitarinis dalykas

Studentų grupių tvarkaraščiai


Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
Rudens semestro trukmė: 2018.09.04-2019.01.31.
Žiemos atostogos: 2018.12.22-2019.01.04 lietuvių kalba studijuojančioms grupėms, 2018.12.19-2019.01.04 anglų kalba studijuojančioms grupėms.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.01.25-2019.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2019.02.01-2019.06.30.
Pavasario atostogos: 2019.04.20-2019.04.24.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.06.21-2019.06.29.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2019.08.25-2019.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.
Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras