Medicinos fakulteto III kurso 2020-2021 m.m. tvarkaraštis

Semestro savaitė  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  -  -
1 – 12 gr. 09.02 - 10.08
Reprodukcija ir paveldėjimas
10.09 - 11.17
Imuninis atsakas
11.18 - 01.07
Infekcija
01.08 - 01.25
MTD organizavimas
Įsiskolinimų likvidavimas 01.26 - 01.29 02.01 - 03.04
Profesinė kompetencija
03.05 - 04.23
Nervinė ir endokrininė reguliacija
04.26 - 06.07
Jutimai ir suvokimas
Pasirenkamasis
medicinos pagrindų
dalykas
06.08 - 06.22
Įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
06.23 - 06.30
Metų
įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
08.25 - 08.31
13 – 26 gr. 09.02 - 10.02
Profesinė kompetencija
10.05 - 10.22
MTD organizavimas
10.23 - 12.02
Reprodukcija ir paveldėjimas
12.03 - 01.25
Nervinė ir endokrininė reguliacija
02.01 - 03.10
Imuninis atsakas
03.12 - 04.27
Infekcija
04.28 - 06.07
Jutimai ir suvokimas
31 – 38 gr.
(užs.stud.)
09.02 - 09.21
MTD organizavimas (en)
09.22 - 10.22
Profesinė kompetencija (en)
10.23 - 12.02
Nervinė ir endokrininė reguliacija (en)
12.03 - 01.25
Imuninis atsakas (en)
02.01 - 03.10
Reprodukcija ir paveldėjimas (en)
03.15 - 04.26
Jutimai ir suvokimas (en)
04.28 - 06.07
Infekcija (en)
39 – 46 gr.
(užs.stud.)
09.02 - 10.08
Nervinė ir endokrininė reguliacija (en)
10.09 - 11.17
Jutimai ir suvokimas (en)
11.18 - 12.03
MTD organizavimas (en)
12.04 - 01.25
Reprodukcija ir paveldėjimas (en)
02.01 - 03.05
Profesinė kompetencija (en)
03.08 - 04.23
Imuninis atsakas (en)
04.26 - 06.07
Infekcija (en)
1 - 26, 31 - 46 gr. 09.02 - 01.22
Pagrindiniai klinikiniai įgūdžiai
02.01 - 06.22
Pagrindiniai klinikiniai įgūdžiai
1 - 26 gr. 09.02 - 01.22
Interprofesinis bendravimas
02.01 - 06.22
Interprofesinis bendravimas
31 - 46 gr. Lietuvių kalbos tobulinimas
nuo 09.02
1 - 26 gr. Laisvai pasirenkamieji dalykai Laisvai pasirenkamieji dalykai

Kurso pastabos
  1. Grupės lietuvių kalba: 1 - 26, grupės anglų kalba: 31 - 46
  2. Rudens semestro trukmė / Autumn semester: 2020.09.02 - 2021.01.31. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2020.09.02.
  3. Žiemos atostogos / Winter holidays 2020.12.19 - 2021.01.03.
  4. Rudens semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of autumn semester exams: 2021.01.26 - 2021.01.30.
  5. Pavasario semestro trukmė / Spring semester: 2020.02.01 - 2020.06.30. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2021.02.01.
  6. Pavasario atostogos / Spring holidays: 2021.04.05 - 2021.04.11.
  7. Pavasario semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of spring semester exams: 2020.06.23 - 2020.06.30.
  8. Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė vyks / Retake of year exams: 2021.08.25 - 2021.08.31.