Medicinos fakulteto III kurso 2018-2019 m.m. tvarkaraštis

Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
Semestro savaitė  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  -
1 – 10 gr. 09.04 - 10.09
Reprodukcija ir paveldėjimas
10.10 - 11.17
Imuninis atsakas
11.19 - 01.08
Infekcija
01.09 - 01.24
MTD organizavimas
Įsiskolinimų likvidavimas 2019.01.25 - 2019.01.31 02.01 - 03.14
Nervinė ir endokrininė reguliacija
03.15 - 04.26
Jutimai ir suvokimas
04.27 - 06.05
Profesinė kompetencija
06.08 - 06.22
Pasirenkamasis
medicinos pagrindų
dalykas
06.21 - 06.29
Įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
08.26 - 08.31
Metų
įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
11 – 20 gr. 09.04 - 10.09
Profesinė kompetencija
10.10 - 10.25
MTD organizavimas
10.26 - 12.04
Reprodukcija ir paveldėjimas
12.05 - 01.31
Imuninis atsakas
02.01 - 03.13
Infekcija
03.14 - 04.25
Nervinė ir endokrininė reguliacija
04.26 - 06.06
Jutimai ir suvokimas
21 – 29 gr. 09.04 - 10.10
Nervinė ir endokrininė reguliacija
10.11 - 11.19
Jutimai ir suvokimas
11.20 - 12.05
MTD organizavimas
12.06 - 01.31
Reprodukcija ir paveldėjimas
02.01 - 03.14
Imuninis atsakas
03.15 - 04.25
Infekcija
04.26 - 06.05
Profesinė kompetencija
31 – 40 gr. 09.04 - 09.19
MTD organizavimas (en)
09.20 - 10.25
Professional competence (en)
10.26 - 12.04
Nervous and Endocrine Regulation (en)
12.05 - 01.25
Sensation and Perception (en)
02.01 - 03.13
Reproduction and Inheritance (en)
03.14 - 04.25
Immune response (en)
04.26 - 06.06
Infection (en)
1 - 29 gr. 09.04 - 01.24
Interprofesinis bendravimas
02.01 - 06.05
Interprofesinis bendravimas
31 - 40 gr. Lietuvių kalbos tobulinimas
nuo 09.04
1 - 29 gr. Laisvai pasirenkamieji dalykai Laisvai pasirenkamieji dalykai

Studentų grupių tvarkaraščiai


Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
Rudens semestro trukmė: 2018.09.04-2019.01.31.
Žiemos atostogos: 2018.12.22-2019.01.04 lietuvių kalba studijuojančioms grupėms, 2018.12.19-2019.01.04 anglų kalba studijuojančioms grupėms.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.01.25-2019.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2019.02.01-2019.06.30.
Pavasario atostogos: 2019.04.20-2019.04.24.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.06.21-2019.06.29.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2019.08.25-2019.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.

Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras