Medicinos fakulteto III kurso 2019-2020 m.m. tvarkaraštis

Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
Semestro savaitė  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  -
1 – 12 gr. 09.02 - 10.09
Reprodukcija ir paveldėjimas
10.10 - 11.18
Imuninis atsakas
11.19 - 01.08
Infekcija
01.09 - 01.25
MTD organizavimas
Įsiskolinimų likvidavimas 2020.01.27 - 2020.01.31 02.03 - 03.28
Nervinė ir endokrininė reguliacija
03.30 - 05.11
Jutimai ir suvokimas
05.12 - 06.05
Profesinė kompetencija
06.06 - 06.19
Nebaigtų ciklų studijos
06.20 - 07.03
Pasirenkamasis
medicinos pagrindų
dalykas
07.06 - 07.10
Įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
08.25 - 08.31
Metų
įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
13 – 26 gr. 09.02 - 10.09
Profesinė kompetencija
10.10 - 10.25
MTD organizavimas
10.26 - 12.04
Reprodukcija ir paveldėjimas
12.05 - 01.25
Imuninis atsakas
02.03 - 03.12
Infekcija
03.28 - 05.11
Nervinė ir endokrininė reguliacija
05.12 - 06.19
Jutimai ir suvokimas
31 – 38 gr. 09.02 - 09.18
MTD organizavimas (en)
09.19 - 10.24
Profesinė kompetencija (en)
10.25 - 12.04
Nervinė ir endokrininė reguliacija (en)
12.05 - 01.25
Jutimai ir suvokimas (en)
02.01 - 03.10
Reprodukcija ir paveldėjimas (en)
03.12 - 05.08
Imuninis atsakas (en)
05.11 - 06.19
Infekcija (en)
39 – 46 gr. 09.02 - 10.08
Nervinė ir endokrininė reguliacija
10.09 - 11.16
Jutimai ir suvokimas (en)
11.18 - 12.03
MTD organizavimas (en)
12.04 - 01.25
Reprodukcija ir paveldėjimas
02.01 - 03.12
Imuninis atsakas (en)
03.28 - 05.25
Infekcija (en)
05.26 - 06.19
Profesinė kompetencija (en)
1 - 29 gr. 09.02 - 01.31
Interprofesinis bendravimas
02.03 - 06.12
Interprofesinis bendravimas
31 - 40 gr. Lietuvių kalbos tobulinimas
nuo 09.02
1 - 29 gr. Laisvai pasirenkamieji dalykai Laisvai pasirenkamieji dalykai

Studentų grupių tvarkaraščiai


Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
1. Rudens semestro trukmė / Autumn semester: 2019.09.01 - 2020.01.31. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2019.09.02.
2. Žiemos atostogos lietuvių kalba studijuojančioms grupėms / Winter holidays for lithuanian groups: 2019.12.21 - 2020.01.05.
3. Žiemos atostogos anglų kalba studijuojančioms grupėms / Winter holidays for english study groups: 2019.12.19 - 2020.01.05.
4. Rudens semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of autumn semester exams: 2020.01.27 - 2020.01.31.

5. Pavasario semestro trukmė / Spring semester: 2020.02.01 - 2020.06.30. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2020.02.03.
6. Pavasario atostogos lietuvių ir anglų kalba studijuojančioms grupėms / Spring holidays for all groups: 2020.04.12 - 2020.04.19.
7. Pavasario semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of spring semester exams: 2020.06.23 - 2020.06.30.

8. Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė vyks / Retake of year exams: 2020.08.25 - 2020.08.31.