Sveikatos psichologijos I kurso 2020-2021 m.m. studijų tvarkaraštis


Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4    5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
1–4 gr. 09.14 - 01.22
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)
Skolų likvidavimo savaitė
01.25 - 01.29
1–4 gr. 02.01 - 06.22
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)
Skolų likvidavimo savaitė 06.23-06.30 Metų skolų likvidavimo savaitė 08.25 - 08.31
5 gr. (užs.) 09.14 - 01.22
Bendras dalykų tvarkaraštis užsienio gr. (r) (en)
5 gr. (užs.) 02.01 - 06.22
Bendras dalykų tvarkaraštis užsienio gr. (p) (en)
1–5 gr. 09.14 - 11.03
Įvadas į sveikatos psichologijos studijas
11.04 - 01.22
Bendroji psichologija
1–4 gr. 02.01 - 04.26
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai
04.27 - 05.21
Statistikos pagrindai
05.24 - 06.22
Pasirenkamasis dalykas
09.14 - 11.06
Psichologijos istorija
11.04 - 01.22
Psichologijos mokslas ir praktika
5 gr. (užs.) 02.01 - 03.01
Pasirenkamasis dalykas (en)
03.02 - 05.25
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai (en)
05.26 - 06.22
Statistikos pagrindai (en)
09.14 - 01.22
Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai
1–5 gr. 02.01 - 05.07
Bendravimo psichologija
05.10 - 06.22
Iškalbos menas
09.14 - 01.22
Profesinė kalba
02.01 - 06.22
Profesinė kalba
Pasirenkamasis dalykas (antroji užsienio kalba)

Įvadas į sveikatos psichologijos studijasĮvadas į sveikatos psichologijos studijas
Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindaiHumanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindaiPsichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai
Statistikos pagrindaiStatistikos pagrindai
Bendravimo psichologijaBendravimo psichologija
Profesinė kalbaProfesinė kalba
Pasirenkamasis dalykasPasirenkamasis dalykas (pavasario sem.)
Bendroji psichologijaBendroji psichologija
Psichologijos istorijaPsichologijos istorija
Psichologijos mokslas ir praktikaPsichologijos mokslas ir praktika
Iškalbos menasIškalbos menas
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)Bendras dalykų tvarkaraštis (rudens sem.)
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)Bendras dalykų tvarkaraštis (pavasario sem.)
Bendras dalykų tvarkaraštis užsienio gr. (r)Bendras užsienio studentų grupių dalykų tvarkaraštis (rudens sem
Bendras dalykų tvarkaraštis užsienio gr. (p)Bendras užsienio studentų grupių dalykų tvarkaraštis (pavasario
Pastabos
  1. Rudens semestro trukmė / Autumn semester: 2020.09.02 - 2021.01.31. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2020.09.02.
  2. Žiemos atostogos / Winter holidays 2020.12.19 - 2021.01.03.
  3. Rudens semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of autumn semester exams: 2021.01.23 - 2021.01.29.
  4. Pavasario semestro trukmė / Spring semester: 2020.02.01 - 2020.06.30. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2021.02.01.
  5. Pavasario atostogos / Spring holidays: 2021.04.05 - 2021.04.11.
  6. Pavasario semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of spring semester exams: 2020.06.23 - 2020.06.30.
  7. Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė vyks / Retake of year exams: 2021.08.25 - 2021.08.31.