Sveikatos psichologijos III kurso 2020-2021 m.m. studijų tvarkaraštis


Metų savaitė  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  35
1–3 gr. 09.02 - 01.22
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 01.25-01.29 02.01 - 06.22
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 06.23-06.30 Metų įsiskolinimų likvidavimo savaitė 08.25-08.31
09.02 - 11.11
Klinikinė psichologija
11.12 - 12.18
Psichiatrija
01.04 - 01.22
Sveikatos priežiūros sistema
02.01 - 03.16
Ugdymo psichologija
03.17 - 05.25
Psichologinis įvertinimas
05.26 - 06.08
Elgesio medicina
06.09 - 06.22
Pasirenkamieji dalykai
09.02 - 11.11
Pirmoji med.pagalba
02.01 - 05.25
Praktika
09.02 - 01.22
SP ir komandinis darbas
02.01 - 06.22
Kursinis darbas
02.01 - 06.22
Akademinis raštingumas

Elgesio medicinaElgesio medicina
Sveikatos priežiūros sistemaSveikatos priežiūros sistema
Klinikinė psichologijaKlinikinė psichologija
PsichiatrijaPsichiatrija
Psichologinis įvertinimasPsichologinis įvertinimas
SP ir komandinis darbasSveikatos psichologija ir komandinis darbas
Pirmoji med.pagalbaPirmoji medicininė pagalba
Ugdymo psichologijaUgdymo psichologija
Akademinis raštingumasAkademinis raštingumas
Kursinis darbasKursinis darbas:mokslinio tyrimo atlikimas
PraktikaPsichologinio įvertinimo ir ugdymo psichologijos praktika
Pasirenkamieji dalykaiPasirenkamieji dalykai
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)Bendras dalykų tvarkaraštis (rudens sem.)
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)Bendras dalykų tvarkaraštis (pavasario sem.)

 Studentų grupių tvarkaraščiai

Pastabos
  1. Rudens semestro trukmė / Autumn semester: 2020.09.02 - 2021.01.31. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2020.09.02.
  2. Žiemos atostogos / Winter holidays 2020.12.19 - 2021.01.03.
  3. Rudens semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of autumn semester exams: 2021.01.23 - 2021.01.29.
  4. Pavasario semestro trukmė / Spring semester: 2020.02.01 - 2020.06.30. Auditoriniai užsiėmimai prasideda / Classes start: 2021.02.01.
  5. Pavasario atostogos / Spring holidays: 2021.04.05 - 2021.04.11.
  6. Pavasario semestro įsiskolinimų likvidavimo savaitė / Retake of spring semester exams: 2020.06.23 - 2020.06.30.
  7. Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė vyks / Retake of year exams: 2021.08.25 - 2021.08.31.