Ciklo „Nervinė ir endokrininė reguliacija“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataNervinė ir endokrininė reguliacija/M-V3 (NE), Interprofesinis bendravimas/M-V3 (X5)
Grupės: 11-20
Grupių tvarkaraščiai: Bendras11121314151617181920
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
149K03.14  08:00-09:30 CR004 HE
NE 4.0 (19)
 09:45-11:15 anat. An
NE 4.0 (15)
 11:30-13:00 anat. An
NE 4.0 (16)
                            
  08:00-09:30 fiziol. Fi
NE 4.0 (11)
 09:45-11:15 CR004 HE
NE 4.0 (20)
   12:00-13:30 fiziol. Fi
NE 4.0 (12)
                          
  08:00-09:30 anat. An
NE 4.0 (14)
          12:00-13:30 fiziol. Fi
NE 4.0 (13)
                          
      09:00-10:30 vid.l. VL
NE 4.0 (17-18)
                                      
150Pe03.15   08:15-09:45 Vl.Lašo Fi
NE 5.8 (11-20)
 10:00-11:30 Vl.Lašo HE
NE 5.1 (11-20)
   12:15-13:00 F203 Bc
NE 5.20 (11-20)
                            
151Š03.16                                                  
152P03.18     08:45-10:15 anat. An
NE 7.1 (14-16)
 10:30-12:00 anat. An
NE 7.1 (17-20)
 12:15-13:45 anat. An
NE 7.1 (11-13)
                         
        09:30-11:00 CR011 BE
X5 6.8 (11-12)
        13:00-15:15 hist. HE
NE 6.1 (16-17)
                   
153A03.19            10:30-12:45 hist. HE
NE 6.1 (11-13, 20)
      14:15-15:45 J.Laš.a. PA
NE 5.12 (11-20)
    16:45-19:00 hist. HE
NE 6.1 (14-15)
    
154T03.20  08:00-11:00 fiziol. Fi
NE 6.6 (11-13)
  11:30-13:00 M.a. Bc
NE 7.4 (11-13)
13:00-14:30 M.a. Bc
NE 7.4 (17-20)
  15:00-18:00 fiziol. Fi
NE 6.6 (17-20)
        
        09:30-11:00 M.a. Bc
NE 7.4 (14-16)
  11:30-14:30 fiziol. Fi
NE 6.6 (14-16)
                      
            10:30-12:45 hist. HE
NE 6.1 (18-19)
                             
155K03.21           10:15-11:45 KKL a. VL
NE 5.18 (11-20)
 12:00-14:15 vid.l. VL
NE 6.10 (11-20)
   15:00-16:30 O.a. Ra
NE 5.13 (11-20)
              
156Pe03.22  08:00-10:15 anat. An
NE 4.1 (16)
 10:30-12:45 fiziol. Fi
NE 4.1 (11)
 13:00-15:15 fiziol. Fi
NE 4.1 (12)
 15:30-17:00 Žil.a. An
NE 5.3 (11-20)
            
    08:30-10:45 CR004 HE
NE 4.1 (20)
10:45-13:00 fiziol. Fi
NE 4.1 (13)
13:00-15:15 anat. An
NE 4.1 (15)
                   
      09:00-11:15 vid.l. VL
NE 4.1 (17-18)
                                   
            10:30-12:45 anat. An
NE 4.1 (14)
                             
              11:00-13:15 CR004 HE
NE 4.1 (19)
                           
157Š03.23                11:30-13:00 Žil.a. An
NE 5.15 (11-20)
    14:00-15:30 O.a. Ra
NE 5.14 (11-20)
                  
158P03.25  08:00-11:00 fiziol. Fi
NE 6.7 (17-20)
 11:15-14:15 fiziol. Fi
NE 6.7 (11-13)
 14:30-17:30 fiziol. Fi
NE 6.7 (14-16)
          
  08:00-10:15 anat. An
NE 6.3 (11-13)
 10:30-12:45 anat. An
NE 6.3 (14-16)
 13:00-15:15 anat. An
NE 6.3 (17-20)
                   
159A03.26  08:00-10:15 hist. HE
NE 4.2 (19)
10:15-12:30 VS241 Ra
NE 6.14 (17-18)
12:30-14:45 VS241 Ra
NE 6.14 (11-12)
14:45-17:00 VS241 Ra
NE 6.14 (13-14)
17:00-19:15 VS241 Ra
NE 6.14 (19-20)
   
  08:00-10:15 VS241 Ra
NE 6.14 (15-16)
   11:00-13:15 anat. An
NE 6.5 (14-16)
 13:30-15:45 anat. An
NE 6.5 (17-19)
                 
    08:30-10:45 anat. An
NE 6.5 (11-13, 20)
      12:15-14:30 CR004 HE
NE 4.2 (20)
                      
                          14:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.12 (15-16)
        
160T03.27  08:00-10:15 anat. An
NE 4.2 (15)
 10:30-12:45 anat. An
NE 4.2 (16)
 13:00-15:15 anat. An
NE 4.2 (14)
                   
  08:00-10:15 fiziol. Fi
NE 4.2 (12)
 10:30-12:45 fiziol. Fi
NE 4.2 (13)
     14:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.12 (17-18)
        
    08:30-10:45 vid.l. VL
NE 4.2 (17-18)
 11:00-13:15 fiziol. Fi
NE 4.2 (11)
                           
161K03.28      09:00-10:30 Žil.a. An
NE 5.4 (11-20)
 10:45-12:15 Žil.a. HE
NE 5.2 (11-20)
  12:45-14:15 Vl.Lašo F2
NE 5.16 (11-20)
                       
162Pe03.29  08:00-10:15 anat. An
NE 6.4 (17-20)
 10:30-12:45 anat. An
NE 6.4 (14-16)
 13:00-15:15 anat. An
NE 6.4 (11-13)
 15:30-17:45 hist. HE
NE 6.2 (17-18)
         
  08:00-10:15 hist. HE
NE 6.2 (15-16)
 10:30-12:45 hist. HE
NE 6.2 (11-12)
           15:30-17:45 hist. HE
NE 6.2 (19-20)
         
                                15:30-17:45 hist. HE
NE 6.2 (13-14)
         
163Š03.30                                                  
164P04.01    08:30-10:45 vid.l. VL
NE 6.11 (11-20)
     12:00-14:15 F205 Fi
NE 5.9 (11-20)
    15:15-16:45 F205 BE
X5 6.9 (17-18)
             
165A04.02  08:00-10:15 VS241 Ra
NE 6.15 (17-18)
10:15-12:30 VS241 Ra
NE 6.15 (19-20)
12:30-14:45 VS241 Ra
NE 6.15 (11-12)
14:45-17:00 VS241 Ra
NE 6.15 (13-14)
17:00-19:15 VS241 Ra
NE 6.15 (15-16)
   
      09:00-10:30 farm. F2
NE 7.6 (11-13)
 10:45-12:15 farm. F2
NE 7.6 (14-15)
 12:30-14:00 farm. F2
NE 7.6 (16-17)
 14:15-15:45 farm. F2
NE 7.6 (18-20)
                 
166T04.03  08:00-10:15 hist. HE
NE 4.3 (20)
 10:30-12:45 vid.l. VL
NE 4.3 (17-18)
 13:00-15:15 fiziol. Fi
NE 4.3 (13)
                   
  08:00-10:15 anat. An
NE 4.3 (14)
 10:30-12:45 fiziol. Fi
NE 4.3 (12)
 13:00-15:15 CR004 HE
NE 4.3 (19)
                   
          10:00-12:15 fiziol. Fi
NE 4.3 (11)
   13:00-15:15 anat. An
NE 4.3 (16)
                   
            10:30-12:45 anat. An
NE 4.3 (15)
                             
167K04.04  08:00-09:30 Žil.a. An
NE 5.5 (11-20)
                                          
168Pe04.05  08:00-10:15 Vl.Lašo Fi
NE 5.10 (11-20)
         12:30-14:00 Vl.Lašo F2
NE 5.17 (11-20)
                        
169Š04.06                                                  
170P04.08    08:30-10:45 farm. F2
NE 6.9 (11-13)
 11:00-13:15 farm. F2
NE 6.9 (14-16)
13:15-14:45 CR011 BE
X5 6.9 (13-14)
 15:00-16:30 CR011 BE
X5 6.9 (15-16)
              
               11:15-12:45 Žil.a. BE
X5 6.9 (11-12)
   13:30-15:45 farm. F2
NE 6.9 (17-18)
 16:00-18:15 farm. F2
NE 6.9 (19-20)
       
171A04.09  08:00-09:30 anat. An
NE 7.2 (11-13)
 09:45-11:15 anat. An
NE 7.2 (14-16)
 11:30-13:00 anat. An
NE 7.2 (17-20)
13:00-15:15 pat.anat. PA
NE 6.8 (14-16)
                   
  08:00-10:15 pat.anat. PA
NE 6.8 (17-20)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
NE 6.8 (11-13)
   13:30-15:00 CR011 BE
X5 6.9 (19-20)
                    
172T04.10                    12:30-14:00 Vl.Lašo Bc
NE 5.6 (11-20)
 14:15-15:45 Vl.Lašo Bc
NE 5.7 (11-20)
                 
173K04.11  08:00-10:15 CR004 HE
NE 4.4 (19)
 10:30-12:45 CR004 HE
NE 4.4 (20)
 13:00-15:15 fiziol. Fi
NE 4.4 (11)
 15:30-17:00 Vl.Lašo Fi
NE 5.11 (11-20)
            
  08:00-10:15 anat. An
NE 4.4 (16)
 10:30-12:45 anat. An
NE 4.4 (14)
 13:00-15:15 fiziol. Fi
NE 4.4 (12)
                   
      09:00-11:15 vid.l. VL
NE 4.4 (17-18)
       13:00-15:15 anat. An
NE 4.4 (15)
                   
              11:00-13:15 fiziol. Fi
NE 4.4 (13)
                           
174Pe04.12  08:00-09:30 fiziol. Fi
NE 6.13 (11-13)
 09:45-11:15 anat. An
NE 7.3 (17-20)
 11:30-13:00 anat. An
NE 7.3 (11-13)
                            
  08:00-09:30 anat. An
NE 7.3 (14-16)
 09:45-11:15 fiziol. Fi
NE 6.13 (14-16)
 11:30-13:00 fiziol. Fi
NE 6.13 (17-20)
                            
175Š04.13                                                  
176P04.15  08:00-09:30 farm. F2
NE 7.7 (11-13)
 09:45-11:15 farm. F2
NE 7.7 (14-16)
 11:30-13:00 farm. F2
NE 7.7 (17-20)
    14:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.12 (19-20)
        
    08:30-10:00 rad.dgn.160 Ra
NE 7.8 (17-20)
 10:15-11:45 rad.dgn.160 Ra
NE 7.8 (11-13)
 12:00-13:30 rad.dgn.160 Ra
NE 7.8 (14-16)
                          
177A04.16       09:15-10:45 KKL a. VL
NE 5.19 (11-20)
 11:00-13:15 vid.l. VL
NE 6.12 (11-20)
                           
178T04.17  08:00-09:30 CR004 HE
NE 4.5 (20)
 09:45-11:15 anat. An
NE 4.5 (14)
 11:30-13:00 anat. An
NE 4.5 (15)
                            
  08:00-09:30 anat. An
NE 4.5 (16)
 09:45-11:15 fiziol. Fi
NE 4.5 (13)
                                   
  08:00-09:30 fiziol. Fi
NE 4.5 (12)
  10:00-11:30 CR004 HE
NE 4.5 (19)
                                  
  08:00-09:30 fiziol. Fi
NE 4.5 (11)
                                          
      09:00-10:30 vid.l. VL
NE 4.5 (17-18)
                                      
179K04.18                                                  
180Pe04.19                                                  
181K04.25                  12:00-15:00 VS242 An
NE 9.1 (16-17)
                    
                  12:00-15:00 VS241 An
NE 9.1 (13-15)
                    
                  12:00-15:00 VS217 An
NE 9.1 (11-12)
                    
                  12:00-15:00 VS345 An
NE 9.1 (18-20)
                    

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
M.a.Mažoji a., Eivenių g.4
O.a.K. Oželio a., Eivenių g.4
F203FF 203 aud., Eivenių g.4
F205FF 205 aud., Eivenių g.4
Vl.LašoVl. Lašo auditorija, Mickevičiaus g. 9
Žil.a.J.Žilinsko auditorija, Mickevičiaus g. 9
J.Laš.a.Prof. J.Lašienės auditorija,
KKL a.Vidaus ligų ir chirurgijos auditorija, Josvainių g. 2
farm.Farmakologija, Mickevičiaus g. 9
fiziol.Fiziologija ir pat. fiziologija, Mickevičiaus g. 9
anat.Anatomijos institute, Mickevičiaus g. 9
hist.Histologijos ir embriologijos katedroje, Mickevičiaus g. 9
pat.anat.Patologinės anatomijos klinikoje,
vid.l.Vidaus ligų klinikoje, Josvainių g. 2
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18
CR011CR 011 aud., Mickevičiaus g. 9
CR004CR 004 aud., Mickevičiaus g. 9
VS217Sveikatos vadybos k. 217 aud., Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
rad.dgn.160Radiologinės diagnostikos centro 160 a.,
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18
KKL-RKKauno klinikinė ligoninė (buvęs „Raudonojo Kryžiaus“ korp.),

Užsiėmimų žymėjimas
Nervinė ir endokrininė reguliacija (M-V 3)
Problemų sprendimas
4.0NEt0 (An)
4.1 Pirmoji problema. Be raumenų jėgos judėti sunku (An)
4.2 Antroji problema. Sveiki neiškrenta iš lovos (An)
4.3 Trečioji problema. Sutrikusi eisena (An)
4.4 Ketvirtoji problema. Vadybininko nerimas (An)
4.5 Penktoji problema. Mokytojos susirūpinimas (An)
Paskaitos
5.1Nervų sistemos histologinė struktūra ir formavimosi ypatumai (HE)
5.2Endokrininių liaukų ir odos histofiziologija (HE)
5.3Nugaros smegenų ir galvos smegenų funkcinė anatomija (An)
5.4Somatomotorinės neurofunkcinės sistemos struktūrinė organizacija (An)
5.5Periferinės nervų sistemos autonominės dalies funkcinė anatomija (An)
5.6Neuroendokrininė reguliacija (Bc)
5.7Pogumburio-skydliaukės neuroendokrininė ašis (Bc)
5.8Signalo perdavimo nervų sistemoje pagrindai (Fi)
5.9Nugaros smegenų ir galvos smegenų kamieno motorinės funkcijos. Išcentrinis motorinių funkcijų valdymas. Motorinių centrinės nervų sistemos funkcijų sutrikimai (Fi)
5.10Autonominės nervų sistemos veiklos pagrindai. Streso ir bendrojo adaptacijos sindromo patofiziologija (Fi)
5.11Endokrininės sistemos patologinė fiziologija (Fi)
5.12Nervinės ir endokrininės reguliacijos pažeidimų patologinė anatomija (PA)
5.13Nervų sistemos radiologiniai tyrimo metodai. Galvos ir nugaros smegenų sritinė anatomija. Demielinizacinės CNS patologijos radiologinė diagnostika. (Ra)
5.14Degeneracinių galvos smegenų pokyčių, CNS kraujotakos ir smegenų skysčio patologijos radiologinė diagnostika (Ra)
5.15Smegenų kraujotakos ir smegenų skysčio apykaita (An)
5.16Cholinoblokatoriai ir kiti antiparkinsoniniai vaistai (Fa)
5.17Cholinomimetikai, cholinoblokatoriai, adrenomimetikai, adrenoblokatoriai ir antisimpatikotoniniai vaistai (Fa)
5.18Nervų sistemos klinikinio tyrimo pradmenys (VL)
5.19Endokrininės sistemos klinikinis įvertinimas (VL)
5.20Neurotransmiteriai ir jų apykaita (Bc)
Darbai
6.1Periferinės ir centrinės nervų sistemos organų histologinė struktūra (HE)
6.2Endokrininių liaukų ir odos histologinė sandara (HE)
6.3Nugaros smegenų ir galvos smegenų kamieno efektorinės funkcijos struktūrų sritinė anatomija. Nugaros smegenų ir galvos smegenų kamieno kraujotaka (An)
6.4Tarpinių smegenų ir galinių smegenų efektorinės funkcijos struktūrų anatomija. Smegenėlių, tarpinių ir galinių smegenų kraujotaka (An)
6.5Periferinės nervų sistemos anatomija (An)
6.6Veikimo potencialas ir jo plitimas nervuose (Fi)
6.7Motoriniai nugaros smegenų refleksai (Fi)
6.8Nervinės ir endokrininės reguliacijos pažeidimų patologija (PA)
6.9Cholinomimetikai, cholinoblokatoriai, adrenomimetikai ir adrenoblokatoriai (Fa)
6.10Motorinės sistemos (centrinės ir periferinės) tyrimo ir vertinimo pagrindai (VL)
6.11Eisenos, koordinacijos, judesių plastiškumo klinikinis ištyrimas ir vertinimas (VL)
6.12Endokrininės sistemos klinikiniai tyrimai (VL)
6.13Skydliaukės hormonų reikšmė ir jų išskyrimo reguliacijos sutrikimai (Fi)
6.14Interaktyvūs darbai – KT tomogramų vertinimas (Ra)
6.15Interaktyvūs darbai – MR tomogramų vertinimas (Ra)
Seminarai
7.1Nervinio audinio citologija, tarpneuroninių ryšių ir neuronų cheminės sąveikos struktūriniai pagrindai (An)
7.2Periferinės nervų sistemos autonominės dalies struktūrinė ir funkcinė organizacija (An)
7.3Endokrininių liaukų anatomija (An)
7.4Nervinio audinio biocheminės struktūros ir metabolizmo ypatumai (Bc)
7.6Antiparkinsoniniai vaistai (Fa)
7.7Skydliaukės hormonai, antitiroidiniai vaistai ir jodas (Fa)
7.8Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodų reikšmė neuroradiologijoje. KT ir MR tyrimų vaizdų analizė (Ra)
Vertinimas
9.1NEv1 (An)
Interprofesinis bendravimas (M-V 3)
Darbai
6.8Pagalba paciento artimiesiems: socialinio darbuotojo veiklos specifika (BE)
6.9Socialinių sąlygų įtaka ligos atsiradimui ir eigai (BE)
6.12Interprofesinis su slauga (SR)