Ciklo „MTD organizavimas“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataInformacija 3 kursui/M-V3 (I3), Mokslo tiriamojo darbo organizavimas/M-V3 (Mk), Interprofesinis bendravimas/M-V3 (X5), Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis)/M-V3 (Kg)
Grupės: 1-10
Grupių tvarkaraščiai: Bendras12345678910
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
96T01.09      09:00-10:30 VA 4 SV
Mk 5.1 (1-10)
  11:00-12:30 VS334 SV
Mk 7.1 (4-5)
  13:00-14:30 VS334 SV
Mk 7.1 (9-10)
                      
              11:00-12:30 VA 4 PM
Mk 7.7 (6-10)
  13:00-14:30 VS107 SV
Mk 7.1 (6-8)
                      
              11:00-12:30 VS107 SV
Mk 7.1 (1-3)
  13:00-14:30 VA 4 PM
Mk 7.7 (1-5)
                      
97K01.10      09:00-09:45 VA 4 PM
Mk 5.8 (1-10)
09:45-10:30 VA 4 PM
Mk 5.9 (1-10)
  11:00-12:30 VS242 SV
Mk 7.2 (4-5)
  13:00-14:30 VS242 SV
Mk 7.2 (9-10)
                      
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.8 (6-10)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.8 (1-5)
                      
              11:00-12:30 VS241 SV
Mk 7.2 (1-3)
  13:00-14:30 VS241 SV
Mk 7.2 (6-8)
                      
98Pe01.11      09:00-09:45 VS110 PM
Mk 5.10 (1-10)
09:45-10:30 VS110 PM
Mk 5.11 (1-10)
  11:00-12:30 VS242 SV
Mk 6.1 (4-5)
  13:00-14:30 VS242 SV
Mk 6.1 (9-10)
      16:00-17:30 VS109 SP
Kg 8.1 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
          
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.9 (6-10)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.9 (1-5)
                      
              11:00-12:30 VS241 SV
Mk 6.1 (1-3)
  13:00-14:30 VS241 SV
Mk 6.1 (6-8)
                      
99Š01.12                                                  
100P01.14      09:00-10:30 VA 4 SV
Mk 5.3 (1-10)
  11:00-12:30 VS217 SV
Mk 6.2 (4-5)
  13:00-14:30 VS217 SV
Mk 6.2 (9-10)
                      
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.10 (6-10)
  13:00-14:30 VS345 SV
Mk 6.2 (6-8)
                      
              11:00-12:30 VS345 SV
Mk 6.2 (1-3)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.10 (1-5)
                      
101A01.15      09:00-09:45 VS110 PM
Mk 5.12 (1-10)
09:45-10:30 VS110 PM
Mk 5.13 (1-10)
  11:00-12:30 VS242 SV
Mk 6.3 (4-5)
  13:00-14:30 VS242 SV
Mk 6.3 (9-10)
                      
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.11 (6-10)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.11 (1-5)
                      
              11:00-12:30 VS345 SV
Mk 6.3 (1-3)
  13:00-14:30 VS345 SV
Mk 6.3 (6-8)
                      
102T01.16      09:00-10:30 VA 2 BE
Mk 5.15 (1-10)
  11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.12 (6-10)
     13:45-15:15 VS110 PM
Mk 7.12 (1-5)
                   
                  12:00-13:30 VS217 SV
Mk 6.4 (4-5)
  14:00-15:30 VS217 SV
Mk 6.4 (9-10)
                  
                  12:00-13:30 VS241 SV
Mk 6.4 (1-3)
  14:00-15:30 VS241 SV
Mk 6.4 (6-8)
                  
103K01.17       09:15-10:00 VA 4 SV
Mk 5.7 (1-10)
  10:30-12:00 VS345 SV
Mk 6.4/1 (1-3)
 12:15-13:00 VS345 SV
Mk 6.4/2 (1-3)
13:00-13:45 VS346 SV
Mk 6.4/2 (4-5)
 14:00-15:30 VS242 SV
Mk 6.4/1 (9-10)
15:30-16:15 VS242 SV
Mk 6.4/2 (9-10)
               
            10:30-12:00 VS110 BE
Mk 7.15 (6-10)
     13:15-14:45 VS345 SV
Mk 6.4/1 (6-8)
 15:00-15:45 VS345 SV
Mk 6.4/2 (6-8)
                 
              11:00-12:30 VS217 SV
Mk 6.4/1 (4-5)
      14:00-15:30 VS110 BE
Mk 7.15 (1-5)
                  
104Pe01.18      09:00-10:30 VS345 SV
Mk 6.5/1 (1-3)
 10:45-12:15 VS242 SV
Mk 6.5/2 (4-5)
  12:45-14:15 VS242 SV
Mk 6.5/1 (9-10)
 14:30-16:00 VS242 SV
Mk 6.5/2 (9-10)
                
      09:00-10:30 VS242 SV
Mk 6.5/1 (4-5)
 10:45-12:15 VS110 PM
Mk 7.14 (6-10)
  12:45-14:15 VS241 SV
Mk 6.5/1 (6-8)
 14:30-16:00 VS241 SV
Mk 6.5/2 (6-8)
                
             10:45-12:15 VS345 SV
Mk 6.5/2 (1-3)
  12:45-14:15 VS110 PM
Mk 7.14 (1-5)
                       
105Š01.19                                                  
106P01.21                  12:00-13:30 VS241 SV
Mk 6.6/1 (1-3)
 13:45-14:30 VS242 SV
Mk 6.6/2 (4-5)
  15:00-17:15 VS109 SP
Kg 8.1/2 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
 17:30-18:30 VS241 SP
Kg 9.1 (2-7, 9-10)
18:30-19:30 VS109 SP
Kg 8.1/3 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
  
                   12:15-13:45 VS242 SV
Mk 6.6/1 (4-5)
13:45-14:30 VS241 SV
Mk 6.6/2 (1-3)
  15:00-16:30 VS241 SV
Mk 6.6/1 (6-8)
 16:45-17:30 VS242 SV
Mk 6.6/2 (9-10)
          
                      13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.13 (6-10)
  15:00-16:30 VS242 SV
Mk 6.6/1 (9-10)
 16:45-17:30 VS241 SV
Mk 6.6/2 (6-8)
          
                              15:00-16:30 VS110 PM
Mk 7.13 (1-5)
              
107A01.22     08:45-10:15 VS242 SV
Mk 6.7/1 (4-5)
 10:30-11:15 VS242 SV
Mk 6.7/2 (4-5)
   12:00-13:30 VS345 SV
Mk 6.7/1 (6-8)
 13:45-14:30 VS242 SV
Mk 6.7/2 (9-10)
                      
      09:00-10:30 VS345 SV
Mk 6.7/1 (1-3)
 10:45-11:30 VS345 SV
Mk 6.7/2 (1-3)
  12:00-13:30 VS242 SV
Mk 6.7/1 (9-10)
 13:45-14:30 VS345 SV
Mk 6.7/2 (6-8)
                      
108T01.23    08:30-10:00 VS242 SV
Mk 9.16/1 (4-5)
 10:15-11:45 VS242 SV
Mk 9.16/1 (9-10)
                                 
    08:30-10:00 VS345 SV
Mk 9.16/1 (1-3)
 10:15-11:45 VS345 SV
Mk 9.16/1 (6-8)
                                 
109K01.24            10:30-12:00 VS108 SV
Mk 9.16/2 (4-5)
  12:30-14:00 VS108 SV
Mk 9.16/2 (9-10)
                        
            10:30-12:00 VS110 SV
Mk 9.16/2 (1-3)
  12:30-14:00 VS110 SV
Mk 9.16/2 (6-8)
                        

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VA 2VA 2 auditorija, Tilžės g 18
VA 4VA 4 auditorija, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18
VS334Seminarų klasė 334, Tilžės g 18
VS217Sveikatos vadybos k. 217 aud., Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Mokslo tiriamojo darbo organizavimas (M-V 3)
Paskaitos
5.1Pagrindiniai mokslinio tyrimo planavimo etapai. Mokslo tiriamojo darbo temos ir problemos apibrėžimas bei pasirinkimas (SV)
5.3Anketinės apklausos metodika (SV)
5.7Mokslinių darbų pristatymo ypatumai (SV)
5.8Įvadas į biomedicininius tyrimus (PM)
5.9Ligų pasireiškimo ir rizikos vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
5.10Diagnostinių tyrimų vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
5.11Stebėjimo tyrimai. Momentiniai ir ekologiniai-koreliaciniai tyrimai (PM)
5.12Stebėjimo tyrimai. Atvejo ir kontrolės tyrimai (PM)
5.13Stebėjimo tyrimai. Kohortiniai tyrimai (PM)
5.15Įrodymais grįsta medicina. Kritinis mokslinių tyrimų vertinimas (PM)
Darbai
6.1Mokslinės literatūros paieška. Mokslo tiriamojo darbo įvadas (SV)
6.2Mokslinės literatūros apžvalga. Literatūros šaltinių citavimo būdai (SV)
6.3Pasirengimas anketinei apklausai (imties sudarymas, klausimyno parengimas) (SV)
6.4Duomenų suvedimas. Pagrindiniai statistiniai duomenų analizės paketai bei duomenų analizės metodai (SV)
6.5Mokslo tiriamojo darbo rezultatų pateikimo, interpretavimo ir aprašymo būdai ir metodai (SV)
6.6Mokslo tiriamojo darbo išvadų formulavimas ir rekomendacijų rengimas. Mokslo tiriamojo darbo metodikos ir kontingento aprašymas (SV)
6.7Mokslo tiriamojo darbo santraukos rengimas. Mokslinio darbo pristatymo rengimas (SV)
Seminarai
7.1Mokslinių darbų rengimo ypatumai. Mokslo tiriamojo darbo struktūra ir raštvedybos ypatumai (SV)
7.2Mokslo tiriamojo darbo temos apibrėžimas bei pasirinkimas. Tikslo ir uždavinių formulavimas (SV)
7.7Įrodymais pagrįsta medicina ir populiaciniai sveikatos tyrimai (PM)
7.8Koreliaciniai ir momentiniai tyrimai bei jų taikymas (PM)
7.9Ligų pasireiškimo ir rizikos vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
7.10Diagnostinių tyrimų vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
7.11Stebėjimo tyrimai. Momentiniai ir ekologiniai-koreliaciniai tyrimai (PM)
7.12Stebėjimo tyrimai. Atvejo ir kontrolės tyrimai (PM)
7.13Stebėjimo tyrimai. Kohortiniai tyrimai (PM)
7.14Eksperimentiniai tyrimai. Klinikiniai atsitiktinių imčių ir neatsitiktinių imčių tyrimai (PM)
7.15Įrodymais grįsta medicina. Kritinis mokslinių tyrimų vertinimas (PM)
Vertinimas
9.16Mokslinių darbų aptarimas ir pristatymas. Testas (SV)
Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis) (M-V 3)
Kiti užsiėmimai
8.1Diskusija (SP)
Vertinimas
9.1Testas (SP)