Ciklo „MTD organizavimas“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataInformacija 3 kursui/M-V3 (I3), Mokslo tiriamojo darbo organizavimas/M-V3 (Mk), Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis)/M-V3 (Kg)
Grupės: 11-20
Grupių tvarkaraščiai: Bendras11121314151617181920
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
32T10.10         09:45-11:15 VA 4 SV
Mk 5.1 (11-20)
  11:45-13:15 VS110 PM
Mk 7.2 (16-20)
 13:30-15:00 VS345 SV
Mk 7.10 (18-20)
                    
                  12:00-13:30 VS345 SV
Mk 7.10 (13-15)
13:30-15:00 VS217 SV
Mk 7.10 (16-17)
                    
                  12:00-13:30 VS217 SV
Mk 7.10 (11-12)
 13:45-15:15 VS110 PM
Mk 7.2 (11-15)
                   
33K10.11      09:00-09:45 VS110 PM
Mk 5.3 (11-20)
09:45-10:30 VS110 SV
Mk 5.10 (11-20)
  11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.3 (16-20)
  13:00-14:30 VS346 SV
Mk 7.1 (16-17)
                      
              11:00-12:30 VS346 SV
Mk 7.1 (11-12)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.3 (11-15)
                      
                11:30-13:00 VS345 SV
Mk 7.1 (13-15)
 13:15-14:45 VS345 SV
Mk 7.1 (18-20)
                     
34Pe10.12              11:00-12:30 VS241 SV
Mk 6.11/1 (11-12)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.4 (11-15)
                      
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.4 (16-20)
  13:00-14:30 VS217 SV
Mk 6.11/1 (16-17)
                      
              11:00-12:30 VS345 SV
Mk 6.11/1 (13-15)
  13:00-14:30 VS241 SV
Mk 6.11/1 (18-20)
                      
35Š10.13                                                  
36P10.15         09:45-10:30 VS110 PM
Mk 5.7 (11-20)
  11:00-12:30 VS345 SV
Mk 6.11/2 (13-15)
 12:45-14:15 VS345 SV
Mk 6.11/2 (18-20)
                       
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.5 (16-20)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.5 (11-15)
                      
              11:00-12:30 VS346 SV
Mk 6.11/2 (11-12)
  13:00-14:30 VS346 SV
Mk 6.11/2 (16-17)
                      
37A10.16      09:00-10:30 VS110 PM
Mk 7.6 (16-20)
  11:00-12:30 VA 4 SV
Mk 5.12 (11-20)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.6 (11-15)
                      
      09:00-10:30 VS215 SV
Mk 7.11 (13-15)
          13:00-14:30 VS215 SV
Mk 7.11 (18-20)
                      
      09:00-10:30 VS334 SV
Mk 7.11 (11-12)
          13:00-14:30 VS334 SV
Mk 7.11 (16-17)
                      
38T10.17      09:00-10:30 VS108 PM
Mk 7.7 (16-20)
 10:45-12:15 VA 4 BE
Mk 5.13 (11-20)
   13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.7 (11-15)
                      
39K10.18      09:00-10:30 VS346 SV
Mk 6.14/1 (11-12)
 10:45-11:30 VS346 SV
Mk 6.14/2 (11-12)
  12:00-12:45 VA 4 PM
Mk 5.8 (11-20)
  13:15-14:45 VS346 SV
Mk 6.14/1 (16-17)
 15:00-15:45 VS346 SV
Mk 6.14/2 (16-17)
                 
      09:00-10:30 VS345 SV
Mk 6.14/1 (13-15)
 10:45-11:30 VS345 SV
Mk 6.14/2 (13-15)
       13:15-14:45 VS345 SV
Mk 6.14/1 (18-20)
 15:00-15:45 VS345 SV
Mk 6.14/2 (18-20)
                 
          10:00-11:30 VS110 BE
Mk 7.13 (16-20)
       13:15-14:45 VS110 BE
Mk 7.13 (11-15)
                     
40Pe10.19      09:00-10:30 VS345 SV
Mk 6.14/3 (13-15)
 10:45-11:30 VS345 SV
Mk 6.14/4 (13-15)
  12:00-13:30 VS110 PM
Mk 7.8 (11-15)
 13:45-14:30 VS345 SV
Mk 6.14/4 (18-20)
                      
      09:00-10:30 VS241 SV
Mk 6.14/3 (11-12)
 10:45-11:30 VS241 SV
Mk 6.14/4 (11-12)
  12:00-13:30 VS345 SV
Mk 6.14/3 (18-20)
 13:45-14:30 VS241 SV
Mk 6.14/4 (16-17)
                      
          10:00-11:30 VS110 PM
Mk 7.8 (16-20)
  12:00-13:30 VS241 SV
Mk 6.14/3 (16-17)
                          
41Š10.20                                                  
42P10.22          10:00-11:30 VS345 SV
Mk 6.15/1 (13-15)
 11:45-12:30 VS346 SV
Mk 6.15/2 (11-12)
 12:45-14:15 VS345 SV
Mk 6.15/1 (18-20)
  14:45-15:30 VS217 SV
Mk 6.15/2 (16-17)
                  
          10:00-11:30 VS346 SV
Mk 6.15/1 (11-12)
 11:45-12:30 VS345 SV
Mk 6.15/2 (13-15)
  13:00-14:30 VS346 SV
Mk 6.15/1 (16-17)
  15:00-15:45 VS241 SV
Mk 6.15/2 (18-20)
                 
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.9 (16-20)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.9 (11-15)
                      
43A10.23    08:30-10:00 VS346 SV
Mk 6.17 (16-17)
10:00-11:30 VS242 SV
Mk 6.17 (11-12)
  12:00-13:30 VS346 SV
Mk 6.16 (11-12)
 13:45-15:15 VS241 SV
Mk 6.16 (13-15)
                   
    08:30-10:00 VS345 SV
Mk 6.17 (13-15)
 10:15-11:00 VS346 SV
Mk 6.15/3 (16-17)
    12:00-12:45 VS345 SV
Mk 6.15/3 (18-20)
 13:00-14:30 VS345 SV
Mk 6.17 (18-20)
                      
    08:30-10:00 VS241 SV
Mk 6.16 (18-20)
 10:15-11:00 VS345 SV
Mk 6.15/3 (13-15)
           13:45-15:15 VS346 SV
Mk 6.16 (16-17)
                   
      09:00-09:45 VS242 SV
Mk 6.15/3 (11-12)
                                         
44T10.24                                                  
45K10.25      09:00-10:30 VS345 SV
Mk 9.18/1 (13-15)
10:30-12:00 VS110 SV
Mk 9.18/2 (13-15)
  12:30-14:00 VS345 SV
Mk 9.18/1 (18-20)
14:00-15:30 VS215 SV
Mk 9.18/2 (16-17)
                  
      09:00-10:30 VS346 SV
Mk 9.18/1 (11-12)
10:30-12:00 VS215 SV
Mk 9.18/2 (11-12)
  12:30-14:00 VS346 SV
Mk 9.18/1 (16-17)
14:00-15:30 VS110 SV
Mk 9.18/2 (18-20)
                  

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VA 4VA 4 auditorija, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18
VS334Seminarų klasė 334, Tilžės g 18
VS217Sveikatos vadybos k. 217 aud., Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Mokslo tiriamojo darbo organizavimas (M-V 3)
Paskaitos
5.1Pagrindiniai mokslinio tyrimo planavimo etapai. Mokslo tiriamojo darbo temos ir problemos apibrėžimas bei pasirinkimas (SV)
5.3Anketinės apklausos metodika (SV)
5.7Mokslinių darbų pristatymo ypatumai (SV)
5.8Įvadas į biomedicininius tyrimus (PM)
5.10Diagnostinių tyrimų vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
5.12Stebėjimo tyrimai. Atvejo ir kontrolės tyrimai (PM)
5.13Stebėjimo tyrimai. Kohortiniai tyrimai (PM)
Darbai
6.11Mokslinės literatūros apžvalga. Mokslo tiriamojo darbo įvadas. Literatūros šaltinių citavimo būdai (SV)
6.14Duomenų suvedimas. Pagrindiniai statistiniai duomenų analizės paketai bei duomenų analizės metodai (SV)
6.15Mokslo tiriamojo darbo rezultatų pateikimo, interpretavimo ir aprašymo būdai ir metodai. Mokslo tiriamojo darbo išvadų formulavimas (SV)
6.16Mokslo tiriamojo darbo metodikos ir kontingento aprašymas. Mokslo tiriamojo darbo rekomendacijų rengimas (SV)
6.17Mokslo tiriamojo darbo santraukos rengimas. Mokslinio darbo pristatymo rengimas (SV)
Seminarai
7.1Mokslinių darbų rengimo ypatumai. Mokslo tiriamojo darbo struktūra ir raštvedybos ypatumai (SV)
7.2Mokslo tiriamojo darbo temos apibrėžimas bei pasirinkimas. Tikslo ir uždavinių formulavimas (SV)
7.3Koreliaciniai ir momentiniai tyrimai bei jų taikymas (PM)
7.4Atvejo ir kontrolės tyrimai bei jų taikymas (PM)
7.5Klinikiniai atsitiktinių imčių tyrimai ir jų taikymas (PM)
7.6Kohortinių tyrimų taikymas (PM)
7.7Įrodymais pagrįsta medicina ir populiaciniai sveikatos tyrimai (PM)
7.8Koreliaciniai ir momentiniai tyrimai bei jų taikymas (PM)
7.9Ligų pasireiškimo ir rizikos vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
7.10Diagnostinių tyrimų vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
7.11Stebėjimo tyrimai. Momentiniai ir ekologiniai-koreliaciniai tyrimai (PM)
7.13Stebėjimo tyrimai. Kohortiniai tyrimai (PM)
Vertinimas
9.18Mokslinių darbų aptarimas ir pristatymas. Testas (SV)