Ciklo „MTD organizavimas“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataInformacija 3 kursui/M-V3 (I3), Mokslo tiriamojo darbo organizavimas/M-V3 (Mk), Interprofesinis bendravimas/M-V3 (X5), Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis)/M-V3 (Kg)
Grupės: 21-29
Grupių tvarkaraščiai: Bendras212223242526272829
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
66A11.20      09:00-10:30 VA 4 SV
Mk 5.1 (21-29)
  11:00-12:30 VS104 SV
Mk 7.1 (24-25)
  13:00-14:30 VS215 SV
Mk 7.1 (28-29)
                      
              11:00-12:30 VS236 PM
Mk 7.7 (26-29)
  13:00-14:30 VS236 SV
Mk 7.1 (26-27)
                      
              11:00-12:30 VS317 SV
Mk 7.1 (21-23)
   13:15-14:45 VA 3 PM
Mk 7.7 (21-25)
                     
67T11.21      09:00-09:45 VS110 PM
Mk 5.8 (21-29)
09:45-10:30 VS110 PM
Mk 5.9 (21-29)
  11:00-12:30 VS217 SV
Mk 7.2 (24-25)
  13:00-14:30 VS217 SV
Mk 7.2 (28-29)
                      
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.8 (26-29)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.8 (21-25)
                      
              11:00-12:30 VS241 SV
Mk 7.2 (21-23)
  13:00-14:30 VS241 SV
Mk 7.2 (26-27)
                      
68K11.22     08:45-09:30 VA 4 PM
Mk 5.10 (21-29)
09:30-10:15 VA 4 PM
Mk 5.11 (21-29)
 10:30-12:00 VS217 SV
Mk 6.1 (28-29)
     13:15-14:45 VS241 SV
Mk 6.1 (21-23)
     16:00-17:30 Vl.Lašo SP
Kg 5.2 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
          
              11:00-12:30 VS108 PM
Mk 7.9 (21-25)
   13:15-14:45 VS346 SV
Mk 6.1 (24-25)
                     
                11:30-13:00 VS242 SV
Mk 6.1 (26-27)
  13:30-15:00 VS108 PM
Mk 7.9 (26-29)
                    
69Pe11.23      09:00-10:30 VA 3 SV
Mk 5.3 (21-29)
  11:00-12:30 VS346 SV
Mk 6.2 (24-25)
  13:00-14:30 VS346 SV
Mk 6.2 (28-29)
    15:30-17:00 M.a. SP
Kg 5.3 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
            
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.10 (26-29)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.10 (21-25)
                      
              11:00-12:30 VS241 SV
Mk 6.2 (21-23)
  13:00-14:30 VS241 SV
Mk 6.2 (26-27)
                      
70Š11.24                                                  
71P11.26         09:45-10:30 VA 4 PM
Mk 5.12 (21-29)
10:30-11:15 VA 4 PM
Mk 5.13 (21-29)
 11:30-13:00 VS242 SV
Mk 6.3 (24-25)
13:00-14:30 VS345 SV
Mk 6.3 (26-27)
                      
                11:30-13:00 VS110 PM
Mk 7.11 (26-29)
13:00-14:30 VS242 SV
Mk 6.3 (28-29)
                      
                11:30-13:00 VS345 SV
Mk 6.3 (21-23)
 13:15-14:45 VS110 PM
Mk 7.11 (21-25)
                     
72A11.27      09:00-10:30 VA 4 BE
Mk 5.15 (21-29)
  11:00-12:30 VS242 SV
Mk 6.4 (24-25)
  13:00-14:30 VS345 SV
Mk 6.4 (26-27)
                      
              11:00-12:30 VS110 PM
Mk 7.12 (26-29)
  13:00-14:30 VS242 SV
Mk 6.4 (28-29)
                      
              11:00-12:30 VS241 SV
Mk 6.4 (21-23)
  13:00-14:30 VS110 PM
Mk 7.12 (21-25)
                      
73T11.28      09:00-10:30 VS217 SV
Mk 6.4/1 (26-27)
 10:45-12:15 VS346 SV
Mk 6.4/2 (28-29)
 12:30-14:45 VS217 SV
Mk 6.4/1 (24-25)
 15:00-15:45 VS217 SV
Mk 6.4/2 (24-25)
                 
      09:00-10:30 VS346 SV
Mk 6.4/1 (28-29)
 10:45-12:15 VS217 SV
Mk 6.4/2 (26-27)
 12:30-14:45 VS345 SV
Mk 6.4/1 (21-23)
 15:00-15:45 VS345 SV
Mk 6.4/2 (21-23)
                 
          10:00-11:30 VS110 BE
Mk 7.15 (21-25)
       13:15-14:45 VS110 BE
Mk 7.15 (26-29)
                     
74K11.29          10:00-11:30 VS338 SV
Mk 6.5/1 (24-25)
  12:00-12:45 VA 2 SV
Mk 5.7 (21-29)
  13:15-14:45 VS338 SV
Mk 6.5/1 (28-29)
                     
          10:00-11:30 VA 4 PM
Mk 7.13 (26-29)
       13:15-14:45 VS110 SV
Mk 6.5/1 (26-27)
                     
          10:00-11:30 VS110 SV
Mk 6.5/1 (21-23)
       13:15-14:45 VA 4 PM
Mk 7.13 (21-25)
                     
75Pe11.30      09:00-10:30 VS346 SV
Mk 6.6/1 (24-25)
 10:45-11:30 VS346 SV
Mk 6.6/2 (24-25)
 11:45-13:15 VS110 PM
Mk 7.14 (21-25)
 13:30-15:00 VS110 PM
Mk 7.14 (26-29)
 15:15-16:45 VS241 SV
Mk 6.6/1 (26-27)
 17:00-17:45 VS217 SV
Mk 6.6/2 (28-29)
         
      09:00-10:30 VS345 SV
Mk 6.6/1 (21-23)
 10:45-11:30 VS345 SV
Mk 6.6/2 (21-23)
               15:15-16:45 VS217 SV
Mk 6.6/1 (28-29)
 17:00-17:45 VS241 SV
Mk 6.6/2 (26-27)
         
76Š12.01                                                  
77P12.03          10:00-11:30 VS345 SV
Mk 6.7/1 (24-25)
 11:45-12:30 VS345 SV
Mk 6.7/2 (24-25)
  13:00-14:30 VS241 SV
Mk 6.7/1 (26-27)
 14:45-15:30 VS217 SV
Mk 6.7/2 (28-29)
                  
          10:00-11:30 VS241 SV
Mk 6.7/1 (21-23)
 11:45-12:30 VS241 SV
Mk 6.7/2 (21-23)
  13:00-14:30 VS217 SV
Mk 6.7/1 (28-29)
 14:45-15:30 VS241 SV
Mk 6.7/2 (26-27)
                  
78A12.04                       13:15-14:45 Žil.a. SP
Kg 5.4 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
   15:30-17:00 O.a. SP
X5 5.5 (1-10, 27-28)
            
79T12.05      09:00-10:30 VS242 SV
Mk 9.16/1 (24-25)
10:30-12:00 VS107 SV
Mk 9.16/2 (21-23)
  12:30-14:00 VS241 SV
Mk 9.16/1 (26-27)
14:00-15:30 VS107 SV
Mk 9.16/2 (28-29)
                  
      09:00-10:30 VS241 SV
Mk 9.16/1 (21-23)
10:30-12:00 VS101 SV
Mk 9.16/2 (24-25)
  12:30-14:00 VS242 SV
Mk 9.16/1 (28-29)
14:00-15:30 VS101 SV
Mk 9.16/2 (26-27)
                  

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
M.a.Mažoji a., Eivenių g.4
O.a.K. Oželio a., Eivenių g.4
Vl.LašoVl. Lašo auditorija, Mickevičiaus g. 9
Žil.a.J.Žilinsko auditorija, Mickevičiaus g. 9
VA 2VA 2 auditorija, Tilžės g 18
VA 3VA 3 auditorija, Tilžės g 18
VA 4VA 4 auditorija, Tilžės g 18
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS104Auditorija 104, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18
VS317Auditorija Nr. 317, Tilžės g 18
VS338Seminarų klasė 338, Tilžės g 18
VS217Sveikatos vadybos k. 217 aud., Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS236Aplinkos ir darbo med. katedros 236 k., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Mokslo tiriamojo darbo organizavimas (M-V 3)
Paskaitos
5.1Pagrindiniai mokslinio tyrimo planavimo etapai. Mokslo tiriamojo darbo temos ir problemos apibrėžimas bei pasirinkimas (SV)
5.3Anketinės apklausos metodika (SV)
5.7Mokslinių darbų pristatymo ypatumai (SV)
5.8Įvadas į biomedicininius tyrimus (PM)
5.9Ligų pasireiškimo ir rizikos vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
5.10Diagnostinių tyrimų vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
5.11Stebėjimo tyrimai. Momentiniai ir ekologiniai-koreliaciniai tyrimai (PM)
5.12Stebėjimo tyrimai. Atvejo ir kontrolės tyrimai (PM)
5.13Stebėjimo tyrimai. Kohortiniai tyrimai (PM)
5.15Įrodymais grįsta medicina. Kritinis mokslinių tyrimų vertinimas (PM)
Darbai
6.1Mokslinės literatūros paieška. Mokslo tiriamojo darbo įvadas (SV)
6.2Mokslinės literatūros apžvalga. Literatūros šaltinių citavimo būdai (SV)
6.3Pasirengimas anketinei apklausai (imties sudarymas, klausimyno parengimas) (SV)
6.4Duomenų suvedimas. Pagrindiniai statistiniai duomenų analizės paketai bei duomenų analizės metodai (SV)
6.5Mokslo tiriamojo darbo rezultatų pateikimo, interpretavimo ir aprašymo būdai ir metodai (SV)
6.6Mokslo tiriamojo darbo išvadų formulavimas ir rekomendacijų rengimas. Mokslo tiriamojo darbo metodikos ir kontingento aprašymas (SV)
6.7Mokslo tiriamojo darbo santraukos rengimas. Mokslinio darbo pristatymo rengimas (SV)
Seminarai
7.1Mokslinių darbų rengimo ypatumai. Mokslo tiriamojo darbo struktūra ir raštvedybos ypatumai (SV)
7.2Mokslo tiriamojo darbo temos apibrėžimas bei pasirinkimas. Tikslo ir uždavinių formulavimas (SV)
7.7Įrodymais pagrįsta medicina ir populiaciniai sveikatos tyrimai (PM)
7.8Koreliaciniai ir momentiniai tyrimai bei jų taikymas (PM)
7.9Ligų pasireiškimo ir rizikos vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
7.10Diagnostinių tyrimų vertinimas biomedicininiuose tyrimuose (PM)
7.11Stebėjimo tyrimai. Momentiniai ir ekologiniai-koreliaciniai tyrimai (PM)
7.12Stebėjimo tyrimai. Atvejo ir kontrolės tyrimai (PM)
7.13Stebėjimo tyrimai. Kohortiniai tyrimai (PM)
7.14Eksperimentiniai tyrimai. Klinikiniai atsitiktinių imčių ir neatsitiktinių imčių tyrimai (PM)
7.15Įrodymais grįsta medicina. Kritinis mokslinių tyrimų vertinimas (PM)
Vertinimas
9.16Mokslinių darbų aptarimas ir pristatymas. Testas (SV)
Interprofesinis bendravimas (M-V 3)
Paskaitos
5.5Sveikatą stiprinantis ir žalojantis elgesys. Sveikatos elgesys ir elgesio kaitos modeliai (SP)
Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis) (M-V 3)
Paskaitos
5.2Sąmonė. Suvokimas. Atmintis (SP)
5.3Kalba (SP)
5.4Mąstymas ir sprendimai (SP)