Ciklo „MTD organizavimas“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataInformacija 3 kursui/M-V3 (I3), Mokslo tiriamojo darbo organizavimas/M-V3 (Mk), Interprofesinis bendravimas/M-V3 (X5), Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis)/M-V3 (Kg)
Grupės: 21-29
Grupių tvarkaraščiai: Bendras212223242526272829
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
66A11.20      09:00-10:30 VA 4
Mk 5.1 (21-29)
  11:00-12:30 VS104
Mk 7.1 (24-25)
  13:00-14:30 VS215
Mk 7.1 (28-29)
                      
              11:00-12:30 VS236
Mk 7.7 (26-29)
  13:00-14:30 VS236
Mk 7.1 (26-27)
                      
              11:00-12:30 VS317
Mk 7.1 (21-23)
   13:15-14:45 VA 3
Mk 7.7 (21-25)
                     
67T11.21      09:00-09:45 VS110
Mk 5.8 (21-29)
09:45-10:30 VS110
Mk 5.9 (21-29)
  11:00-12:30 VS217
Mk 7.2 (24-25)
  13:00-14:30 VS217
Mk 7.2 (28-29)
                      
              11:00-12:30 VS110
Mk 7.8 (26-29)
  13:00-14:30 VS110
Mk 7.8 (21-25)
                      
              11:00-12:30 VS241
Mk 7.2 (21-23)
  13:00-14:30 VS241
Mk 7.2 (26-27)
                      
68K11.22     08:45-09:30 VA 4
Mk 5.10 (21-29)
09:30-10:15 VA 4
Mk 5.11 (21-29)
 10:30-12:00 VS217
Mk 6.1 (28-29)
     13:15-14:45 VS241
Mk 6.1 (21-23)
     16:00-17:30 Vl.Lašo
Kg 5.2 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
          
              11:00-12:30 VS108
Mk 7.9 (21-25)
   13:15-14:45 VS346
Mk 6.1 (24-25)
                     
                11:30-13:00 VS242
Mk 6.1 (26-27)
  13:30-15:00 VS108
Mk 7.9 (26-29)
                    
69Pe11.23      09:00-10:30 VA 3
Mk 5.3 (21-29)
  11:00-12:30 VS346
Mk 6.2 (24-25)
  13:00-14:30 VS346
Mk 6.2 (28-29)
    15:30-17:00 M.a.
Kg 5.3 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
            
              11:00-12:30 VS110
Mk 7.10 (26-29)
  13:00-14:30 VS110
Mk 7.10 (21-25)
                      
              11:00-12:30 VS241
Mk 6.2 (21-23)
  13:00-14:30 VS241
Mk 6.2 (26-27)
                      
70Š11.24                                                  
71P11.26         09:45-10:30 VA 4
Mk 5.12 (21-29)
10:30-11:15 VA 4
Mk 5.13 (21-29)
 11:30-13:00 VS242
Mk 6.3 (24-25)
13:00-14:30 VS345
Mk 6.3 (26-27)
                      
                11:30-13:00 VS110
Mk 7.11 (26-29)
13:00-14:30 VS242
Mk 6.3 (28-29)
                      
                11:30-13:00 VS345
Mk 6.3 (21-23)
 13:15-14:45 VS110
Mk 7.11 (21-25)
                     
72A11.27      09:00-10:30 VA 4
Mk 5.15 (21-29)
  11:00-12:30 VS242
Mk 6.4 (24-25)
  13:00-14:30 VS345
Mk 6.4 (26-27)
                      
              11:00-12:30 VS110
Mk 7.12 (26-29)
  13:00-14:30 VS242
Mk 6.4 (28-29)
                      
              11:00-12:30 VS241
Mk 6.4 (21-23)
  13:00-14:30 VS110
Mk 7.12 (21-25)
                      
73T11.28      09:00-10:30 VS217
Mk 6.4/1 (26-27)
 10:45-12:15 VS346
Mk 6.4/2 (28-29)
 12:30-14:45 VS217
Mk 6.4/1 (24-25)
 15:00-15:45 VS217
Mk 6.4/2 (24-25)
                 
      09:00-10:30 VS346
Mk 6.4/1 (28-29)
 10:45-12:15 VS217
Mk 6.4/2 (26-27)
 12:30-14:45 VS345
Mk 6.4/1 (21-23)
 15:00-15:45 VS345
Mk 6.4/2 (21-23)
                 
          10:00-11:30 VS110
Mk 7.15 (21-25)
       13:15-14:45 VS110
Mk 7.15 (26-29)
                     
74K11.29          10:00-11:30 VS338
Mk 6.5/1 (24-25)
  12:00-12:45 VA 2
Mk 5.7 (21-29)
  13:15-14:45 VS338
Mk 6.5/1 (28-29)
                     
          10:00-11:30 VA 4
Mk 7.13 (26-29)
       13:15-14:45 VS110
Mk 6.5/1 (26-27)
                     
          10:00-11:30 VS110
Mk 6.5/1 (21-23)
       13:15-14:45 VA 4
Mk 7.13 (21-25)
                     
75Pe11.30      09:00-10:30 VS346
Mk 6.6/1 (24-25)
 10:45-11:30 VS346
Mk 6.6/2 (24-25)
 11:45-13:15 VS110
Mk 7.14 (21-25)
 13:30-15:00 VS110
Mk 7.14 (26-29)
 15:15-16:45 VS241
Mk 6.6/1 (26-27)
 17:00-17:45 VS217
Mk 6.6/2 (28-29)
         
      09:00-10:30 VS345
Mk 6.6/1 (21-23)
 10:45-11:30 VS345
Mk 6.6/2 (21-23)
               15:15-16:45 VS217
Mk 6.6/1 (28-29)
 17:00-17:45 VS241
Mk 6.6/2 (26-27)
         
76Š12.01                                                  
77P12.03          10:00-11:30 VS345
Mk 6.7/1 (24-25)
 11:45-12:30 VS345
Mk 6.7/2 (24-25)
  13:00-14:30 VS241
Mk 6.7/1 (26-27)
 14:45-15:30 VS217
Mk 6.7/2 (28-29)
                  
          10:00-11:30 VS241
Mk 6.7/1 (21-23)
 11:45-12:30 VS241
Mk 6.7/2 (21-23)
  13:00-14:30 VS217
Mk 6.7/1 (28-29)
 14:45-15:30 VS241
Mk 6.7/2 (26-27)
                  
78A12.04                       13:15-14:45 Žil.a.
Kg 5.4 (2-7, 9-10, 13, 15, 17, 20-21, 23, 28-29)
   15:30-17:00 O.a.
X5 5.5 (1-10, 27-28)
            
79T12.05      09:00-10:30 VS242
Mk 9.16/1 (24-25)
10:30-12:00 VS107
Mk 9.16/2 (21-23)
  12:30-14:00 VS241
Mk 9.16/1 (26-27)
14:00-15:30 VS107
Mk 9.16/2 (28-29)
                  
      09:00-10:30 VS241
Mk 9.16/1 (21-23)
10:30-12:00 VS101
Mk 9.16/2 (24-25)
  12:30-14:00 VS242
Mk 9.16/1 (28-29)
14:00-15:30 VS101
Mk 9.16/2 (26-27)
                  

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
M.a.Mažoji a., Eivenių g.4
O.a.K. Oželio a., Eivenių g.4
Vl.LašoVl. Lašo auditorija, Mickevičiaus g. 9
Žil.a.J.Žilinsko auditorija, Mickevičiaus g. 9
VA 2VA 2 auditorija, Tilžės g 18
VA 3VA 3 auditorija, Tilžės g 18
VA 4VA 4 auditorija, Tilžės g 18
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS104Auditorija 104, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18
VS317Auditorija Nr. 317, Tilžės g 18
VS338Seminarų klasė 338, Tilžės g 18
VS217Sveikatos vadybos k. 217 aud., Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS236Aplinkos ir darbo med. katedros 236 k., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Mokslo tiriamojo darbo organizavimas (M-V 3)
Paskaitos
5.1Pagrindiniai mokslinio tyrimo planavimo etapai. Mokslo tiriamojo darbo temos ir problemos apibrėžimas bei pasirinkimas (SV)
5.3Imtis ir jos sudarymo būdai. Anketinės apklausos metodika (SV)
5.7Mokslinių darbų pristatymo ypatumai (SV)
5.8Koreliaciniai ir momentiniai tyrimai bei jų taikymas (SV)
5.9Atvejo ir kontrolės tyrimai bei jų taikymas (PM)
5.10Klinikiniai atsitiktinių imčių tyrimai ir jų taikymas (SV)
5.11Kohortinių tyrimų taikymas (PM)
5.12Ligų priežasčių kritinis vertinimas (SV)
5.13Pagrindinių LNL populiacinių tyrimų metodikos ypatumai (ŠKL, vėžio, ir kt. ligos) (SV)
5.15Mokslinių tyrimų etikos pagrindai: principai, reikalavimai ir esminės reglamentavimo nuostatos (SH)
Darbai
6.1Mokslinės literatūros paieška. Mokslo tiriamojo darbo įvadas (SV)
6.2Mokslinės literatūros apžvalga. Literatūros šaltinių citavimo būdai (SV)
6.3Imtis ir jos sudarymo būdai. Anketinės apklausos metodika (SV)
6.4Duomenų suvedimas. Pagrindiniai statistiniai duomenų analizės paketai bei duomenų analizės metodai (SV)
6.5Mokslo tiriamojo darbo rezultatų pateikimo, interpretavimo ir aprašymo būdai ir metodai. (SV)
6.6Mokslo tiriamojo darbo išvadų formulavimas ir rekomendacijų rengimas. Mokslo tiriamojo darbo metodikos ir kontingento aprašymas. (SV)
6.7Mokslo tiriamojo darbo santraukos rengimas. Mokslinio darbo pristatymo rengimas (SV)
Seminarai
7.1Mokslinių darbų rengimo ypatumai. Mokslo tiriamojo darbo struktūra ir raštvedybos ypatumai (SV)
7.2Mokslo tiriamojo darbo temos apibrėžimas bei pasirinkimas. Tikslo ir uždavinių formulavimas (SV)
7.7Įrodymais pagrįsta medicina ir populiaciniai sveikatos tyrimai (SV)
7.8Koreliaciniai ir momentiniai tyrimai bei jų taikymas (SV)
7.9Atvejo ir kontrolės tyrimai bei jų taikymas (SV)
7.10Klinikiniai atsitiktinių imčių tyrimai ir jų taikymas (SV)
7.11Kohortinių tyrimų taikymas (SV)
7.12Ligų priežasčių kritinis vertinimas (SV)
7.13Pagrindinių LNL populiacinių tyrimų metodikos ypatumai (ŠKL, vėžio, ir kt. ligos) (SV)
7.14Mokslinių tyrimų kokybės ir diagnostinių metodų vertinimas (PM)
7.15Mokslinių tyrimų etikos pagrindai: principai, reikalavimai ir esminės reglamentavimo nuostatos (SH)
Vertinimas
9.16Mokslinių darbų aptarimas ir pristatymas. Testas (SV)
Interprofesinis bendravimas (M-V 3)
Paskaitos
5.5Sveikatą stiprinantis ir žalojantis elgesys. Sveikatos elgesys ir elgesio kaitos modeliai (SP)
Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis) (M-V 3)
Paskaitos
5.2Sąmonė. Suvokimas. Atmintis (SP)
5.3Kalba (SP)
5.4Mąstymas ir sprendimai (SP)