Ciklo „Imuninis atsakas“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataImuninis atsakas/M-V3 (Im), Informacija 3 kursui/M-V3 (I3), Interprofesinis bendravimas/M-V3 (X5), Kognityviosios psichologijos pagrindai (pasirenkamasis)/M-V3 (Kg)
Grupės: 1-10
Grupių tvarkaraščiai: Bendras12345678910
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
32T10.10  08:00-09:30 Vl.Lašo HE
Im 5.1 (1-10)
  10:00-11:30 fiziol. Fi
Im 4.0 (10)
   12:15-13:45 mikr. Mi
Im 4.0 (7)
 14:00-15:30 pat.anat. PA
Im 4.0 (5)
  16:00-17:30 Vl.Lašo Fi
Im 5.2 (1-10)
          
            10:30-12:00 pat.anat. PA
Im 4.0 (2)
 12:15-13:45 pat.anat. PA
Im 4.0 (4)
 14:00-15:30 mikr. Mi
Im 4.0 (8)
                  
            10:30-12:00 pat.anat. PA
Im 4.0 (1)
 12:15-13:45 pat.anat. PA
Im 4.0 (3)
                         
            10:30-12:00 mikr. Mi
Im 4.0 (6)
                                
33K10.11  08:00-11:00 hist. HE
Im 6.2 (1-2)
  11:30-14:30 hist. HE
Im 6.2 (5-6)
 14:45-17:45 hist. HE
Im 6.2 (9-10)
         
  08:00-10:15 anat. An
Im 6.1 (5-7)
 10:30-12:45 anat. An
Im 6.1 (8-10)
 13:00-15:15 anat. An
Im 6.1 (1-4)
                   
     08:45-10:15 fiziol. Fi
Im 4.0 (9)
                   15:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.1 (5-6)
        
34Pe10.12  08:00-09:30 J.Laš.a. PA
Im 5.3 (1-10)
  10:00-13:00 hist. HE
Im 6.2 (7-8)
13:00-16:00 KKL-RK SR
X5 6.2 (5-6)
                
                       13:15-16:15 hist. HE
Im 6.2 (3-4)
               
35Š10.13                                                  
36P10.15  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 6.3 (1-3)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 6.3 (4-6)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 6.3 (7-10)
                   
  08:00-09:30 F205 Mi
Im 7.1 (4-6)
 09:45-11:15 F205 Mi
Im 7.1 (7-10)
 11:30-13:00 F205 Mi
Im 7.1 (1-3)
                            
37A10.16  08:00-11:00 fiziol. Fi
Im 6.4 (4-6)
 11:15-14:15 fiziol. Fi
Im 6.4 (7-10)
 14:30-17:30 fiziol. Fi
Im 6.4 (1-3)
          
   08:15-10:30 mikr. Mi
Im 6.5 (7-10)
 10:45-13:00 mikr. Mi
Im 6.5 (1-3)
 13:15-15:30 mikr. Mi
Im 6.5 (4-6)
                  
                              15:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.1 (9-10)
        
38T10.17          10:00-12:15 b.chir. BC
Im 6.6 (1-10)
 12:30-14:00 b.chir. BC
Im 5.4 (1-10)
    15:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.2 (9-10)
        
39K10.18    08:30-10:45 b.chir. BC
Im 6.7 (1-10)
 11:00-13:15 b.chir. BC
Im 7.2 (1-10)
    14:15-16:30 fiz.inst. Fi
Im 4.1 (10)
              
40Pe10.19  08:00-10:15 fiziol. Fi
Im 4.1 (9)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.1 (4)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.1 (3)
 15:30-17:00 F204 Bc
Im 5.5 (1-10)
            
  08:00-10:15 mikr. Mi
Im 4.1 (6)
 10:30-12:45 mikr. Mi
Im 4.1 (7)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.1 (5)
                   
  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.1 (2)
       12:00-14:15 mikr. Mi
Im 4.1 (8)
                       
  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.1 (1)
                                       
41Š10.20                                                  
42P10.22      09:00-10:30 M.a. Mi
Im 5.6 (1-10)
 10:45-12:15 M.a. Mi
Im 5.7 (1-10)
 12:30-14:00 M.a. F2
Im 5.8 (1-10)
    15:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.1 (3-4)
        
43A10.23      09:00-10:30 farm. F2
Im 7.3 (7-10)
 10:45-12:15 farm. F2
Im 7.3 (1-3)
 12:30-14:00 farm. F2
Im 7.3 (4-6)
    15:00-18:00 KKL-RK SR
X5 6.2 (3-4)
        
44T10.24      09:00-11:15 mikr. Mi
Im 6.8 (7-10)
 11:30-13:45 pat.anat. PA
Im 6.9 (7-10)
 14:00-16:15 mikr. Mi
Im 6.8 (4-6)
               
      09:00-11:15 pat.anat. PA
Im 6.9 (4-6)
 11:30-13:45 mikr. Mi
Im 6.8 (1-3)
 14:00-16:15 pat.anat. PA
Im 6.9 (1-3)
               
45K10.25  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.2 (5)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.2 (1)
 13:00-15:15 mikr. Mi
Im 4.2 (8)
                   
  08:00-10:15 mikr. Mi
Im 4.2 (7)
 10:30-12:45 mikr. Mi
Im 4.2 (6)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.2 (4)
                   
            10:30-12:45 fiziol. Fi
Im 4.2 (9)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.2 (3)
                   
            10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.2 (2)
  13:15-15:30 fiziol. Fi
Im 4.2 (10)
                  
46Pe10.26            10:30-12:00 J.Laš.a. PA
Im 5.12 (1-10)
 12:15-13:45 F203 Ra
Im 5.10 (1-10)
  14:15-15:45 F205 Fi
Im 5.9 (1-10)
                 
47Š10.27                                                  
48P10.29  08:00-10:15 rad.dgn.160 Ra
Im 6.11 (1, 8-10)
 10:30-12:45 rad.dgn.160 Ra
Im 6.11 (2-4)
 13:00-15:15 rad.dgn.160 Ra
Im 6.11 (5-7)
                   
  08:00-11:00 fiziol. Fi
Im 6.10 (5-7)
11:00-14:00 fiziol. Fi
Im 6.10 (1, 8-10)
14:00-17:00 fiziol. Fi
Im 6.10 (2-4)
            
                              15:00-17:15 fiziol. Fi
Im 4.3 (10)
           
49A10.30  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.3 (3)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.3 (2)
 13:00-15:15 mikr. Mi
Im 4.3 (7)
                   
  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.3 (4)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.3 (1)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.3 (5)
                   
  08:00-10:15 mikr. Mi
Im 4.3 (8)
 10:30-12:45 mikr. Mi
Im 4.3 (6)
                             
50T10.31  08:00-10:15 fiziol. Fi
Im 4.3 (9)
          12:45-14:15 Vl.Lašo Fi
Im 5.11 (1-10)
 14:30-16:00 Vl.Lašo F2
Im 5.14 (1-10)
                
51Pe11.02  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 6.12 (1-3)
      11:45-13:15 farm. F2
Im 7.4 (1-3)
       15:00-17:15 pat.anat. PA
Im 6.12 (7-10)
           
   08:15-09:45 farm. F2
Im 7.4 (4-6)
 10:00-11:30 farm. F2
Im 7.4 (7-10)
    12:30-14:45 pat.anat. PA
Im 6.12 (4-6)
                     
52Š11.03                                                  
53P11.05    08:30-10:00 vid.l. VL
Im 5.13 (1-10)
 10:15-13:15 vid.l. VL
Im 6.13 (1-10)
       15:00-16:30 O.a. SP
X5 5.4 (1-10, 27-28)
              
54A11.06  08:00-10:15 mikr. Mi
Im 4.4 (6)
 10:30-12:45 fiziol. Fi
Im 4.4 (9)
 13:00-15:15 mikr. Mi
Im 4.4 (8)
 15:30-17:00 J.Laš.a. PA
Im 5.15 (1-10)
            
  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.4 (3)
 10:30-12:45 mikr. Mi
Im 4.4 (7)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.4 (5)
                   
            10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.4 (4)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.4 (2)
                   
            10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.4 (1)
                             
55T11.07  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 6.14 (2-4)
10:15-12:30 F202 SP
X5 6.6 (1-2)
12:30-14:45 pat.anat. PA
Im 6.14 (1, 8-10)
 15:00-17:15 pat.anat. PA
Im 6.14 (5-7)
           
      09:00-11:15 fiziol. Fi
Im 4.4 (10)
                                   
56K11.08      09:00-10:30 infekc. In
Im 7.5 (1-3)
 10:45-12:15 infekc. In
Im 7.5 (7-10)
 12:30-14:00 infekc. In
Im 7.5 (4-6)
                        
57Pe11.09  08:00-10:15 fiziol. Fi
Im 4.5 (9)
 10:30-12:45 fiziol. Fi
Im 4.5 (10)
 13:00-15:15 mikr. Mi
Im 4.5 (7)
 15:30-17:00 M.a. Mi
Im 5.16 (1-10)
            
  08:00-10:15 mikr. Mi
Im 4.5 (8)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.5 (4)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
Im 4.5 (5)
                   
  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.5 (1)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
Im 4.5 (3)
                             
  08:00-10:15 pat.anat. PA
Im 4.5 (2)
 10:30-12:45 mikr. Mi
Im 4.5 (6)
                             
58Š11.10                                                  
59P11.12      09:00-11:15 VS104 SP
X5 6.5 (5-6)
      12:45-15:00 mikr. Mi
Im 6.15 (6-7)
15:00-17:15 mikr. Mi
Im 6.15 (2-5)
           
                        13:30-15:45 VS101 SP
X5 6.5 (9-10)
                 
60A11.13       09:15-10:45 b.chir. BC
Im 5.17 (1-10)
 11:00-13:15 b.chir. BC
Im 6.16 (1-10)
   14:00-16:15 VS101 SP
X5 6.6 (3-4)
               
                          14:00-16:15 mikr. Mi
Im 6.15 (1, 8-10)
               
61T11.14  08:00-09:30 pat.anat. PA
Im 4.6 (4)
 09:45-11:15 fiz.inst. Fi
Im 4.6 (10)
   12:00-13:30 pat.anat. PA
Im 4.6 (3)
                          
  08:00-09:30 fiz.inst. Fi
Im 4.6 (9)
  10:00-11:30 pat.anat. PA
Im 4.6 (1)
  12:00-13:30 mikr. Mi
Im 4.6 (8)
                          
  08:00-09:30 mikr. Mi
Im 4.6 (7)
  10:00-11:30 mikr. Mi
Im 4.6 (6)
  12:00-13:30 pat.anat. PA
Im 4.6 (2)
                          
          10:00-11:30 pat.anat. PA
Im 4.6 (5)
                                  
62K11.15  08:00-10:15 VS338 SP
X5 6.6 (5-6)
                                       
63Pe11.16                                                  
64Š11.17    08:30-11:45 VS346 PA
Im 9.1 (8-9)
                                 
    08:30-11:45 VS242 PA
Im 9.1 (6-7)
                                 
    08:30-11:45 VS241 PA
Im 9.1 (3-5)
                                 
    08:30-11:45 VS345 PA
Im 9.1 (1-2, 10)
                                 

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
M.a.Mažoji a., Eivenių g.4
O.a.K. Oželio a., Eivenių g.4
F202FF 202 aud., Eivenių g.4
F203FF 203 aud., Eivenių g.4
F204FF 204 aud., Eivenių g.4
F205FF 205 aud., Eivenių g.4
Vl.LašoVl. Lašo auditorija, Mickevičiaus g. 9
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS104Auditorija 104, Tilžės g 18
J.Laš.a.Prof. J.Lašienės auditorija,
farm.Farmakologija, Mickevičiaus g. 9
fiziol.Fiziologija ir pat. fiziologija, Mickevičiaus g. 9
anat.Anatomijos institute, Mickevičiaus g. 9
b.chir.Bendrosios chirurgijos klinikoje, Josvainių g. 2
fiz.inst.Fiziologijos institute, Mickevičiaus g. 9
hist.Histologijos ir embriologijos katedroje, Mickevičiaus g. 9
infekc.Infekcinių ligų klinikoje, Josvainių g. 2
mikr.Mikrobiologijos katedroje, Eivenių g.4
pat.anat.Patologinės anatomijos klinikoje,
vid.l.Vidaus ligų klinikoje, Josvainių g. 2
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18
VS338Seminarų klasė 338, Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
rad.dgn.160Radiologinės diagnostikos centro 160 a.,
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18
KKL-RKKauno klinikinė ligoninė (buvęs „Raudonojo Kryžiaus“ korp.),

Užsiėmimų žymėjimas
Imuninis atsakas (M-V 3)
Problemų sprendimas
4.0Imt0 (PA)
4.1 Pirmoji problema. Karščiavimas ir kosulys (PA)
4.2 Antroji problema. Karščiavimas ir silpnumas (PA)
4.3 Trečioji problema. Nuovargis ir skrepliavimas (PA)
4.4 Ketvirtoji problema. Staigus dusulys ir odos paraudimas (PA)
4.5 Penktoji problema. Išsekimas (PA)
4.6 Šeštoji problema. Pasikartojantis pūliavimas (PA)
Paskaitos
5.1Kraujodaros ir imuninės sistemos organai: struktūra, formavimosi ypatumai, su amžiumi susiję kitimai (HE)
5.2Uždegimas kaip tipiškas patologinis procesas (Fi)
5.3Uždegimo ir specifinio imuninio atsako morfogenezė bei klinikinės morfologinės formos (PA)
5.4Pūlinės chirurginės ligos, diagnostikos ir gydymo principai (BC)
5.5Pagrindinių organizmo humoraliniame imuniniame atsake dalyvaujančių baltymų - imunoglobulinų struktūros ypatumai, jų klasės, pasiskirstymas organizme bei funkcijos (Bc)
5.6Specifinis imuninis atsakas: antigenai, jų įvairovė ir charakteristika. Imuninės sistemos ląstelių paviršinės struktūros ir antigenų pateikimas (Mi)
5.7Specifinis ląstelinis ir humoralinis imuninis atsakas (Mi)
5.8Nesteroidiniai ir steroidiniai vaistai nuo uždegimo. Paracetamolis (Fa)
5.9Kraujo fiziologija (Fi)
5.10Uždegimo ir specifinio imuninio atsako radiologiniai požymiai (Ra)
5.11Padidėjusio jautrumo (hipererginės) reakcijos, jų tipai, etiologija, patogenezė. Anafilaksinis šokas (Fi)
5.12Imunopatologijos morfologija ir jos funkcinė svarba (PA)
5.13Hipererginių reakcijų klinikinis vertinimas (VL)
5.14Antialerginiai vaistai ir imunodepresantai (Fa)
5.15Ligų ir sindromų, kai vyrauja imuninės sistemos organų pažeidimas, patologija (PA)
5.16Anaerobinės infekcijos pagrindiniai sukėlėjai (Mi)
5.17Anaerobinė chirurginė infekcija. Jos rūšys, diagnostika, gydymo principai (BC)
Darbai
6.1Imuninės sistemos organų anatomija (An)
6.2Kraujodaros ir imuninės sistemos organų histologinė struktūra (HE)
6.3Uždegimo morfogenezė ir morfologija (PA)
6.4Bendri organizmo funkcijų pokyčiai uždegimo metu (Fi)
6.5Nespecifinio imuninio atsako veiksnių nustatymas ir vertinimas (Mi)
6.6Pūlinės chirurginės ligos (furunkulas, karbunkulas, abscesas, flegmona, rožė, landuonis, limfadenitas, limfangoitas, hidradenitas). Diagnostika, gydymo principai (BC)
6.7Pūlinės chirurginės ligos (mastitas, artritas, bursitas, osteomielitas, pleuritas, peritonitas, tromboflebitas, hematogeninis osteomielitas, retroperitoninio tarpo ir pararektinė infekcija). Diagnostika, gydymo principai (BC)
6.8Specifinio imuninio atsako veiksnių nustatymas ir įvertinimas (Mi)
6.9Specifinių imuninių reakcijų ir imuninių granuliomų morfologija (PA)
6.10Eritrocitų atsparumas hipotoniniams tirpalams. Hemolizė Hemoglobino kiekio ir eritrocitų skaičiaus nustatymas Kraujo grupių ir rezus (Rh) faktoriaus nustatymas (Fi)
6.11Radiologinės nespecifinio (uždegiminio proceso) ir specifinio imuninio atsako diagnostikos galimybių įvertinimas (Ra)
6.12Imunopatologinių procesų patologija (PA)
6.13Hipererginių reakcijų klinikinis įvertinimas (VL)
6.14Kraujo gamybos (hemopoezės) ir kitų imuninės sistemos organų ligos ir sindromai (PA)
6.15Anaerobinių infekcijų sukėlėjai ir jų mikrobiologinė diagnostika (Mi)
6.16Anaerobinė ir specifinė chirurginė infekcija. Jos profilaktika, diagnostika, gydymo principai. Ligonių slauga. Specifinė chirurginė infekcija: diagnostika, gydymo principai, ligonių slauga (BC)
Seminarai
7.1Nespecifinis imuninis atsakas: komplimento sistema. Mikroorganizmų poveikis imuninei sistemai (Mi)
7.2Vietinė ir išplitusi chirurginė infekcija (BC)
7.3Priešuždegiminiai vaistai (Nesteroidiniai ir steroidiniai vaistai nuo uždegimo. Paracetamolis) (Fa)
7.4Antialerginiai vaistai ir imunodepresantai (Fa)
7.5Antriniai imunodeficitai: ŽIV infekcija, AIDS (In)
Vertinimas
9.1Baigiamasis patikrinimas (PA)
Interprofesinis bendravimas (M-V 3)
Paskaitos
5.4Medikų vaidmuo psichinės sveikatos stiprinime ir bendradarbiavimas su psichinės sveikatos priežiūros specialistais (SP)
Darbai
6.1Lėtinės ligos psichologiniai aspektai (SR)
6.2Konfliktai ir mediacija (SR)
6.5Lėtinėmis somatinėmis ligomis sergančiųjų psichologiniai sunkumai. Psichologinės pagalbos integravimas į lėtinių somatinių ligų gydymo procesą (SP)
6.6Konfliktų sprendimai ir mediacija (vidiniai personalo, sveikatos priežiūros specialisto – paciento, sveikatos priežiūros specialisto – paciento artimųjų) (SP)