Medicinos I kurso 2017-2018 m.m. studijų tvarkaraštis

Norėdami pamatyti ciklo detalųjį tvarkaraštį, paspauskite ant norimo ciklo pavadinimo žemiau pateiktame tvarkaraščio tinklelyje.
Jei turite klausimų dėl tvarkaraščio ar pastebėjimų, prašome parašyti el.paštu linas.leonas @ lsmuni.lt.

Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  53  1  2  3  4  5    6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
1-13 gr. 09.04 - 09.16
Studijų įvadas
09.18 - 11.04
Anatomija
11.06 - 12.06
Citologija, parazitologija
12.07 - 01.17
Medicinos fizika
01.18 - 01.24
Slauga
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 01.25-01.31 1-12 gr. 02.01 - 02.28
Genetika
03.01 - 03.27
Medicinos chemija
03.28 - 04.30
Histologija
05.02 - 05.28
Anatomija
05.29 - 06.23
Statistika, informatika
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 06.25-06.30 Metų įsiskolinimų likvidavimo savaitė 08.25-08.31
14-26 gr. 09.18 - 10.12
Medicinos fizika
10.13 - 11.30
Anatomija
12.01 - 12.07
Slauga
12.08 - 01.24
Citologija, parazitologija
13-26 gr. 02.01 - 02.28
Anatomija
03.01 - 04.27
Histologija
03.28 - 04.30
Genetika
05.02 - 05.28
Statistika, informatika
05.29 - 06.23
Medicinos chemija
31-45 gr. 09.04 - 09.16
Introduction to studies (foreign students)
09.18 - 09.23
Nursing
09.25 - 10.26
Cytology and parasitology
10.27 - 11.23
Madical physics
11.24 - 01.24
Anatomy
31-39 gr. 02.01 - 02.28
Histology
03.01 - 03.27
Genetics
03.28 - 04.30
Statistics, informatics
05.02 - 05.28
Medical chemistry
05.29 - 06.23
Anatomy
1-26, 31-45 gr. 09.18 - 01.24
Bendrieji sveikatos pagrindai
40-45 gr. 02.01 - 02.28
Statistics, informatics
03.01 - 03.27
Anatomy
03.28 - 04.30
Medical chemistry
05.02 - 05.28
Genetics
05.29 - 06.23
Histology
09.04 - 01.24
Kalbos / Languages
02.01 - 06.23
Kalbos
Pasirenkamas fundamentaliosios filosofijos dalykas Pasirenkamas bendrojo universitetinio lavinimo dalykas

Studijų įvadasStudijų įvadas (medicina)
AnatomijaAnatomija
AnatomyAnatomy
Citologija, parazitologijaCitologija, parazitologija
Cytology and parasitologyCitologija, parazitologija
Medicinos fizikaMedicinos fizika
Madical physicsMedicinos fizika
SlaugaSlauga
NursingSlauga
Introduction to studies (foreign students)Studijų įvadas (medicina, užsienio stud.)
Bendrieji sveikatos pagrindaiBendrieji sveikatos pagrindai
Kalbos / LanguagesKalbos
KalbosProfesinė užsienio kalba, lotynų kalba, lietuvių kalba (užsienio
GenetikaGenetika
GeneticsGenetics
HistologijaŽmogaus histologija ir embriologija
HistologyHuman Histology and Embryology
Medicinos chemijaMedicinos chemija
Medical chemistryMedical chemistry
Statistika, informatikaStatistikos, informatikos ir mokslinio darbo organizavimo pagrin
Statistics, informaticsBasis of statistics, mathematics and research

Pastabos
Rudens semestro trukmė: 2017.09.01-2018.01.31.
Žiemos atostogos: 2017.12.23-2018.01.01.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.01.25-2018.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2018.02.01-2018.06.30.
Pavasario atostogos: 2018.04.01-2018.04.08.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.06.25-2018.06.30.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2018.08.25-2018.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.

Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras