Medicinos fakulteto II kurso 2017-2018 m.m. tvarkaraštis

1 – 9 gr. 09.04 - 10.17
Ikiklinikinių studijų pagrindai
10.18 - 11.30
Judėjimas
12.01 - 01.24
Homeostazė ir šalinimas
Įsiskolinimų likvidavimas
2018.01.25 - 2018.01.31
02.01 - 03.17
Medžiagų įsisavinimas ir apykaita
03.19 - 05.09
Kraujotaka
05.10 - 06.23
Kvėpavimas
Įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
2018.06.25 -
2018.06.30
Metų
Įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
2018.08.25 -
2018.08.31
10 – 19 gr. 09.04 - 10.18
Homeostazė ir šalinimas
10.19 - 12.02
Ikiklinikinių studijų pagrindai
12.04 - 01.24
Judėjimas
02.01 - 03.17
Kraujotaka
03.19 - 05.09
Kvėpavimas
05.10 - 06.23
Medžiagų įsisavinimas ir apykaita
20 – 29 gr. 09.04 - 10.18
Judėjimas
10.19 - 12.02
Homeostazė ir šalinimas
12.04 - 01.24
Ikiklinikinių studijų pagrindai
02.01 - 03.17
Kvėpavimas
03.19 - 05.09
Medžiagų įsisavinimas ir apykaita
05.10 - 06.23
Kraujotaka
31–40 gr. 09.04 - 10.17
Basis of Preclinical Studies
10.18 - 11.30
Locomotion
12.01 - 01.24
Homeostasis and Excretion
02.01 - 03.17
Metabolism
03.19 - 05.09
Circulation
05.10 - 06.23
Respiration
1 - 29 gr. 09.04 - 01.24
Med. filosofija ir sv. psichologija
Kalbos kultūra ir specialybės kultūra
31 - 40 gr. 09.04 - 01.24
Health Psychology
1 - 29 gr. Profesinė užsienio kalba Profesinė užsienio kalba
31 - 40 gr. Lietuvių (užsienio) kalba II lygis Lietuvių (užsienio) kalba II lygis
1 - 40 gr. Pasirenkamasis humanitarinis dalykas Pasirenkamasis humanitarinis dalykas

Studentų grupių tvarkaraščiai


Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
Rudens semestro trukmė: 2017.09.01-2018.01.31.
Žiemos atostogos: 2017.12.23-2018.01.01.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.01.25-2018.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2018.02.01-2018.06.30.
Pavasario atostogos: 2018.04.01-2018.04.08.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.06.25-2018.06.30.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2018.08.25-2018.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.

Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras