Medicinos fakulteto III kurso 2017-2018 m.m. tvarkaraštis


Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  53  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
1 – 10 gr. 09.04 - 10.11
Nervinė ir endokrininė reguliacija
10.12 - 11.21
Reprodukcija ir paveldėjimas
11.22 - 01.08
Profesinė kompetencija
01.09 - 01.24
Socialinė ir aplinkos ir darbo medicina
Įsiskolinimų likvidavimas 2018.01.25 - 2018.01.31 02.01 - 03.13
Jutimai ir suvokimas
03.14 - 04.28
Imuninis atsakas
04.30 - 06.07
Infekcija
06.08 - 06.22
Pasirenkamasis
medicinos pagrindų
dalykas
06.23 - 06.30
Įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
08.25 - 08.31
Metų
įsiskolinimų
likvidavimo
savaitė
11 – 20 gr. 09.04 - 09.19
Socialinė ir aplinkos ir darbo medicina
09.20 - 10.28
Profesinė kompetencija
10.30 - 12.07
Nervinė ir endokrininė reguliacija
12.08 - 01.24
Reprodukcija ir paveldėjimas
02.01 - 03.13
Infekcija
03.14 - 04.28
Jutimai ir suvokimas
04.30 - 06.07
Imuninis atsakas
21 – 29 gr. 09.04 - 10.11
Reprodukcija ir paveldėjimas
10.12 - 10.28
Socialinė ir aplinkos ir darbo medicina
10.30 - 12.07
Profesinė kompetencija
12.08 - 01.24
Nervinė ir endokrininė reguliacija
02.01 - 03.13
Imuninis atsakas
03.14 - 04.28
Infekcija
04.30 - 06.07
Jutimai ir suvokimas
31 – 40 gr. 09.04 - 10.11
Nervous and Endocrine Regulation
10.12 - 11.21
Professional competence
11.22 - 12.07
Environmental and Social med.
12.08 - 01.24
Reproduction and Inheritance
02.01 - 03.13
Immune response
03.14 - 04.28
Infection
04.30 - 06.07
Sensation and Perception
1 - 29 gr. 09.04 - 01.24
Profesinė kalba ir mokslinis stilius
02.01 - 06.07
Profesinė kalba ir mokslinis stilius
1 - 29 gr. 09.04 - 01.24
Interprofesinis bendravimas
02.01 - 06.07
Interprofesinis bendravimas
31 - 40 gr. Lietuvių kalbos tobulinimas
nuo 09.18
1 - 29 gr. Laisvai pasirenkamieji dalykai Laisvai pasirenkamieji dalykai

Studentų grupių tvarkaraščiai


Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
Rudens semestro trukmė: 2017.09.01-2018.01.31.
Žiemos atostogos: 2017.12.23-2018.01.01.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.01.25-2018.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2018.02.01-2018.06.30.
Pavasario atostogos: 2018.04.01-2018.04.08.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.06.25-2018.06.30.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2018.08.25-2018.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.


Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras