Studijų įvado tvarkaraščiai 2018-2019 m.m.


Medicina 09.04 - 09.17
Studijų įvadas
Kiti studijų dalykai Skolų likvidavimo savaitė
01.25 - 01.31
Medicina
(užsienio stud.)
09.04 - 09.17
Introduction to studies (foreign students)
Sveikatos psichologija 09.04 - 09.21
Įvadas į sveikatos psichologijos studijas
Farmacija 09.04 - 09.17
Studijų įvadas (F-V)
Visuomenės sveikata 09.04 - 09.17
Studijų įvadas (VS-P)
Užsienio studentai: odontologija, veterinarinė medicina, slaugos fakulteto magistrai 09.04 - 09.17
Foreign students
Studijų įvado vykdytojų tvarkaraščiai
linaleon
R.B.
D.G.
E.B.
E.L.
R.M.
L.D.
L.Š.
A.L. (medicinos ir farmacijos istorijos muziejus)
L.P. (biblioteka)
Bioetikos katedra

Bendras tvarkaraštisBendras dalykų/modulių tvarkaraštis
Studijų įvadas (VS-P)Studijų įvadas (visuomenės sveikata)
Studijų įvadasStudijų įvadas (medicina)
Introduction to studies (foreign students)Studijų įvadas (medicina, užsienio stud.)
Įvadas į sveikatos psichologijos studijasĮvadas į sveikatos psichologijos studijas
Foreign studentsIntroduction to studies for foreign students (except medicine)
Studijų įvadas (F-V)Studijų įvadas (farmacijos programa)
Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
Rudens semestro trukmė: 2018.09.04-2019.01.31.
Žiemos atostogos: 2018.12.22-2019.01.04 lietuvių kalba studijuojančioms grupėms, 2018.12.19-2019.01.04 anglų kalba studijuojančioms grupėms.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.01.25-2019.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2019.02.01-2019.06.30.
Pavasario atostogos: 2019.04.20-2019.04.24.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2019.06.21-2019.06.29.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2019.08.25-2019.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.
09.04 - 06.29
Bendras tvarkaraštis

Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras