Sveikatos psichologijos I kurso 2018-2019 m.m. studijų tvarkaraštisDėmesio! Pirmasis studijų metų pradžios susitikimas įvyks rugsėjo 3 d., pirmadienį, 15:00 val.
Visuomenės sveikatos fakulteto (Tilžės g. 18) 110 auditorijoje.
Kviečiame dalyvauti!


Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
1–3 gr. 09.02 - 01.28
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)
Skolų likvidavimo savaitė
01.25 - 01.31
01.30 - 06.18
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)
Skolų likvidavimo savaitė 06.25-06.30 Metų skolų likvidavimo savaitė 08.25 - 08.31
09.02 - 09.19
Įvadas į sveikatos psichologijos studijas
09.21 - 01.10
Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai
01.11 - 01.22
Pasirenkamasis dalykas
01.30 - 05.04
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai
05.05 - 05.30
Statistikos pagrindai
06.01 - 06.18
Pasirenkamasis dalykas
09.02 - 01.10
Psichologijos įvadas
01.30 - 06.18
Bendravimo psichologija
01.30 - 06.18
Darni socialinė raida
09.21 - 01.22
Profesinė kalba
01.30 - 06.18
Profesinė kalba
Pasirenkamasis dalykas (antroji užsienio kalba)

Įvadas į sveikatos psichologijos studijasĮvadas į sveikatos psichologijos studijas
Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindaiHumanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindaiPsichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai
Statistikos pagrindaiStatistikos pagrindai
Bendravimo psichologijaBendravimo psichologija
Darni socialinė raidaDarni socialinė raida
Psichologijos įvadasPsichologijos įvadas
Profesinė kalbaProfesinė kalba
Pasirenkamasis dalykasPasirenkamasis dalykas (pavasario sem.)
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)Bendras dalykų tvarkaraštis (rudens sem.)
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)Bendras dalykų tvarkaraštis (pavasario sem.)
Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos


Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras