Sveikatos psichologijos I kurso 2019-2020 m.m. studijų tvarkaraštisDėmesio! Pirmasis studijų metų pradžios susitikimas įvyks rugsėjo 2 d., pirmadienį, 15:30 val.
Visuomenės sveikatos fakulteto (Tilžės g. 18) 110 auditorijoje.
Kviečiame dalyvauti!


Metų savaitė  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  34
1–4 gr. 09.02 - 01.25
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)
Skolų likvidavimo savaitė
01.27 - 01.31
02.03 - 06.22
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)
Skolų likvidavimo savaitė 06.23-06.30 Metų skolų likvidavimo savaitė 08.25 - 08.31
09.02 - 10.25
Įvadas į sveikatos psichologijos studijas
10.28 - 01.25
Bendroji psichologija
02.03 - 04.28
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai
04.29 - 05.26
Statistikos pagrindai
05.27 - 06.22
Pasirenkamasis dalykas
09.02 - 10.25
Psichologijos istorija
10.28 - 01.25
Psichologijos mokslas ir praktika
02.03 - 02.27
Pasirenkamasis dalykas (en)
02.28 - 05.26
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai (en)
05.27 - 06.22
Statistikos pagrindai (en)
09.02 - 01.25
Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai
02.03 - 06.22
Bendravimo psichologija
02.03 - 06.22
Iškalbos menas
09.02 - 01.25
Profesinė kalba
02.03 - 06.22
Profesinė kalba
Pasirenkamasis dalykas (antroji užsienio kalba)

Įvadas į sveikatos psichologijos studijasĮvadas į sveikatos psichologijos studijas
Humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindaiHumanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai
Psichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindaiPsichofiziologija ir biologiniai elgsenos pagrindai
Statistikos pagrindaiStatistikos pagrindai
Bendravimo psichologijaBendravimo psichologija
Profesinė kalbaProfesinė kalba
Pasirenkamasis dalykasPasirenkamasis dalykas (pavasario sem.)
Bendroji psichologijaBendroji psichologija
Psichologijos istorijaPsichologijos istorija
Psichologijos mokslas ir praktikaPsichologijos mokslas ir praktika
Iškalbos menasIškalbos menas
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)Bendras dalykų tvarkaraštis (rudens sem.)
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)Bendras dalykų tvarkaraštis (pavasario sem.)
Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos


Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras