Sveikatos psichologijos III kurso 2017-2018 m.m. studijų tvarkaraštis


Metų savaitė  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  35
1–3 gr. 09.04 - 01.24
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 01.25-01.31 02.01 - 06.23
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 06.25-06.30 Metų įsiskolinimų likvidavimo savaitė 08.25-08.31
09.04 - 11.20
Klinikinė psichologija
11.21 - 12.22
Psichiatrija
01.02 - 01.24
Sveikatos priežiūros sistema
02.01 - 04.10
Psichologinis įvertinimas ir praktika
04.11 - 05.28
Ugdymo psichologija ir praktika
05.29 - 06.23
Elgesio medicina
09.04 - 11.20
Pirmoji med.pagalba
09.04 - 01.24
SP ir komandinis darbas
02.01 - 06.23
Kursinis darbas
02.01 - 06.23
Akademinis raštingumas

Klinikinė psichologijaKlinikinė psichologija
Elgesio medicinaElgesio medicina
PsichiatrijaPsichiatrija
Psichologinis įvertinimas ir praktikaPsichologinis įvertinimas ir praktika
SP ir komandinis darbasSveikatois psichologija ir komandinis darbas
Pirmoji med.pagalbaPirmoji medicininė pagalba
Sveikatos priežiūros sistemaSveikatos priežiūros sistema
Ugdymo psichologija ir praktikaUgdymo psichologija ir praktika
Akademinis raštingumasAkademinis raštingumas
Kursinis darbasKursinis darbas:mokslinio tyrimo atlikimas
Bendras dalykų tvarkaraštis (r)Bendras dalykų tvarkaraštis (rudens sem.)
Bendras dalykų tvarkaraštis (p)Bendras dalykų tvarkaraštis (pavasario sem.)

 Studentų grupių tvarkaraščiai

Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
Rudens semestro trukmė: 2017.09.01-2018.01.31.
Žiemos atostogos: 2017.12.23-2018.01.01.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.01.25-2018.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2018.02.01-2018.06.30.
Pavasario atostogos: 2018.04.01-2018.04.08.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.06.25-2018.06.30.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2018.08.25-2018.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.

Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras