Studijų įvado tvarkaraščiai 2017-2018 m.m.


Medicina 09.04 - 09.16
Studijų įvadas
Kiti studijų dalykai Skolų likvidavimo savaitė
01.25 - 01.31
Medicina
(užsienio stud.)
09.04 - 09.16
Introduction to studies (foreign students)
Sveikatos psichologija 09.04 - 09.23
Įvadas į sveikatos psichologijos studijas
Visuomenės sveikata ir farmacija 09.04 - 09.23
Studijų įvadas (VS-P,F-V)
Ergoterapija, kineziterapija 09.04 - 01.31
Studijų įvadas (E,K)
Slauga, akušerija, burnos higiena 09.04 - 01.31
Studijų įvadas (SL, A, BH)

Studijų įvadas (E,K)Studijų įvadas (ergoterapija, kineziterapija)
Studijų įvadasStudijų įvadas (medicina)
Introduction to studies (foreign students)Studijų įvadas (medicina, užsienio stud.)
Studijų įvadas (SL, A, BH)Studijų įvadas (slauga, akušerija, burnos higiena)
Įvadas į sveikatos psichologijos studijasĮvadas į sveikatos psichologijos studijas
Studijų įvadas (VS-P,F-V)Studijų įvadas (visuomenės sveikatos, farmacijos programoms)
Kurso pastabos
Studijų programos pastabos
Bendros pastabos
Rudens semestro trukmė: 2017.09.01-2018.01.31.
Žiemos atostogos: 2017.12.23-2018.01.01.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.01.25-2018.01.31.

Pavasario semestro trukmė: 2018.02.01-2018.06.30.
Pavasario atostogos: 2018.04.01-2018.04.08.
Įsiskolinimų likvidavimo savaitė 2018.06.25-2018.06.30.

Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė 2018.08.25-2018.08.31.


Šeštadieniai yra skirti studentų savarankiškam darbui.
Esant būtinybei auditoriniai užsiėmimai gali vykti ir šeštadienį. Apie numatomus užsiėmimus padalinys atskirai informuoja studentus.


Atkreipiame dėmesį, kad vieną studento mokymosi savaitę sudaro 40 akademinių valandų. Šis laikas susideda iš:
1. Kontaktinių valandų,
2. Studento savarankiško darbo valandų.

Detaliuose tvarkaraščiuose nurodomas TIK kontaktinių valandų išdėstymas per semestrą.

Paskaitos skaitomos tvarkaraštyje nurodytam grupių srautui vienu metu.
Seminarai gali būti vykdomi kelioms studentų grupėms, priklausomai nuo studijų programos ir dalyko dėstymo ypatumų.
Praktikos darbai vykdomi kiekvienai grupei atskirai. Jei tvarkaraštyje toje pačioje vietoje nurodytos kelios grupės, padalinys vidaus tvarka paskirsto grupėms konkrečias patalpas ir dėstytojus.

Atverti Google maps tipo žemėlapį (naujame lange)>>

Maršrutų paieškos svetainė (naujame lange)>>

Žymė

Adresas

Padalinys(-iai)

A

A. Mickevičiaus gatvė 9

Centriniai rūmai

B

M. Jankaus gatvė 2

Kalbų katedra, Administracija

C

Eivenių gatvė 4

MLK, Biblioteka, Santakos slėnis

D

Tilžės gatvė 18

Veterinarijos akademija

E

Šiaurės prospektas 57

Buvusi Kauno Vydūno mokykla

F

Betonuotojų gatvė 4

Sveikatos psichologijos katedra

G

Kalniečių gatvė 231

Sporto institutas

H

Žeimenos gatvė 106

Kauno vaikų socializacijos centras