Tarpinis projektas   

Ciklo „Statistikos pagrindai“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataStatistikos pagrindai/SP-P1 (Sp), 1 kurso organizacinė informacija/SP-P1 (1K)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
190A05.07      09:00-10:00 VS345
Sp 5.1 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.1 (1-2)
                                   
191T05.08      09:00-10:00 VS345
Sp 5.2 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.2 (1-2)
                                   
192K05.09      09:00-11:15 VS345
Sp 6.3 (1-2)
                                   
193Pe05.10      09:00-10:00 VS345
Sp 5.3 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.4 (1-2)
                                   
194Š05.11                                                  
195P05.13      09:00-10:30 VS345
Sp 9.1 (1-2)
                                      
196A05.14      09:00-10:00 VS345
Sp 5.4 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.5 (1-2)
                                   
197T05.15      09:00-10:00 VS345
Sp 5.5 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.6 (1-2)
                                   
198K05.16      09:00-10:00 VS345
Sp 5.6 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.7 (1-2)
                                   
199Pe05.17      09:00-11:15 VS345
Sp 6.8/1 (1-2)
                                   
200Š05.18                                                  
201P05.20      09:00-11:15 VS345
Sp 6.8/2 (1-2)
                                   
202A05.21      09:00-10:00 VS345
Sp 5.7 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.9 (1-2)
                                   
203T05.22      09:00-10:00 VS345
Sp 5.8 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.10 (1-2)
                                   
204K05.23      09:00-11:15 VS345
Sp 6.11 (1-2)
                                   
205Pe05.24      09:00-10:00 VS345
Sp 5.9 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.12 (1-2)
                                   
206Š05.25                                                  
207P05.27      09:00-10:00 VS345
Sp 5.10 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.13 (1-2)
                                   
208A05.28      09:00-10:30 VS345
Sp 9.2 (1-2)
                                      
209T05.29                                                  
210K05.30                                                  
211Pe05.31      09:00-10:30 VS110
Sp 9.3 (1-3)
                                      

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Statistikos pagrindai (SP-P 1)
Paskaitos
5.1Įvadas. Tikimybių teorijos pagrindai. (FM)
5.2Diskretūs ir tolydūs atsitiktiniai dydžiai. (FM)
5.3Skaitinės charakteristikos. (FM)
5.4Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. (FM)
5.5Populiacija ir imtis. Skaitinės charakteristikos. (FM)
5.6Pasikliautinieji intervalai. Imties tūris. (FM)
5.7Ivadas į stat. hipotezių tikrinimą. (FM)
5.8Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
5.9Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
5.10Neparametriniai (ranginiai) statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
Darbai
6.1Įvadas. Tikimybių teorijos pagrindai. (FM)
6.2Diskretūs ir tolydūs atsitiktiniai dydžiai. (FM)
6.3Skaitinės charakteristikos. (FM)
6.4Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. (FM)
6.5Skaitinės charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai (FM)
6.6PI ir Hipotezes (FM)
6.7Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
6.8Parametriniai ir ranginiai (FM)
6.9Ranginiai Neparametriniai (ranginiai) statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
6.10chi2 kriterijus (FM)
6.11Koreliacija ir regresija (FM)
6.12Koreliacinė kokybinių ir kiekybinių dydžių analizė (FM)
6.13Regresinė analizė (FM)
Vertinimas
9.1Kontrolinis darbas. Tikimybių teorijos pagrindų kontrolinis darbas (FM)
9.2Kontrolinis darbas: Statistikos kontrolinis darbas (FM)
9.3Egzaminas (FM)