Tarpinis projektas   

Ciklo „Statistikos pagrindai“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataStatistikos pagrindai/SP-P1 (Sp), 1 kurso organizacinė informacija/SP-P1 (1K)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
190A05.07      09:00-10:00 VS346
Sp 5.1 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.1 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.1 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.1 (1-2)
                                   
191T05.08      09:00-10:00 VS346
Sp 5.2 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.2 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.2 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.2 (1-2)
                                   
192K05.09      09:00-11:15 VS346
Sp 6.3 (3)
                                   
      09:00-11:15 VS345
Sp 6.3 (1-2)
                                   
193Pe05.10      09:00-10:00 VS346
Sp 5.3 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.4 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.3 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.4 (1-2)
                                   
194Š05.11                                                  
195P05.13      09:00-10:30 VS346
Sp 9.1 (3)
                                      
      09:00-10:30 VS345
Sp 9.1 (1-2)
                                      
196A05.14      09:00-10:00 VS346
Sp 5.4 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.5 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.4 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.5 (1-2)
                                   
197T05.15      09:00-10:00 VS346
Sp 5.5 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.6 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.5 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.6 (1-2)
                                   
198K05.16      09:00-10:00 VS346
Sp 5.6 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.7 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.6 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.7 (1-2)
                                   
199Pe05.17      09:00-11:15 VS346
Sp 6.8/1 (3)
                                   
      09:00-11:15 VS345
Sp 6.8/1 (1-2)
                                   
200Š05.18                                                  
201P05.20      09:00-11:15 VS346
Sp 6.8/2 (3)
                                   
      09:00-11:15 VS345
Sp 6.8/2 (1-2)
                                   
202A05.21      09:00-10:00 VS346
Sp 5.7 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.9 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.7 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.9 (1-2)
                                   
203T05.22      09:00-10:00 VS346
Sp 5.8 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.10 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.8 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.10 (1-2)
                                   
204K05.23      09:00-11:15 VS346
Sp 6.11 (3)
                                   
      09:00-11:15 VS345
Sp 6.11 (1-2)
                                   
205Pe05.24      09:00-10:00 VS346
Sp 5.9 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.12 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.9 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.12 (1-2)
                                   
206Š05.25                                                  
207P05.27      09:00-10:00 VS346
Sp 5.10 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.13 (3)
                                   
      09:00-10:00 VS345
Sp 5.10 (1-2)
10:00-11:15 VS345
Sp 6.13 (1-2)
                                   
208A05.28      09:00-10:30 VS346
Sp 9.2 (3)
                                      
      09:00-10:30 VS345
Sp 9.2 (1-2)
                                      
209T05.29                                                  
210K05.30                                                  
211Pe05.31      09:00-10:30 VS110
Sp 9.3 (1-3)
                                      

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS345Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Statistikos pagrindai (SP-P 1)
Paskaitos
5.1Tikimybių teorijos pagrindai. (FM)
5.2Diskretūs ir tolydūs atsitiktiniai dydžiai.Skaitinės charakteristikos. (FM)
5.3Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. (FM)
5.4Populiacija ir imtis. Skaitinės charakteristikos. (FM)
5.5Pasikliautinieji intervalai. Imties tūris. (FM)
5.6Įvadas į statistinių hipotezių tikrinimą. Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
5.7Neparametriniai (ranginiai) statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
5.8Chi2 kriterijus (FM)
5.9Koreliacinė kokybinių ir kiekybinių dydžių analizė (FM)
5.10Regresinė analizė (FM)
Darbai
6.1Tikimybių teorijos pagrindai. (FM)
6.2Diskretūs ir tolydūs atsitiktiniai dydžiai.Skaitinės charakteristikos. (FM)
6.3Diskretūs ir tolydūs atsitiktiniai dydžiai.Skaitinės charakteristikos. (FM)
6.4Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. (FM)
6.5Populiacija ir imtis. Skaitinės charakteristikos. (FM)
6.6Pasikliautinieji intervalai. Imties tūris. (FM)
6.7Įvadas į statistinių hipotezių tikrinimą. Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
6.8Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
6.9Neparametriniai (ranginiai) statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
6.10Chi2 kriterijus (FM)
6.11Chi2 kriterijus (FM)
6.12Koreliacinė kokybinių ir kiekybinių dydžių analizė (FM)
6.13Regresinė analizė (FM)
Vertinimas
9.1Kontrolinis darbas. Tikimybių teorijos pagrindų kontrolinis darbas (FM)
9.2Kontrolinis darbas: Statistikos kontrolinis darbas (FM)
9.3Egzaminas (FM)