Tarpinis projektas   

Ciklo „Darni socialinė raida“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataŽmogaus ekologija ir darni socialinė raida/SP-P1 (ZE), 1 kurso organizacinė informacija/SP-P1 (1K)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
120T02.06                        13:30-15:00 VS110
ZE 7.1 (1-3)
                    
121K02.07                                                  
122Pe02.08                                                  
123Š02.09                                                  
124P02.11                                                  
125A02.12                                                  
126T02.13                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.2 (1-3)
                    
127K02.14                                                  
128Pe02.15                                                  
129P02.18                                                  
130A02.19                                                  
131T02.20                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.3 (1-3)
                    
132K02.21                                                  
133Pe02.22                                                  
134Š02.23                                                  
135P02.25                                                  
136A02.26                                                  
137T02.27                        13:30-15:00 VS109
ZE 7.4 (1-3)
                    
138K02.28                                                  
139Pe03.01                                                  
140Š03.02                                                  
141P03.04                                                  
142A03.05                                                  
143T03.06                        13:30-15:00 VS110
ZE 7.5 (1-3)
                    
144K03.07                                                  
145Pe03.08                                                  
146Š03.09                                                  
147A03.12                                                  
148T03.13                        13:30-15:00 VS110
ZE 7.6 (1-3)
                    
149K03.14                                                  
150Pe03.15                                                  
151Š03.16                                                  
152P03.18                                                  
153A03.19                                                  
154T03.20                        13:30-15:00 VS110
ZE 7.7 (1-3)
                    
155K03.21                                                  
156Pe03.22                                                  
157Š03.23                                                  
158P03.25                                                  
159A03.26                                                  
160T03.27                                                  
161K03.28                                                  
162Pe03.29                  12:00-13:30 VS110
ZE 7.8 (1-3)
                          
163Š03.30                                                  
164P04.01                                                  
165A04.02                                                  
166T04.03                        13:30-15:00 VS110
ZE 7.9 (1-3)
                    
167K04.04                                                  
168Pe04.05                                                  
169Š04.06                                                  
170P04.08                                                  
171A04.09                                                  
172T04.10                        13:30-15:00 VS215
ZE 7.10 (1-3)
                    
173K04.11                                                  
174Pe04.12                                                  
175Š04.13                                                  
176P04.15                                                  
177A04.16                                                  
178T04.17                        13:30-15:00 VS110
ZE 7.11 (1-3)
                    
179K04.18                                                  
180Pe04.19                                                  
181K04.25                                                  
182Pe04.26                                                  
183Š04.27                                                  
184P04.29                                                  
185A04.30                                                  
186K05.02                                                  
187Pe05.03                                                  
188Š05.04                                                  
189P05.06                                                  
190A05.07                                                  
191T05.08                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.12 (1-3)
                    
192K05.09                                                  
193Pe05.10                                                  
194Š05.11                                                  
195P05.13                                                  
196A05.14                                                  
197T05.15                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.13 (1-3)
                    
198K05.16                                                  
199Pe05.17                                                  
200Š05.18                                                  
201P05.20                                                  
202A05.21                                                  
203T05.22                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.14 (1-3)
                    
204K05.23                                                  
205Pe05.24                                                  
206Š05.25                                                  
207P05.27                                                  
208A05.28                                                  
209T05.29                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.15 (1-3)
                    
210K05.30                                                  
211Pe05.31                                                  
212Š06.01                                                  
213P06.03                                                  
214A06.04                                                  
215T06.05                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.16 (1-3)
                    
216K06.06                                                  
217Pe06.07                                                  
218Š06.08                                                  
219P06.10                                                  
220A06.11                                                  
221T06.12                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.17 (1-3)
                    

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Žmogaus ekologija ir darni socialinė raida (SP-P 1)
Seminarai
7.1Darni raida (BE)
7.2Darni raida (BE)
7.3Darni raida (BE)
7.4Darni raida (BE)
7.5Darni raida (BE)
7.6Darni raida (BE)
7.7Darni raida (BE)
7.8Darni raida (BE)
7.9Darni raida (BE)
7.10Darni raida (BE)
7.11Darni raida (BE)
7.12Darni raida (BE)
7.13Darni raida (BE)
7.14Darni raida (BE)
7.15Darni raida (BE)
7.16Darni raida (BE)
7.17Darni raida (BE)