Tarpinis projektas   

Ciklo „Bendras dalykų tvarkaraštis“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataNeurofiziologija ir biologiniai psichikos pagrindai/SP-P1 (NB), Bendravimo psichologija/SP-P1 (BP), Statistikos pagrindai/SP-P1 (Sp), Žmogaus ekologija ir darni socialinė raida/SP-P1 (ZE), Profesinė kalba III (užsienio kalba)/SP-P2 (p3), Iškalbos menas/SP-P1 (IM), 1 kurso organizacinė informacija/SP-P1 (1K), Fizinis aktyvumas ir sveikata/SP-P1 (FS)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
116Pe02.01                  12:00-13:30 Žil.a.
NB 5.1 (1-3)
                          
117Š02.02                                                  
118P02.04                11:30-13:00 VS105
NB 4.1/1 (3)
                            
119A02.05    08:30-10:00 M.a.
NB 5.3 (1-3)
 10:15-11:45 M.a.
NB 5.7 (1-3)
                                 
120T02.06         09:45-11:15 F203
NB 5.4 (1-3)
 11:30-13:00 biol.
NB 6.1 (1-3)
  13:30-15:00 VS110
ZE 7.1 (1-3)
  15:30-17:00 kalb.k.7
p3 6.1/1 (3)
            
121K02.07        09:30-11:00 biol.
NB 6.2 (1-3)
    12:00-13:30 VS107
BP 5.1 (1-3)
                          
122Pe02.08    08:30-10:00 F203
NB 5.8/1 (1-3)
 10:15-11:45 F203
NB 5.8/2 (1-3)
     13:00-14:30 Žil.a.
NB 5.5 (1-3)
 14:45-16:15 Žil.a.
NB 5.6 (1-3)
               
123Š02.09                                                  
124P02.11               11:15-12:45 VS106
BP 5.2 (1-3)
   13:30-15:00 F204
NB 5.9 (1-3)
 15:15-16:45 F204
NB 7.1 (1-3)
             
125A02.12                                                  
126T02.13                 11:45-13:15 VS107
BP 7.1 (2-3)
 13:30-15:00 VS108
ZE 7.2 (1-3)
  15:30-17:45 hist.
NB 6.3 (1-3)
         
127K02.14          10:00-10:45 M.a.
NB 5.10 (1-3)
10:45-11:30 M.a.
NB 5.11 (1-3)
  12:00-12:45 M.a.
NB 5.12 (1-3)
12:45-13:30 M.a.
NB 5.13 (1-3)
 13:45-14:30 M.a.
NB 5.14 (1-3)
  15:00-16:30 kalb.k.7
p3 6.1/2 (3)
              
128Pe02.15    08:30-10:00 M.a.
NB 5.15 (1-3)
 10:15-11:45 M.a.
NB 5.16 (1-3)
                                 
129P02.18                                15:30-17:45 hist.
NB 6.4 (1-3)
         
130A02.19      09:00-10:30 M.a.
NB 5.17 (1-3)
 10:45-12:15 M.a.
NB 5.18 (1-3)
                               
131T02.20    08:30-11:30 fiziol.
NB 6.5 (1-3)
        13:30-15:00 VS108
ZE 7.3 (1-3)
                    
132K02.21      09:00-12:00 fiziol.
NB 6.6 (1-3)
  12:30-14:00 VS110
BP 5.3 (1-3)
  14:30-16:00 kalb.k.7
p3 6.1/3 (3)
                
133Pe02.22                                                  
134Š02.23                                                  
135P02.25     08:45-09:30 F203
NB 5.19 (1-3)
 09:45-10:30 F203
NB 5.20 (1-3)
 10:45-12:15 F203
NB 7.2 (1-3)
                               
136A02.26                          14:00-14:45 F202
NB 5.21 (1-3)
 15:00-16:30 F202
NB 7.3 (1-3)
              
137T02.27                        13:30-15:00 VS109
ZE 7.4 (1-3)
                    
138K02.28             10:45-11:45 VS104
NB 4.1/2 (3)
 12:00-13:00 VS104
NB 4.2/1 (3)
13:00-14:30 VS317
BP 7.2 (2-3)
  15:00-16:30 kalb.k.7
p3 6.1/4 (3)
              
139Pe03.01                                                  
140Š03.02                                                  
141P03.04          10:00-11:30 VS346
NB 9.1 (3)
  12:00-13:30 VS110
BP 5.4 (1-3)
                          
142A03.05      09:00-10:30 Žil.a.
NB 5.22 (1-3)
 10:45-12:15 Žil.a.
NB 5.23/1 (1-3)
                               
143T03.06  08:00-09:30 Vl.Lašo
NB 5.36 (1-3)
   10:15-11:45 AI-121
NB 5.23/2 (1-3)
       13:30-15:00 VS110
ZE 7.5 (1-3)
                    
144K03.07    08:30-10:00 sekc.
NB 6.7 (1-3)
          12:30-14:00 kalb.k.7
p3 6.1/5 (3)
                        
145Pe03.08    08:30-10:00 sekc.
NB 6.8/1 (1-3)
 10:15-11:45 sekc.
NB 6.8/2 (1-3)
                                 
146Š03.09                                                  
147A03.12     08:45-10:15 AI-121
NB 5.24 (1-3)
 10:30-12:00 CR011
NB 5.37 (1-3)
                                
148T03.13    08:30-10:00 sekc.
NB 6.9 (1-3)
      11:30-13:00 kalb.k.7
p3 6.1/6 (3)
  13:30-15:00 VS110
ZE 7.6 (1-3)
                    
149K03.14                    12:30-14:00 VS215
NB 5.45 (1-3)
  14:30-16:00 VS110
BP 7.3 (2-3)
                
150Pe03.15  08:00-09:15 VS104
NB 4.2/2 (3)
 09:30-10:15 VS104
NB 4.3/1 (3)
                                       
151Š03.16                                                  
152P03.18    08:30-10:00 Žil.a.
NB 5.26 (1-3)
                                        
153A03.19    08:30-10:00 AI-121
NB 5.28 (1-3)
     11:15-12:45 kalb.k.7
p3 6.1/7 (3)
                             
154T03.20    08:30-10:00 sekc.
NB 6.11 (1-3)
  10:30-12:00 CR011
NB 5.32 (1-3)
      13:30-15:00 VS110
ZE 7.7 (1-3)
                    
155K03.21          10:00-11:30 sekc.
NB 6.13 (1-3)
   12:15-13:45 Žil.a.
NB 5.38 (1-3)
13:45-15:15 Žil.a.
NB 5.39 (1-3)
15:15-16:45 Žil.a.
NB 5.43 (1-3)
             
156Pe03.22     08:45-10:15 VS106
NB 5.48 (1-3)
                                       
157Š03.23                                                  
158P03.25  08:00-09:30 CR011
NB 5.42 (1-3)
                      15:00-17:15 hist.
NB 6.17 (1-3)
           
159A03.26          10:00-11:30 kalb.k.7
p3 6.1/8 (3)
        13:30-14:30 VS104
NB 4.3/2 (3)
 14:45-15:45 VS104
NB 4.4/1 (3)
                 
160T03.27      09:00-10:30 AI-121
NB 5.25 (1-3)
 10:45-12:15 AI-121
NB 5.27 (1-3)
       14:00-15:30 Žil.a.
NB 5.30 (1-3)
                  
161K03.28     08:45-10:15 sekc.
NB 6.10 (1-3)
       12:00-13:30 CR011
NB 5.40 (1-3)
                          
162Pe03.29                  12:00-13:30 VS110
ZE 7.8 (1-3)
                          
163Š03.30                                                  
164P04.01      09:00-10:30 prozekt.
NB 6.12 (1-3)
  11:00-12:30 CR011
NB 5.47 (1-3)
   13:15-14:45 VS109
BP 5.5 (1-3)
                     
165A04.02          10:00-11:30 kalb.k.7
p3 6.1/9 (3)
     12:45-14:15 Vl.Lašo
NB 5.41 (1-3)
                       
166T04.03    08:30-10:00 CR011
NB 5.31 (1-3)
  10:30-12:00 CR011
NB 7.5 (1-3)
      13:30-15:00 VS110
ZE 7.9 (1-3)
    16:00-18:15 hist.
NB 6.15 (1-3)
       
167K04.04                       13:15-14:45 VS215
BP 5.6 (1-3)
 15:00-16:30 VS215
BP 7.4 (2-3)
              
168Pe04.05    08:30-09:45 VS104
NB 4.4/2 (3)
 10:00-11:00 VS104
NB 4.5/1 (3)
                                    
169Š04.06                                                  
170P04.08              11:00-12:30 CR011
NB 5.33 (1-3)
    13:30-15:00 VS101
BP 7.5 (2-3)
                    
171A04.09          10:00-11:30 kalb.k.7
p3 6.1/10 (3)
        13:30-15:00 AI-121
NB 5.29 (1-3)
 15:15-17:30 hist.
NB 6.16 (1-3)
          
172T04.10  08:00-09:30 MLK 431
NB 5.34 (1-3)
       11:15-12:45 sekc.
NB 6.14 (1-3)
   13:30-15:00 VS215
ZE 7.10 (1-3)
                    
173K04.11     08:45-10:15 Žil.a.
NB 7.11 (1-3)
 10:30-12:45 hist.
NB 6.18 (1-3)
     14:00-15:30 VA 2
BP 9.1 (1-3)
                  
174Pe04.12      09:00-10:30 CR011
NB 5.44 (1-3)
                                      
175Š04.13                                                  
176P04.15   08:15-09:45 M.a.
NB 7.6 (1-3)
     11:00-12:30 CR011
NB 7.7 (1-3)
                              
177A04.16          10:00-11:30 kalb.k.7
p3 6.1/11 (3)
  12:00-13:30 VS110
NB 7.8 (1-3)
                          
178T04.17                11:30-13:00 VS110
BP 5.7 (1-3)
  13:30-15:00 VS110
ZE 7.11 (1-3)
                    
179K04.18        09:30-11:00 VS110
BP 7.6 (1-3)
                                    
180Pe04.19                              15:00-16:30 VS105
NB 4.5/2 (3)
              
181K04.25  08:00-09:30 hist.
NB 8.1 (1-3)
        11:30-13:00 VS107
BP 5.8 (1-3)
                            
182Pe04.26                                                  
183Š04.27                                                  
184P04.29                        13:30-15:00 sekc.
NB 9.2 (1-3)
                    
185A04.30            10:30-12:00 hist.
NB 9.3 (1-3)
    13:00-14:30 kalb.k.7
p3 6.1/12 (3)
                      
186K05.02                      13:00-14:30 VS317
BP 7.7 (2-3)
                      
187Pe05.03          10:00-11:30 VS104
NB 4.4/3 (3)
11:30-13:00 VS104
NB 8.3 (1-3)
13:00-14:00 VS109
NB 8.4 (1-3)
                        
188Š05.04                                                  
189P05.06      09:00-10:30 VS346
NB 9.4 (3)
                                      
190A05.07      09:00-10:00 VS346
Sp 5.1 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.1 (3)
         13:30-15:00 kalb.k.7
p3 6.1/13 (3)
                    
191T05.08      09:00-10:00 VS346
Sp 5.2 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.2 (3)
         13:30-15:00 VS108
ZE 7.12 (1-3)
                    
192K05.09      09:00-11:15 VS346
Sp 6.3 (3)
    12:15-13:45 VS107
BP 5.9 (1-3)
                         
193Pe05.10      09:00-10:00 VS346
Sp 5.3 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.4 (3)
                                   
194Š05.11                                                  
195P05.13      09:00-10:30 VS346
Sp 9.1 (3)
                                      
196A05.14      09:00-10:00 VS346
Sp 5.4 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.5 (3)
   12:00-13:30 kalb.k.7
p3 6.1/14 (3)
                          
197T05.15      09:00-10:00 VS346
Sp 5.5 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.6 (3)
         13:30-15:00 VS108
ZE 7.13 (1-3)
                    
198K05.16      09:00-10:00 VS346
Sp 5.6 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.7 (3)
       13:00-14:30 VS107
BP 7.8 (2-3)
                      
199Pe05.17      09:00-11:15 VS346
Sp 6.8/1 (3)
                                   
200Š05.18                                                  
201P05.20      09:00-11:15 VS346
Sp 6.8/2 (3)
  11:45-13:15 VS108
BP 5.10 (1-3)
                           
202A05.21      09:00-10:00 VS346
Sp 5.7 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.9 (3)
   12:00-13:30 kalb.k.7
p3 6.1/15 (3)
                          
203T05.22      09:00-10:00 VS346
Sp 5.8 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.10 (3)
         13:30-15:00 VS108
ZE 7.14 (1-3)
                    
204K05.23      09:00-11:15 VS346
Sp 6.11 (3)
           14:00-15:30 kalb.k.7
p3 6.1/16 (3)
                  
205Pe05.24      09:00-10:00 VS346
Sp 5.9 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.12 (3)
                                   
206Š05.25                                                  
207P05.27      09:00-10:00 VS346
Sp 5.10 (3)
10:00-11:15 VS346
Sp 6.13 (3)
               15:00-16:30 VS107
BP 7.9 (2-3)
              
208A05.28      09:00-10:30 VS346
Sp 9.2 (3)
    11:30-13:00 kalb.k.7
p3 6.1/17 (3)
                            
209T05.29                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.15 (1-3)
                    
210K05.30                                                  
211Pe05.31      09:00-10:30 VS110
Sp 9.3 (1-3)
                                      
212Š06.01                                                  
213P06.03      09:00-10:30 VS107
IM 5.1 (1-3)
 10:45-12:15 VS107
IM 5.2 (1-3)
   13:00-15:00 VS110
NB 8.2 (1-3)
                    
              11:00-12:30 sport.109
FS 5.1 (1-3)
                              
214A06.04                  12:00-13:30 VS334
BP 7.10 (1-3)
 13:45-15:15 VS108
IM 5.3 (1-3)
15:15-16:45 sport.salė
FS 6.1 (1-3)
             
215T06.05      09:00-10:30 sport.salė
FS 6.2 (1-3)
 10:45-12:15 sport.salė
FS 6.3 (1-3)
     13:30-15:00 VS108
ZE 7.16 (1-3)
                    
                11:30-13:00 VS107
IM 5.4 (1-3)
                            
216K06.06        09:30-11:00 VS110
BP 8.1 (1-3)
  11:30-13:45 VS110
IM 7.1 (1-3)
13:45-15:15 sport.(Kaln.)
FS 5.2 (1-3)
 15:30-17:00 sport.(Kaln.)
FS 5.3 (1-3)
            
                  12:00-13:30 sport.(Kaln.)
FS 7.2 (1-3)
  14:00-16:15 VS110
IM 7.2 (1-3)
               
217Pe06.07      09:00-11:15 VS101
IM 7.3 (1-3)
  11:45-12:15 sport.(Jankaus)
FS 7.3 (1-3)
 12:30-14:00 kalb.k.1
p3 9.1 (1-3)
                        
          10:00-11:30 sport.(Jankaus)
FS 6.4 (1-3)
                                  
218Š06.08                                                  
219P06.10      09:00-10:30 sport.109
FS 5.4 (1-3)
 10:45-11:15 sport.salė
FS 6.5 (1-3)
        13:15-14:45 sport.109
FS 7.1 (1-3)
                     
      09:00-11:15 VS110
IM 7.4 (1-3)
                                   
220A06.11          10:00-11:30 VA 4
BP 9.2 (1-3)
            14:30-16:00 sport.salė
FS 6.6 (1-3)
 16:15-17:45 sport.salė
FS 7.4 (1-3)
         
221T06.12               11:15-12:45 sport.salė
FS 6.7 (1-3)
 13:00-14:30 sport.salė
FS 7.5 (1-3)
                      
                        13:30-15:00 VS108
ZE 7.17 (1-3)
                    
222K06.13                            14:30-16:00 sport.109
FS 9.1 (1-3)
                
223Pe06.14      09:00-10:00 sport.109
FS 9.2 (1-3)
                                        
224Š06.15                                                  
225P06.17      09:00-11:15 VS110
IM 7.5 (1-3)
                                   
226A06.18      09:00-11:15 VS110
IM 7.6 (1-3)
                                   
227T06.19      09:00-11:15 VS110
IM 7.7 (1-3)
                                   
228K06.20      09:00-12:00 VS109
IM 9.1 (1-3)
                                

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
M.a.Mažoji a., Eivenių g.4
F202FF 202 aud., Eivenių g.4
F203FF 203 aud., Eivenių g.4
F204FF 204 aud., Eivenių g.4
Vl.LašoVl. Lašo auditorija, Mickevičiaus g. 9
Žil.a.J.Žilinsko auditorija, Mickevičiaus g. 9
VA 2VA 2 auditorija, Tilžės g 18
VA 4VA 4 auditorija, Tilžės g 18
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS104Auditorija 104, Tilžės g 18
VS105Auditorija 105, Tilžės g 18
VS106Auditorija 106, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
fiziol.Fiziologija ir pat. fiziologija, Mickevičiaus g. 9
AI-121Anatomijos inst. 121 auditorija, Mickevičiaus g. 9
biol.Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute , Eivenių g.4
hist.Histologijos ir embriologijos katedroje, Mickevičiaus g. 9
VS334Seminarų klasė 334, Tilžės g 18
VS317Auditorija Nr. 317, Tilžės g 18
CR011CR 011 aud., Mickevičiaus g. 9
kalb.k.1Kalbų ir edukacijos katedros 1 auditorija, Jankaus g.2
kalb.k.7Kalbų ir edukacijos katedros 7 auditorija, Jankaus g.2
prozekt.Anatomijos instituto prozektoriumas, Mickevičiaus g. 9
sport.(Kaln.)Sporto medicinos klinikoje Kalniečių g. 231,
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
sekc.Sekcijinė auditorija, Mickevičiaus g. 9
MLK 431MLK 431 auditorija, Eivenių g.4
sport.salėSporto medicinos klinikos daugiafunkcinė salė (Tilžės g.18), Tilžės g 18
sport.(Jankaus)Sporto instituto seminarų k., Jankaus g.2, Jankaus g.2
sport.109Sporto medicinos klinikos 109 aud. (Tilžės g.18), Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Neurofiziologija ir biologiniai psichikos pagrindai (SP-P 1)
Problemų sprendimas
4.1Problema Nr. 1. (SP)
4.2Problema Nr. 2. (SP)
4.3Problema Nr. 3. (SP)
4.4Problema Nr. 4 (SP)
4.5Problema Nr.5 (SP)
Paskaitos
5.1Modulio įvadas. (SP)
5.3Ląstelių struktūrinės-funkcinės organizacijos principai (Bi)
5.4Ląstelių kartų sekos (Bi)
5.5Žmogaus audiniai (HE)
5.6Nervinis audinys (HE)
5.7Nervinio audinio biocheminė struktūra (Bc)
5.8Smegenų ląstelių gyvybinių funkcijų biocheminiai pagrindai (Bc)
5.9Nervinį signalą perduodančios molekulės: susidarymas, veikimas, inaktyvinimas (Bc)
5.10Nervinių ląstelių tipai ir struktūra. Neuronų membranos kanalai, pernešikliai ir siurbliai (Fi)
5.11Jonų ir kitų medžiagų aktyvioji ir pasyvioji pernaša per membraną (Fi)
5.12Membranos ramybės potencialo susidarymas: koncentracijos gradientų ir laidumo reikšmė (Fi)
5.13Pasyvus vietinis signalo plitimas – elektrotoninis potencialas (Fi)
5.14Aktyvus tolimas signalo sklidimas – veikimo potencialas (nervinis impulsas) (Fi)
5.15Potencialo ir ligandų valdomi jonų kanalai, jų veikimo panašumai ir skirtumai (Fi)
5.16Sinapsinė sąveika tarp ląstelių. Elektrinės ir cheminės sinapsės (Fi)
5.17Signalo perdavimas paprasčiausioje sinapsėje – iš nervo į raumenį (Fi)
5.18Signalo perdavimas tiesiogiai veikiant kanalus ir per antrinius tarpininkus (Fi)
5.19Jaudinamieji ir slopinamieji postsinapsiniai potencialai. Slopinimo rūšys (Fi)
5.20Integracinės neurono savybės – jaudinimo ir slopinimo sumavimas ir "sprendimo priėmimas" (Fi)
5.21Nervinių tinklų susidarymas. Signalų konvergencija ir divergencija (Fi)
5.22Atramos ir judėjimo sistemos pagrindai (An)
5.23Įvadas į neuroanatomiją, smegenų dangalai ir nugaros smegenys. Galvos smegenys: dalys ir morfofunkcinis apibūdinimas (An)
5.24Periferinė nervų sistema. Nugarinių nervų rezginiai. Galvinių nervų morfofunkcinis apibūdinimas. Autonominės nervų sistemos dariniai (An)
5.25Splanchnologijos pagrindai. Virškinimo organų sandara (An)
5.26Kvėpavimo organų anatomija (An)
5.27Šlapimo organų sistema. Lytinių organų anatomija (An)
5.28Širdies ir gyslų anatomija (An)
5.29Belatakių liaukų morfofunkcinis apibūdinimas. Odos sandara (An)
5.30Virškinimo sistemos histologinė struktūra (HE)
5.31Šalinimo ir lytinės sistemų histologinė struktūra (HE)
5.32Širdies–kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų histologinė struktūra (HE)
5.33Endokrininės sistemos histologija (HE)
5.34Hormonai: tipai, struktūra, apykaita (Bc)
5.36Žmogaus organizmo funkcinių sistemų organizacija. Judėjimo sistemos fiziologija (Fi)
5.37Bendrieji jutimų ir judėjimo principai. Sensoriniai ir motoriniai keliai. Paprasčiausi refleksai. Sensorinių ir motorinių funkcijų reprezentacija ir integracija smegenų žievėje (Fi)
5.38Somatinė ir autonominė nervų sistema. Autonominės nervų sistemos padaliniai (Fi)
5.39Simpatinės ir parasimpatinės nervų sistemos poveikis organams (Fi)
5.40Virškinimo sistemos fiziologija (Fi)
5.41Šalinimo ir lytinės sistemos fiziologija (Fi)
5.42Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologija (Fi)
5.43Kvėpavimo sistemos fiziologija (Fi)
5.44Endokrininės sistemos fiziologija (Fi)
5.45Skeleto – raumenų sistemos psichofiziologija (SP)
5.47Virškinimo sistemos psichofiziologija (SP)
5.48Širdies ir kraujagyslių sistemos psichofiziologija (SP)
Darbai
6.1Eukariotinių ir prokariotinių ląstelių ypatumai (Bi)
6.2Ląstelių tipai (Bi)
6.3Audiniai (HE)
6.4Nervinis audinys (HE)
6.5Jonų pernaša per ląstelės membraną ir ją keičiantys veiksniai (Fi)
6.6Veikimo potencialas ir jo plitimas nervinėmis skaidulomis (Fi)
6.7Atramos ir judėjimo sistemos pagrindai (An)
6.81 dalis. Įvadas į neuroanatomiją, smegenų dangalai ir nugaros smegenys. 2 dalis. Galvos smegenys: dalys ir morfofunkcinis apibūdinimas (An)
6.9Periferinė nervų sistema. Nugarinių nervų rezginiai. Galvinių nervų morfofunkcinis apibūdinimas. Autonominės nervų sistemos dariniai (An)
6.10Virškinimo organų sandara (An)
6.11Kvėpavimo organų anatomija (An)
6.12Šlapimo organų sistema. Lytinių organų anatomija (An)
6.13Širdies ir gyslų anatomija (An)
6.14Belatakių liaukų morfofunkcinis apibūdinimas. Odos sandara (An)
6.15Virškinimo sistemos histologinė struktūra (HE)
6.16Šalinimo ir lytinės sistemų histologinė struktūra (HE)
6.17Širdies–kraujagyslių ir kvėpavimo sistemų histologinė struktūra (HE)
6.18Endokrininės sistemos histologija (HE)
Seminarai
7.1Neuronų medžiagų apykaita (Bc)
7.2Signalų perdavimas CNS sinapsėse (Fi)
7.3Nervų sistemos neurotransmiterių ir receptorių veikimas (Fi)
7.5Lytinės elgsenos psichofiziologija (SP)
7.6Hormonų veikimo būdai (Bc)
7.7Žmogaus organizmo funkcinių sistemų nervinė ir endokrininė reguliacija (Fi)
7.8Streso psichofiziologija (SP)
7.11Limfinės ir imuninės sistemų anatomija (An)
Kiti užsiėmimai
8.1Histologijos preparatų peržiūra (pasikartojimas) (HE)
8.2Diskusija (SP)
8.3Skolų likvidavimas (SP)
8.4Konsultacija (SP)
Vertinimas
9.1Kontrolinis (SP)
9.2Vertinimas: anatomijos preparatų atpažinimas (An)
9.3Vertinimas: histologijos preparatų atpažinimas (HE)
9.4Baigiamasis patikrinimas (SP)
Statistikos pagrindai (SP-P 1)
Paskaitos
5.1Įvadas. Tikimybių teorijos pagrindai. (FM)
5.2Diskretūs ir tolydūs atsitiktiniai dydžiai. (FM)
5.3Skaitinės charakteristikos. (FM)
5.4Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. (FM)
5.5Populiacija ir imtis. Skaitinės charakteristikos. (FM)
5.6Pasikliautinieji intervalai. Imties tūris. (FM)
5.7Ivadas į stat. hipotezių tikrinimą. (FM)
5.8Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
5.9Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
5.10Neparametriniai (ranginiai) statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
Darbai
6.1Įvadas. Tikimybių teorijos pagrindai. (FM)
6.2Diskretūs ir tolydūs atsitiktiniai dydžiai. (FM)
6.3Skaitinės charakteristikos. (FM)
6.4Pagrindiniai atsitiktinių dydžių skirstiniai. (FM)
6.5Skaitinės charakteristikos. Pasikliautinieji intervalai (FM)
6.6PI ir Hipotezes (FM)
6.7Parametriniai statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
6.8Parametriniai ir ranginiai (FM)
6.9Ranginiai Neparametriniai (ranginiai) statistinių hipotezių tikrinimo kriterijai (FM)
6.10chi2 kriterijus (FM)
6.11Koreliacija ir regresija (FM)
6.12Koreliacinė kokybinių ir kiekybinių dydžių analizė (FM)
6.13Regresinė analizė (FM)
Vertinimas
9.1Kontrolinis darbas. Tikimybių teorijos pagrindų kontrolinis darbas (FM)
9.2Kontrolinis darbas: Statistikos kontrolinis darbas (FM)
9.3Egzaminas (FM)
Iškalbos menas (SP-P 1)
Paskaitos
5.1Iškalbos meno pagrindai. Istorinės ištakos (SP)
5.2Pasirengimas viešai kalbai. Pristatymo principai (SP)
5.3Įtikinančios kalbos bruožai. Argumentai ir kontrargumentai (SP)
5.4Kalbos kultūra (SP)
Seminarai
7.1Gero oratoriaus savybės. Charizma (SP)
7.2Kūnas ir balsas – kaip oratorystės priemonė (SP)
7.3Aktorinis meistriškumas ir iškalba (SP)
7.4Pasitikėjimas savimi. Viešojo kalbėjimo baimės įveika (SP)
7.5Diskusijos ir debatai. Loginės klaidos (SP)
7.6Kritikos išsakymas ir priėmimas. Spontaniška kalba. „Tuščia“ kalba (SP)
7.7Viešas pasisakymas žiniasklaidoje (radijas, TV, interneto svetainės, žurnalai ir t.t.) (SP)
Vertinimas
9.1Egzaminas (SP)
Žmogaus ekologija ir darni socialinė raida (SP-P 1)
Seminarai
7.1Darni raida (BE)
7.2Darni raida (BE)
7.3Darni raida (BE)
7.4Darni raida (BE)
7.5Darni raida (BE)
7.6Darni raida (BE)
7.7Darni raida (BE)
7.8Darni raida (BE)
7.9Darni raida (BE)
7.10Darni raida (BE)
7.11Darni raida (BE)
7.12Darni raida (BE)
7.13Darni raida (BE)
7.14Darni raida (BE)
7.15Darni raida (BE)
7.16Darni raida (BE)
7.17Darni raida (BE)
Bendravimo psichologija (SP-P 1)
Paskaitos
5.1Bendravimo procesas (SP)
5.2'Aš' vaizdo reikšmė bendravimo procese (SP)
5.3Žodinis ir nežodinis bendravimas (SP)
5.4Emocijų vaidmuo bendravime (SP)
5.5Klausymas ir girdėjimas (SP)
5.6Jausmų ir minčių įtaka bendravimui (SP)
5.7Bendravimas iš neuropsichologinės perspektyvos (SP)
5.8Konfliktai bendravime (SP)
5.9Bendravimas artimuose ir romantiniuose santykiuose (SP)
5.10Bendravimas su 'sunkiais' žmonėmis (SP)
Seminarai
7.1'Aš' vaizdo reikšmė bendravimo procese (SP)
7.2Žodinis ir nežodinis bendravimas (SP)
7.3Emocijų vaidmuo bendravime (SP)
7.4Klausymas ir girdėjimas (SP)
7.5Jausmų ir minčių įtaka bendravimui (SP)
7.6Bendravimas iš neuropsichologinės perspektyvos (SP)
7.7Konfliktai bendravime (SP)
7.8Bendravimas artimuose ir romantiniuose santykiuose (SP)
7.9Bendravimas su 'sunkiais' žmonėmis (SP)
7.10Diskriminacija ir priekabiavimas (SP)
Kiti užsiėmimai
8.1Konsultacija (SP)
Vertinimas
9.1Kolokviumas (SP)
9.2Baigiamasis patikrinimas (SP)
Profesinė kalba III (užsienio kalba) (SP-P 2)
Darbai
6.1Profesinės (užsienio) kalbos pratybos (KE)
Vertinimas
9.1Baigiamasis atsiskaitymas (KE)
Fizinis aktyvumas ir sveikata (SP-P 1)
Paskaitos
5.1Fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata (SI)
5.2Sveikatos samprata ir pagrindinės sąvokos. (SI)
5.3Fizinių pratimų įtaka žmogaus organizmo sandarai ir funkcijai. (SI)
5.4Sveikata ir jos vertinimo metodai kompleksiniu požiūriu (SI)
Darbai
6.1Sveikatai svarbios fizinės ypatybės. (SI)
6.2Sveikatai svarbios fizinės ypatybės. (SI)
6.3Fizinio pajėgumo vertinimas (SI)
6.4Sveikatai svarbios fizinės ypatybės (SI)
6.5Jogos pagrindai (SI)
6.6Jogos taikymo galimybės (SI)
6.7Fizinės ypatybės (SI)
Seminarai
7.1Kūno kompozicija, jos vertinimas. (SI)
7.2Fizinės sveikatos vertinimas (SI)
7.3Fizinio pajėgumo vertinimas (SI)
7.4Jogos taikymo galimybės (SI)
7.5Fizinio aktyvumo kryptys (SI)
Vertinimas
9.1Sveikatos stiprinimo programos sudarymas (SI)
9.2Baigiamasis patikrinimas (SI)