Tarpinis projektas   

Ciklo „Specializacija SP srityse“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataSpecializacija sveikatos psichologijos srityse/SP-M1 (Sr), Specializacija: Okopsichologija/SP-M1 (s1), Specializacija: Reabilitacijos psichologija/SP-M1 (s2), Magistro 1 kurso organizacinė informacija/SP-M1 (1M), Specializacija: Sporto psichologija/SP-M1 (s3), Specializacija: vaiko ir šeimos psichologija/SP-M1 (s4)
Grupės: 1-2
Grupių tvarkaraščiai: Bendras12
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
118P02.04                          14:00-15:30 VS101
s2 5.1 (1)
 15:45-17:15 VS101
s2 7.1 (1)
           
119A02.05                                                  
120T02.06                          14:00-16:15 VS334
s4 7.1 (1)
               
121K02.07                                                  
122Pe02.08                                                  
123Š02.09                                                  
124P02.11                          14:00-15:30 VS101
s2 5.2 (1)
 15:45-17:15 VS101
s2 6.1 (1)
           
125A02.12                                                  
126T02.13                          14:00-15:30 VS109
s4 5.1 (1)
 15:45-18:00 VS109
s4 6.1 (1)
        
127K02.14                                                  
128Pe02.15                                                  
129P02.18                          14:00-15:30 VS101
s2 5.3 (1)
 15:45-17:15 VS101
s2 7.2 (1)
 17:30-19:00 VS101
s2 6.2 (1)
    
130A02.19                                                  
131T02.20                          14:00-15:30 VS109
s4 5.8 (1)
 15:45-18:00 VS109
s4 6.5 (1)
        
132K02.21                                                  
133Pe02.22                                                  
134Š02.23                                                  
135P02.25                          14:00-15:30 VS101
s2 5.4 (1)
 15:45-17:15 VS101
s2 5.5 (1)
 17:30-19:00 VS101
s2 7.3 (1)
    
136A02.26                                                  
137T02.27      09:00-17:00 VS110
s4 7.10 (1)
            
138K02.28      09:00-17:00 VS110
s4 7.11 (1)
            
139Pe03.01                                                  
140Š03.02                                                  
141P03.04                          14:00-15:30 VS215
s2 5.6 (1)
 15:45-17:15 VS215
s2 7.4 (1)
           
142A03.05                                                  
143T03.06                                 15:45-17:15 VS215
s4 5.3 (1)
 17:30-19:45 VS215
s4 6.2 (1)
 
144K03.07                                                  
145Pe03.08                                                  
146Š03.09                                                  
147A03.12                                                  
148T03.13                          14:00-15:30 VS108
s4 5.4 (1)
 15:45-17:15 VS108
s4 5.5 (1)
           
149K03.14                                                  
150Pe03.15                                                  
151Š03.16                                                  
152P03.18                          14:00-15:30 VS110
s4 6.3 (1)
 15:45-17:15 VS109
s2 7.6 (1)
 17:30-19:00 VS109
s2 6.3 (1)
    
                          14:00-15:30 VS109
s2 7.5 (1)
 15:45-18:00 VS110
s4 7.3 (1)
        
153A03.19                                                  
154T03.20                                                  
155K03.21                                                  
156Pe03.22                                                  
157Š03.23                                                  
158P03.25                          14:00-15:30 VS101
s4 5.6 (1)
 15:45-18:00 VS101
s4 7.4 (1)
        
                          14:00-15:30 VS109
s2 7.7 (1)
 15:45-17:15 VS109
s2 7.8 (1)
           
159A03.26                                                  
160T03.27                                                  
161K03.28                                                  
162Pe03.29                                                  
163Š03.30                                                  
164P04.01                          14:00-15:30 VS239
s4 7.5 (1)
 15:45-18:00 VS239
s4 6.4 (1)
        
                          14:00-15:30 VS101
s2 7.9 (1)
 15:45-17:15 VS101
s2 7.10 (1)
           
165A04.02                                                  
166T04.03                                                  
167K04.04                                                  
168Pe04.05                                                  
169Š04.06                                                  
170P04.08      09:00-10:30 VS107
s2 9.1 (1)
                                      
171A04.09                                                  
172T04.10                          14:00-15:30 VS108
s4 5.7 (1)
 15:45-18:00 VS108
s4 7.6 (1)
        
                          14:00-15:30 v.reab.
s2 5.7 (1)
 15:45-17:15 v.reab.
s2 7.11 (1)
           
173K04.11                                                  
174Pe04.12                                                  
175Š04.13                                                  
176P04.15                          14:00-15:30 v.reab.
s2 7.12 (1)
 15:45-17:15 v.reab.
s2 7.13 (1)
           
177A04.16                                                  
178T04.17                          14:00-15:30 VS104
s4 5.2 (1)
 15:45-16:15 VS104
s4 7.2 (1)
               
179K04.18                                                  
180Pe04.19                                                  
181K04.25                                                  
182Pe04.26                                                  
183Š04.27                                                  
184P04.29                          14:00-15:30 v.reab.
s2 5.8 (1)
 15:45-17:15 v.reab.
s2 7.14 (1)
           
185A04.30                                                  
186K05.02                                                  
187Pe05.03                                                  
188Š05.04                                                  
189P05.06                          14:00-15:30 v.reab.
s2 5.9 (1)
 15:45-17:15 v.reab.
s2 7.15 (1)
 17:30-19:00 v.reab.
s2 7.16 (1)
    
190A05.07                                                  
191T05.08                          14:00-15:30 VS104
s4 5.10 (1)
 15:45-18:00 VS104
s4 6.7 (1)
        
192K05.09                                                  
193Pe05.10                                                  
194Š05.11                                                  
195P05.13                          14:00-15:30 v.reab.
s2 5.10 (1)
 15:45-17:15 v.reab.
s2 7.17 (1)
           
196A05.14                11:30-12:15 VS106
s4 5.12 (1)
12:15-14:00 VS106
s4 6.8 (1)
                        
197T05.15                          14:00-16:15 VS323
s4 8.1 (1)
               
198K05.16                                                  
199Pe05.17                                                  
200Š05.18                                                  
201P05.20                          14:00-15:30 v.reab.
s2 5.11 (1)
 15:45-17:15 v.reab.
s2 7.18 (1)
 17:30-19:00 v.reab.
s2 7.19 (1)
    
202A05.21                                                  
203T05.22                          14:00-15:30 VS215
s4 5.11 (1)
 15:45-18:00 VS215
s4 7.7 (1)
        
204K05.23                          14:00-16:15 VS215
s4 7.8 (1)
               
205Pe05.24                                                  
206Š05.25                                                  
207P05.27                          14:00-15:30 v.reab.
s2 5.12 (1)
 15:45-17:15 v.reab.
s2 7.20 (1)
 17:30-19:00 v.reab.
s2 7.21 (1)
    
208A05.28                                                  
209T05.29                          14:00-16:15 VS215
s4 7.9 (1)
               
210K05.30                                                  
211Pe05.31                                                  
212Š06.01                                                  
213P06.03                          14:00-15:30 v.reab.
s2 9.1 (1)
                  
214A06.04                                  16:00-16:45 VS106
1M 8.3 (1)
             
215T06.05                          14:00-15:30 VA 2
s4 9.1 (1)
                  

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VA 2VA 2 auditorija, Tilžės g 18
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS104Auditorija 104, Tilžės g 18
VS106Auditorija 106, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
v.reab.Vaikų reabilitacijos klinikoje (Lopšelio g. 10),
VS334Seminarų klasė 334, Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS239Aplinkos ir darbo med. katedros 239 k., Tilžės g 18
VS323VSF 323 k. (Sveikatos psichologijos katedra), Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Specializacija: Reabilitacijos psichologija (SP-M 1)
Paskaitos
5.1Reabilitacijos paslaugų suagusiems organizavimas Lietuvoje ir pasaulyje, teisinė bazė. Psichologo vieta (SP)
5.2Suaugusiųjų funkcinės būklės ir gyvenimo kokybės vertinimas reabilitacijoje (SP)
5.3Psichologinės intervencijos ir kognityvinė reabilitacija (El)
5.4 Psichologinis įvertinimas ir praktika geriatrijos reabilitacijoje (El)
5.5Trauminiai įvykiai ir psichologiniai reabilitacijos aspektai (El)
5.6Reabilitacijos psichologija ir neuropsichologija pacientams po insulto (--)
5.7Ankstyvosios reabilitacijos, reabilitacijos ir paliatyvios pagalbos paslaugų vaikams organizavimas Lietuvoje ir pasaulyje, teisinė bazė (VR)
5.8Neuropsichologija ir neurokognityvinis vaikų vertinimas reabilitacijoje (VR)
5.9Raidos ir intelekto vertinimas vaikų neuropsichologijoje (VR)
5.10Reabilitacija po įgytų nervų sistemos ligų bei būklių, kurios sutrikdo normalią vaiko raidą.  Psichologo darbo ypatumai (VR)
5.11Autizmas. Psichologo darbo ypatumai (VR)
5.12Reabilitacija esant įgimtoms nervų sistemos ligoms, bei būklėms, kurios sutrido normalią vaiko raidą. Psichologo darbo ypatumai (VR)
Darbai
6.1Suaugusiųjų funkcinės būklės ir gyvenimo kokybės vertinimas reabilitacijoje (SP)
6.2Psichologinės intervencijos ir kognityvinė reabilitacija (SP)
6.3Lėtinių ligų reabilitacijos aspektai. (SP)
Seminarai
7.1Reabilitacijos paslaugų suagusiems organizavimas Lietuvoje ir pasaulyje, teisinė bazė. Psichologo vieta (SP)
7.2Psichologinės intervencijos ir kognityvinė reabilitacija (El)
7.3Trauminiai įvykiai ir psichologiniai reabilitacijos aspektai (El)
7.4Reabilitacijos psichologija ir neuropsichologija pacientams po insulto (El)
7.5Lėtinių ligų reabilitacijos aspektai. (El)
7.6Lėtinių ligų reabilitacijos aspektai. (SP)
7.7Galūnių amputacijos ir reabilitacija (cukraligė ir rūkymas) (El)
7.8Įrodymais grįsta praktika su šeimos nariais (vyras po insulkto, o žmonai pasaulio pabaiga, hipergloba) (El)
7.9Trauminiai įvykiai ir psichologiniai reabilitacijos aspektai (asmuo po autavarijos su pažeistu stuburu, vartoja alkoholį stresui įveikti) (VR)
7.10Psichologinis įvertinimas ir praktika geriatrijos reabilitacijoje (pagalba sūnui/dukrai, kurio artimasis turintis demenciją) (VR)
7.11Normali ir sutrikusi vaiko raida. Raidos teorijos (VR)
7.12Kognityvinių funkcijų, asmenybės ir socialinių funkcijų raida. Raidos kontekstas (VR)
7.13Į tikslą orientuota terapija. Individualios programos sudarymas ir jos efektyvumo vertinimas (VR)
7.14Neuropsichologija ir neurokognityvinis vaikų vertinimas reabilitacijoje (VR)
7.15Raidos ir intelekto vertinimas vaikų neuropsichologijoje (VR)
7.16Reabilitacija intelekto sutrikimą turintiems vaikams (VR)
7.17Reabilitacija po įgytų nervų sistemos ligų bei būklių, kurios sutrikdo normalią vaiko raidą.  Psichologo darbo ypatumai (VR)
7.18Autizmas. Psichologo darbo ypatumai (VR)
7.19Kalbos ir motorikos vertinimo svarba neuropsichologijoje (VR)
7.20Reabilitacija esant įgimtoms nervų sistemos ligoms, bei būklėms, kurios sutrido normalią vaiko raidą. Psichologo darbo ypatumai (SP)
7.21Neuropsichologinio, bendro raidos ir medicininio vertinimo interpretavimas, terapinių intervencijų planavimas (VR)
Vertinimas
9.1Baigiamasis patikrinimas (El)
Specializacija: vaiko ir šeimos psichologija (SP-M 1)
Paskaitos
5.1Įvadas (SP)
5.2Šeimos psichologija. Sisteminis požiūris į šeimą. (GiedSirv) (SP)
5.3Šeimos vertinimas. Šeimos sisteminis vertinimas konsultavimo procese (J.Žilinskienė) (SP)
5.4Šeimos vystymasis, šeimos gyvenimo ciklai (G.Širvinskienė) (SP)
5.5Krizę išgyvenantis vaikas ir šeima. (G.Širvinskienė) (SP)
5.6Šeimos vertinimo metodikos (J.Žilinskienė) (SP)
5.7Šeimos psichoterapija: istorija ir teoriniai pagrindai (J.Žilinskienė) (SP)
5.8Šeimos vertinimas. Šeimos sisteminis vertinimas konsultavimo procese (J.Žilinskienė) (SP)
5.10Šeimos konsultavimas (J.Žilinskienė) (SP)
5.11Vaiko ir šeimos gerovės sistema. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai (L.Danusevičienė) (SP)
5.12Šeimos ir porų psichoterapijos mokyklos (SP)
Darbai
6.1Šeima kaip sistema. Struktūra ir procesai santykių sistemoje (G.Širvinskienė) (SP)
6.2Šeimos vertinimas (J.Žilinskienė) (SP)
6.3 Šeimos gyvenimo ciklai, motinystė/tėvystė (G.Širvinskienė) (SP)
6.4Pagalbos krizę išgyvenančiai šeimai galimybės, bendradarbiavimas su šeima. (G.Širvinskienė) (SP)
6.5Šeimos vertinimas. Projekcinės metodikos (J.Žilinskienė) (SP)
6.7Šeimos vertinimas (J.Žilinskienė) (SP)
6.8Genograma, pristatymai (G.Širvinskienė) (SP)
Seminarai
7.1Įvadas į vaiko ir šeimos psichologiją (SP)
7.2Pagalbos šeimai galimybės, bendradarbiavimas su šeima (G.Širvinskienė) (SP)
7.3Vertinimas ir vaiko konsultavimas(I.Pilkionienė) (SP)
7.4Vertinimas ir vaiko konsultavimas(I.Pilkionienė) (SP)
7.5Vaikų konsultavimas(I.Pilkionienė) (SP)
7.6Klasikinės ir šiuolaikinės šeimos psichoterapijos mokyklos (J.Žilinskienė) (SP)
7.7Prevencija ir ankstyvoji intervencija.Atvejo vadyba pagalbos procese vaikui ir šeimai. (L.Danusevičienė) (SP)
7.8Intervencija į šeimą ir pakeičiamoji globa: koncepcija, taikoma praktika Lietuvoje. (L.Danusevičienė) (SP)
7.9Šeimos atvejų analizė, atvejų pristatymai (SP)
7.10Psichopatologija 0-5 metais: vertinimas, konsultavimas (V.Asisi, Austrija) (SP)
7.11Psichopatologija 0-5 metais: vertinimas, konsultavimas (V.Asisi, Austrija) (SP)
Kiti užsiėmimai
8.1Konsultacija (SP)
Vertinimas
9.1Tarpinis atsiskaitymas (SP)
Magistro 1 kurso organizacinė informacija (SP-M 1)
Kiti užsiėmimai
8.3Susitikimas dėl profesinės praktikos (SP)