Tarpinis projektas   

Ciklo „Sveikatos sutrikimai ir jų psichologiniai aspektai“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataSveikatos sutrikimai ir psichologiniai jų aspektai/SP-M1 (SV), Magistro 1 kurso organizacinė informacija/SP-M1 (1M)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
14T09.19                          14:00-15:30 VS109 SP
SV 5.2 (1-2)
                  
15K09.20                                                  
16Pe09.21                                                  
17Š09.22                                                  
18P09.24                                                  
19A09.25                                                  
20T09.26                          14:00-15:30 VS242 PM
SV 6.2 (1-2)
 15:45-17:15 VS242 PM
SV 6.1 (1-2)
           
21K09.27                                                  
22Pe09.28                                                  
23Š09.29                                                  
24P10.01                                                  
25A10.02                                                  
26T10.03                                15:30-17:00 fiziol. Fi
SV 5.3 (1-2)
            
27K10.04                                                  
28Pe10.05                                                  
29Š10.06                                                  
30P10.08                                                  
31A10.09                                                  
32T10.10                          14:00-15:30 fiziol. Fi
SV 6.3 (1-2)
 15:45-17:15 fiziol. Fi
SV 5.4 (1-2)
           
33K10.11                                                  
34Pe10.12                                                  
35Š10.13                                                  
36P10.15                                                  
37A10.16                                                  
38T10.17                          14:00-15:45 fiziol. Fi
SV 6.4 (1-2)
                 
39K10.18                                                  
40Pe10.19                          14:00-15:30 VS108 SP
SV 5.5 (1-2)
 15:45-18:00 VS108 SP
SV 5.6 (1-2)
        
41Š10.20                                                  
42P10.22                                                  
43A10.23                                                  
44T10.24                          14:00-15:30 VS106 SP
SV 5.11 (1-2)
 15:45-17:15 VS106 SP
SV 5.12 (1-2)
           
45K10.25                                                  
46Pe10.26                                                  
47Š10.27                                                  
48P10.29                                                  
49A10.30                                                  
50T10.31                          14:00-15:30 VS106 SP
SV 7.7 (1-2)
 15:45-18:00 VS106 SP
SV 6.6 (1-2)
        
51Pe11.02                          14:00-15:30 VS106 SP
SV 7.2 (1-2)
 15:45-18:15 VS106 SP
SV 7.3 (1-2)
       
52Š11.03                                                  
53P11.05                                                  
54A11.06                                                  
55T11.07                          14:00-15:30 VS101 SP
SV 5.9 (1-2)
 15:45-17:15 VS101 SP
SV 5.10 (1-2)
           
56K11.08                                                  
57Pe11.09                          14:00-15:30 VS108 PM
SV 5.1 (1-2)
 15:45-17:15 VS108 PM
SV 7.1 (1-2)
           
58Š11.10                                                  
59P11.12                                                  
60A11.13                                                  
61T11.14                          14:00-16:15 VS106 SP
SV 6.5 (1-2)
  16:45-19:00 VS106 SP
SV 7.6 (1-2)
    
62K11.15                                                  
63Pe11.16                                                  
64Š11.17                                                  
65P11.19                                                  
66A11.20                                                  
67T11.21                          14:00-15:30 VS108 SP
SV 9.1 (1-2)
                  
68K11.22                                                  
69Pe11.23                                                  
70Š11.24                                                  
71P11.26                                                  
72A11.27                                                  
73T11.28                                 15:45-17:15 VS106 SP
SV 7.8 (1-2)
           
74K11.29                                                  
75Pe11.30                                                  
76Š12.01                                                  
77P12.03                                                  
78A12.04                                                  
79T12.05                                                  
80K12.06                                                  
81Pe12.07                                                  
82Š12.08                                                  
83P12.10                                                  
84A12.11                      13:00-14:00 VS102 SP
1M 8.2 (1-2)
                        
85T12.12                          14:00-15:30 VS106 SP
SV 5.7 (1-2)
 15:45-17:15 VS106 SP
SV 5.8 (1-2)
           
86K12.13                                                  
87Pe12.14                                                  
88Š12.15                                                  
89P12.17                                                  
90A12.18                                                  
91T12.19                          14:00-15:30 VS108 SP
SV 7.9 (1-2)
 15:45-18:00 VS108 SP
SV 6.10 (1-2)
        
92K12.20                                                  
93Pe12.21                          14:00-15:30 VS106 SP
SV 5.13 (1-2)
                  
94P01.07                                                  
95A01.08                                                  
96T01.09                          14:00-15:30 VS109 Va
SV 5.15 (1-2)
 15:45-17:15 VS109 SP
SV 5.16 (1-2)
           
97K01.10                                                  
98Pe01.11                          14:00-16:15 VS107 SP
SV 6.9 (1-2)
               
99Š01.12                                                  
100P01.14                                                  
101A01.15                                   16:15-17:45 VS109 SP
1M 8.10 (1)
         
102T01.16                          14:00-15:30 VS107 SP
SV 7.4 (1-2)
 15:45-18:00 VS107 SP
SV 6.8 (1-2)
        
103K01.17                          14:00-15:00 VS334 SP
SV 7.10 (1)
15:00-17:15 VS334 SP
SV 6.7 (1-2)
           
104Pe01.18                                                  
105Š01.19                                                  
106P01.21                                                  
107A01.22                                                  
108T01.23                          14:00-15:30 VS108 SP
SV 9.2 (1-2)
                  

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS102Auditorija 102, Tilžės g 18
VS106Auditorija 106, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
fiziol.Fiziologija ir pat. fiziologija, Mickevičiaus g. 9
VS334Seminarų klasė 334, Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Sveikatos sutrikimai ir psichologiniai jų aspektai (SP-M 1)
Paskaitos
5.1Sveikatos samprata ir sveikatą lemiantys veiksniai (PM)
5.2Sveikatos sutrikimų samprata ir pagrindiniai dėsningumai (PM)
5.3Imuninė sistema ir imunitetas. Padidėjusio ir sumažėjusio aktyvumo imuninės reakcijos (SP)
5.4Vėžiniai procesai. Metaboliniai patologiniai procesai (Fi)
5.5Cukrinis diabetas medicinos perspektyvoje (Fi)
5.6Psichologiniai cukrinio diabeto ypatumai skirtingais asmenybės raidos tarpsniais (SP)
5.7Širdies ir kraujagyslių ligos (SP)
5.8Psichologiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai (On)
5.9Skausmo fiziologiniai mechanizmai (SP)
5.10Psichologiniai skausmo aspektai (SP)
5.11Vaikų ligos ir jų gydymas (SP)
5.12Sergančio vaiko psichologija (SP)
5.13Somatinių sutrikimų reikšmė seksualinei sveikatai (SP)
5.15Psichologiniai onkologinių ligų iššūkiai (SP)
5.16Neurologiniai sutrikimai (SP)
Darbai
6.1Sveikatos rodikliai ir pagrindinės duomenų bazės II (PM)
6.2Sveikatos rodikliai ir pagrindinės duomenų bazės I (PM)
6.3Patologiniai imuniniai procesai (Fi)
6.4Patologiniai imuniniai, vėžiniai ir metaboliniai procesai (Fi)
6.5Sergančių cukriniu diabetu asmenų konsultavimas (SP)
6.6Sergančio vaiko konsultavimas ir darbas su šeima (SP)
6.7Seksualinių sutrikimų turinčių asmenų konsultavimas (SP)
6.8Sergančių onkologinėmis ligomis asmenų psichologinės pagalbos galimybės (SP)
6.9Sergančio vaiko konsultavimas ir darbas su šeima (SP)
6.10Negalią turinčių asmenų konsultavimas  ir pagalbos veiksmingumo vertinimas (SP)
Seminarai
7.1Sveikatos rizikos veiksnių analizė ir sprendimo galimybių bendruomenėje paieška (PM)
7.2Psichologinės pagalbos ypatumai cukriniu diabetu sergantiems asmenims ir jų šeimoms (PM)
7.3Širdies ir kraujagyslių ligų psichologiniai aspektai (PM)
7.4Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos valdymasir prisitaikymas gyventi su liga (SP)
7.6Negalią turinčių asmenų konsultavimas (SP)
7.7Psichikos negalią turinčių asmenų psichologinės pagalbos poreikiai (El)
7.8Psichologinė ir medicininė pagalba seksualinės sveikatos sutrikimų atvejais (SP)
7.9Sergančių onkologinėmis ligomis asmenų psichologinės pagalbos poreikiai (SP)
7.10Neurologiniai sutrikimai (SP)
Vertinimas
9.1Kontrolinis (SP)
9.2Egzaminas (SP)
Magistro 1 kurso organizacinė informacija (SP-M 1)
Kiti užsiėmimai
8.2Susitikimas su katedros dėstytojais (SP)
8.10Informacinis susitikimas dėl Erasmus+ studijų mainų ir praktikos (SP)