Tarpinis projektas   

Ciklo „Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataMoksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje/SP-M1 (Mo), Magistro 1 kurso organizacinė informacija/SP-M1 (1M)
Grupės: 1-2
Grupių tvarkaraščiai: Bendras12
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
121K02.07                          14:00-15:30 VS109
Mo 7.4 (1-2)
 15:45-17:15 VS346
Mo 7.5 (1-2)
           
122Pe02.08                                                  
123Š02.09                                                  
124P02.11                                                  
125A02.12                                                  
126T02.13                                                  
127K02.14                          14:00-16:00 VS241
Mo 9.6 (1-2)
 16:15-17:00 VS241
Mo 5.4 (1-2)
            
128Pe02.15                                                  
129P02.18                                                  
130A02.19                                                  
131T02.20                                                  
132K02.21                          14:00-15:30 VS107
Mo 6.2/2 (1-2)
 15:45-17:15 VS107
Mo 6.3/2 (1-2)
           
133Pe02.22                                                  
134Š02.23                                                  
135P02.25                                                  
136A02.26                                                  
137T02.27                                                  
138K02.28                          14:00-15:30 VS106
Mo 5.5 (1-2)
 15:45-17:15 VS346
Mo 6.4 (1-2)
           
139Pe03.01                                                  
140Š03.02                                                  
141P03.04                                                  
142A03.05                                                  
143T03.06                                                  
144K03.07                          14:00-15:30 VS346
Mo 6.5 (1-2)
 15:45-17:15 VS338
Mo 5.6 (1-2)
           
145Pe03.08                                                  
146Š03.09                                                  
147A03.12                                                  
148T03.13                                                  
149K03.14                          14:00-15:30 VS242
Mo 6.6 (1-2)
 15:45-17:15 VS242
Mo 6.7 (1-2)
           
150Pe03.15                                                  
151Š03.16                                                  
152P03.18                                                  
153A03.19                                                  
154T03.20                                                  
155K03.21                          14:00-15:30 VS107
Mo 5.7 (1-2)
 15:45-17:15 VS241
Mo 6.8 (1-2)
           
156Pe03.22                                                  
157Š03.23                                                  
158P03.25                                                  
159A03.26                                                  
160T03.27                                                  
161K03.28                          14:00-15:30 VS346
Mo 7.6 (1-2)
 15:45-17:15 VS346
Mo 7.7 (1-2)
           
162Pe03.29                                                  
163Š03.30                                                  
164P04.01                                                  
165A04.02                                                  
166T04.03                          14:00-15:30 VS104
Mo 5.8 (1)
 15:45-17:15 VS104
Mo 6.9 (1)
           
167K04.04                                                  
168Pe04.05                                                  
169Š04.06                                                  
170P04.08                                                  
171A04.09                          14:00-15:30 VS110
Mo 5.9 (1)
 15:45-17:15 VS110
Mo 6.10 (1)
           
172T04.10                                                  
173K04.11                                                  
174Pe04.12                                                  
175Š04.13                                                  
176P04.15                                                  
177A04.16                          14:00-15:30 VS107
Mo 7.8 (1)
 15:45-17:15 VS107
Mo 5.10 (1)
 17:30-19:00 VS107
Mo 6.11 (1)
    
178T04.17                                                  
179K04.18                          14:00-15:30 VS215
Mo 7.9 (1)
 15:45-17:15 VS215
Mo 5.11 (1)
           
180Pe04.19                                                  
181K04.25                                                  
182Pe04.26                                                  
183Š04.27                                                  
184P04.29                                                  
185A04.30                                                  
186K05.02                                                  
187Pe05.03                                                  
188Š05.04                                                  
189P05.06                                                  
190A05.07                                                  
191T05.08                                                  
192K05.09                                                  
193Pe05.10                          14:00-15:30 VS107
Mo 7.10 (1)
 15:45-17:15 VS107
Mo 6.12 (1, 22)
           
194Š05.11                                                  
195P05.13                                                  
196A05.14                                                  
197T05.15                                                  
198K05.16                          14:00-15:30 VS346
Mo 7.11 (1)
 15:45-17:15 VS346
Mo 6.14 (1)
17:15-18:45 VS346
Mo 6.13 (1)
     
199Pe05.17                                                  
200Š05.18                                                  
201P05.20                                                  
202A05.21                                                  
203T05.22                                                  
204K05.23                                                  
205Pe05.24                                                  
206Š05.25                                                  
207P05.27                                                  
208A05.28                                                  
209T05.29                                                  
210K05.30                      13:00-14:30 VS101
Mo 7.12 (1)
         16:45-18:15 VS101
Mo 7.13 (1)
       
211Pe05.31                          14:00-15:30 VS109
Mo 9.8 (1)
                  
212Š06.01                                                  
213P06.03                                                  
214A06.04                                  16:00-16:45 VS106
1M 8.3 (1)
             
215T06.05                                                  
216K06.06                          14:00-17:00 VS106
Mo 9.7 (1-2)
            

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS104Auditorija 104, Tilžės g 18
VS106Auditorija 106, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS338Seminarų klasė 338, Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje (SP-M 1)
Paskaitos
5.4Kokybinių duomenų analizės principai (SP)
5.5Tiesinė regresinė analizė. (SP)
5.6Logistinė regresinė analizė. (SP)
5.7Faktorių analizė. (SP)
5.8Įvadinė kokybinių tyrimų paskaita. Duomenų rinkimas kokybiniuose tyrimuose. (SP)
5.9Etiniai kokybinių tyrimų principai ir mokslinio darbo kokybės užtikrinimas. (SP)
5.10Teorinės kokybinių tyrimų prieigos. Fenomenologinė perspektyva. (SP)
5.11Teorinės kokybinių tyrimų prieigos. Klasikinis grindžiamosios teorijos metodas. (SP)
Darbai
6.2Baigiamųjų darbų specifika studijų pakopose (SP)
6.3Kokybinių tyrimų duomenų rinkimo principai (SP)
6.4Tiesinė regresinė analizė I. (SP)
6.5Tiesinė regresinė analizė II. (SP)
6.6Logistinė regresinė analizė I. (SP)
6.7Logistinė regresinė analizė II. (SP)
6.8Faktorių analizė. (SP)
6.9Duomenų rinkimas kokybiniuose tyrimuose. (SP)
6.10Focus grupės. (SP)
6.11Kokybinių tyrimų supervizija. (SP)
6.12Fenomenologinis aprašomasis tyrimas pagal A. Giorgi. (SP)
6.13Kompiuterinių programų naudojimas kokybiniuose tyrimuose 1. (SP)
6.14Kompiuterinių programų naudojimas kokybiniuose tyrimuose 2. (SP)
Seminarai
7.4Regresinė analizė (SP)
7.5Vidinis suderintumas. Imties tūrio skaičiavimas (SP)
7.6Moksliniai kritinio vertinimo principai. Sisteminės klaidos. (SP)
7.7Konferencinio pranešimo parengimas ir pristatymas. (SP)
7.8Aprašomoji fenomenologinė analizė (Giorgi) ir Interpretacinė fenomenologinė analizė (Smith). (SP)
7.9Etnografinė analizė ir Grindžiamoji teorija. (SP)
7.10 Diskurso ir naratyvinė analizė. (SP)
7.11Turinio ir atvejo analizė. (SP)
7.12Studentų pristatymai. (SP)
7.13Studentų pristatymai. (SP)
Vertinimas
9.6Baigiamojo darbo tarpinė ataskaita (SP)
9.7Baigiamojo darbo tarpinė ataskaita (SP)
9.8Baigiamasis patikrinimas. (SP)
Magistro 1 kurso organizacinė informacija (SP-M 1)
Kiti užsiėmimai
8.3Susitikimas dėl profesinės praktikos (SP)