Tarpinis projektas   

Ciklo „Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataMoksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje/SP-M1 (Mo), Magistro 1 kurso organizacinė informacija/SP-M1 (1M)
Grupės: 1-2
Grupių tvarkaraščiai: Bendras12
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
121K02.07                          14:00-15:30 VS109 SP
Mo 7.4 (1-2)
 15:45-17:15 VS346 SP
Mo 7.5 (1-2)
           
122Pe02.08                                                  
123Š02.09                                                  
124P02.11                                                  
125A02.12                                                  
126T02.13                                                  
127K02.14                          14:00-16:00 VS241 SP
Mo 9.6 (1-2)
 16:15-17:00 VS241 SP
Mo 5.4 (1-2)
            
128Pe02.15                                                  
129P02.18                                                  
130A02.19                                                  
131T02.20                                                  
132K02.21                          14:00-15:30 VS107 SP
Mo 6.2/2 (1-2)
 15:45-17:15 VS107 SP
Mo 6.3/2 (1-2)
           
133Pe02.22                                                  
134Š02.23                                                  
135P02.25                                                  
136A02.26                                                  
137T02.27                                                  
138K02.28                          14:00-15:30 VS106 SP
Mo 5.5 (1-2)
 15:45-17:15 VS346 SP
Mo 6.4 (1-2)
           
139Pe03.01                                                  
140Š03.02                                                  
141P03.04                                                  
142A03.05                                                  
143T03.06                                                  
144K03.07                          14:00-15:30 VS346 SP
Mo 6.5 (1-2)
 15:45-17:15 VS338 SP
Mo 5.6 (1-2)
           
145Pe03.08                                                  
146Š03.09                                                  
147A03.12                                                  
148T03.13                                                  
149K03.14                          14:00-15:30 VS242 SP
Mo 6.6 (1-2)
 15:45-17:15 VS242 SP
Mo 6.7 (1-2)
           
150Pe03.15                                                  
151Š03.16                                                  
152P03.18                                                  
153A03.19                                                  
154T03.20                                                  
155K03.21                          14:00-15:30 VS107 SP
Mo 5.7 (1-2)
 15:45-17:15 VS241 SP
Mo 6.8 (1-2)
           
156Pe03.22                                                  
157Š03.23                                                  
158P03.25                                                  
159A03.26                                                  
160T03.27                                                  
161K03.28                          14:00-15:30 VS346 SP
Mo 7.6 (1-2)
 15:45-17:15 VS346 SP
Mo 7.7 (1-2)
           
162Pe03.29                                                  
163Š03.30                                                  
164P04.01                                                  
165A04.02                                                  
166T04.03                          14:00-15:30 VS104 SP
Mo 5.8 (1)
 15:45-17:15 VS104 SP
Mo 6.9 (1)
           
167K04.04                                                  
168Pe04.05                                                  
169Š04.06                                                  
170P04.08                                                  
171A04.09                          14:00-15:30 VS110 SP
Mo 5.9 (1)
 15:45-17:15 VS110 SP
Mo 6.10 (1)
           
172T04.10                                                  
173K04.11                                                  
174Pe04.12                                                  
175Š04.13                                                  
176P04.15                                                  
177A04.16                          14:00-15:30 VS107 SP
Mo 7.8 (1)
 15:45-17:15 VS107 SP
Mo 5.10 (1)
 17:30-19:00 VS107 SP
Mo 6.11 (1)
    
178T04.17                                                  
179K04.18                          14:00-15:30 VS215 SP
Mo 7.9 (1)
 15:45-17:15 VS215 SP
Mo 5.11 (1)
           
180Pe04.19                                                  
181K04.25                                                  
182Pe04.26                                                  
183Š04.27                                                  
184P04.29                                                  
185A04.30                                                  
186K05.02                                                  
187Pe05.03                                                  
188Š05.04                                                  
189P05.06                                                  
190A05.07                                                  
191T05.08                                                  
192K05.09                                                  
193Pe05.10                          14:00-15:30 VS107 SP
Mo 7.10 (1)
 15:45-17:15 VS107 SP
Mo 6.12 (1, 22)
           
194Š05.11                                                  
195P05.13                                                  
196A05.14                                                  
197T05.15                                                  
198K05.16                          14:00-15:30 VS346 SP
Mo 7.11 (1)
 15:45-17:15 VS346 SP
Mo 6.14 (1)
17:15-18:45 VS346 SP
Mo 6.13 (1)
     
199Pe05.17                                                  
200Š05.18                                                  
201P05.20                                                  
202A05.21                                                  
203T05.22                                                  
204K05.23                                                  
205Pe05.24                                                  
206Š05.25                                                  
207P05.27                                                  
208A05.28                                                  
209T05.29                                                  
210K05.30                      13:00-14:30 VS101 SP
Mo 7.12 (1)
         16:45-18:15 VS101 SP
Mo 7.13 (1)
       
211Pe05.31                          14:00-15:30 VS109 SP
Mo 9.8 (1)
                  
212Š06.01                                                  
213P06.03                                                  
214A06.04                                  16:00-16:45 VS106 SP
1M 8.3 (1)
             
215T06.05                                                  
216K06.06                          14:00-17:00 VS106 SP
Mo 9.7 (1-2)
            

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS104Auditorija 104, Tilžės g 18
VS106Auditorija 106, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
VS110Auditorija 110, Tilžės g 18
VS338Seminarų klasė 338, Tilžės g 18
VS242Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS346VSF seminarų klasė 346, Tilžės g 18
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje (SP-M 1)
Paskaitos
5.4Kokybinių duomenų analizės principai (SP)
5.5Regresinė analizė. (SP)
5.6Faktorių analizė. (SP)
5.7Tiesinė regresinė analizė. (SP)
5.8Logistinė regresinė analizė. (SP)
5.9Kokybinių tyrimų pagrindimas, ontologija ir epistemologija. (SP)
5.10Fenomenologinė analizė psichologiniuose tyrimuose. (SP)
5.11Grindžiamosios teorijos metodas. (SP)
Darbai
6.2Baigiamųjų darbų specifika studijų pakopose (SP)
6.3Kokybinių tyrimų duomenų rinkimo principai (SP)
6.4Tiesinė regresinė analizė I. (SP)
6.5Tiesinė regresinė analizė II. (SP)
6.6Tiesinė regresinė analizė III. (SP)
6.7Logistinė regresinė analizė I. (SP)
6.8Logistinė regresinė analizė II. (SP)
6.9Logistinė regresinė analizė III. (SP)
6.10Faktorių analizė I. (SP)
6.11Faktorių analizė II. (SP)
6.12Kokybinių tyrimų intervizija. (SP)
6.13Aprašomoji fenomenologinė psichologinė analizė. (SP)
6.14Aprašomoji ir interpretacinė fenomenologinė analizė. (SP)
Seminarai
7.4Konferencinio pranešimo parengimas ir pristatymas. (SP)
7.5Aprašomoji fenomenologinė psichologinė analizė. (SP)
7.6Aprašomoji ir interpretacinė fenomenologinė analizė. (SP)
7.7Autoetnografinė analizė. (SP)
7.8Pristatymai. (SP)
7.9Pristatymai. (SP)
7.10 Diskurso ir naratyvinė analizė. (SP)
7.11Turinio ir atvejo analizė. (SP)
7.12Studentų pristatymai. (SP)
7.13Studentų pristatymai. (SP)
Vertinimas
9.6Baigiamojo darbo tarpinė ataskaita (SP)
9.7Baigiamojo darbo tarpinė ataskaita (SP)
9.8Baigiamasis patikrinimas. (SP)
Magistro 1 kurso organizacinė informacija (SP-M 1)
Kiti užsiėmimai
8.3Susitikimas dėl profesinės praktikos (SP)