Tarpinis projektas   

Ciklo „Klinikinis neuromokslų modulis (II dalis)“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataOftalmologija, otorinolaringoligija, veido ir žandikaulių chirur/M-V (OO)
Grupės: 31-38
Grupių tvarkaraščiai:Bendras3132333435363738
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
27K10.04    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.1 (31-34)
09:15-11:30 akių 238
OO 6.1 (34)
11:30-12:00 KK 3047
OO 6.13 (35)
                                
      09:00-09:45 KK 3047
OO 8.1 (35)
09:45-10:30 KP 415
OO 6.10 (36)
10:30-11:15 KP 415
OO 6.11 (36)
11:15-12:00 KP 413
OO 6.12 (38)
                                
      09:00-09:45 KK 3049
OO 8.1 (37)
09:45-10:30 KK 3049
OO 4.3/1 (37)
10:30-11:15 KK 3049
OO 6.11 (37)
11:15-12:00 KP 415
OO 6.12 (36)
                                
      09:00-09:45 KP 413
OO 8.1 (38)
09:45-10:30 KP 413
OO 6.10 (38)
10:30-11:00 KK 3047
OO 6.14 (35)
11:00-11:30 KK 3047
OO 6.15 (35)
11:30-13:45 akių 233
OO 8.4 (31)
                         
      09:00-09:45 KP 415
OO 8.1 (36)
09:45-10:30 KK 3047
OO 4.3/1 (35)
10:30-11:15 KP 413
OO 6.11 (38)
11:15-12:00 KK 3049
OO 6.12 (37)
                                
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.1 (33)
11:30-13:45 akių 247
OO 8.4 (32)
                         
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.1 (32)
11:30-13:45 akių 401
OO 8.4 (33)
                         
       09:15-11:30 akių 233
OO 6.1 (31)
11:30-13:45 akių 238
OO 8.4 (34)
                         
28Pe10.05    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.6 (31-34)
09:15-11:30 akių 238
OO 6.23 (34)
11:30-12:15 KK 3047
OO 7.3 (36)
12:15-13:00 KK 3049
OO 4.3/1 (38)
                            
      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.9 (35-38)
 10:45-11:30 KP 415
OO 6.10 (35)
11:30-12:15 KP 413
OO 7.3 (37)
12:15-13:00 KP 415
OO 7.4 (35)
                            
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.23 (33)
11:30-12:15 KP 415
OO 6.11 (35)
12:15-13:00 KK 3047
OO 7.4 (36)
                            
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.23 (32)
11:30-13:00 akių 233
OO 8.3/1 (31)
                            
       09:15-11:30 akių 233
OO 6.23 (31)
11:30-13:00 akių 247
OO 8.3/2 (32)
                            
             10:45-11:30 KP 413
OO 6.10 (37)
11:30-13:00 akių 401
OO 8.3/3 (33)
                            
             10:45-11:15 KK 3049
OO 6.14 (38)
11:15-11:45 KK 3049
OO 6.15 (38)
11:45-12:15 KK 3049
OO 6.13 (38)
12:15-13:00 KP 413
OO 7.4 (37)
                            
             10:45-11:30 KK 3047
OO 4.3/1 (36)
11:30-13:00 akių 238
OO 8.3/4 (34)
                            
29Š10.06                                                  
30P10.08    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.2 (31-34)
09:15-10:00 akių 233
OO 6.2 (31)
10:00-10:30 KP 415
OO 6.13 (37)
10:30-11:15 KP 413
OO 4.3/2 (38)
 11:30-12:15 akių 247
OO 4.1/1 (32)
12:15-13:30 akių 233
OO 8.3/5 (31)
                          
      09:00-09:30 KP 415
OO 6.14 (37)
09:30-10:00 KP 415
OO 6.15 (37)
10:00-12:15 akių 238
OO 4.1/1 (34)
12:15-13:45 akių 247
OO 8.3/6 (32)
                         
      09:00-09:45 KP 413
OO 7.3 (38)
09:45-10:30 KK 3049
OO 4.3/2 (36)
10:30-11:15 KP 415
OO 4.3/2 (37)
    12:15-13:30 akių 401
OO 8.3/7 (33)
                          
      09:00-09:45 KK 3049
OO 8.2 (36)
09:45-10:30 KP 413
OO 7.4 (38)
10:30-11:15 KK 3047
OO 4.3/2 (35)
    12:15-13:30 akių 238
OO 8.3/8 (34)
                          
      09:00-09:45 KK 3047
OO 7.3 (35)
09:45-10:30 KK 3047
OO 6.12 (35)
10:30-11:15 KK 3049
OO 6.18 (36)
                                   
       09:15-10:00 akių 401
OO 6.2 (33)
10:00-12:15 akių 233
OO 4.1/1 (31)
                               
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.2 (32)
                                  
       09:15-10:00 akių 238
OO 6.2 (34)
10:00-12:15 akių 401
OO 4.1/1 (33)
                               
31A10.09    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.3 (31-34)
09:15-11:30 akių 238
OO 6.3 (34)
11:30-12:15 KP 415
OO 6.17 (37)
                               
      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.12 (35-38)
 10:45-11:15 KK 3049
OO 6.14 (36)
11:15-11:45 KK 3049
OO 6.15 (36)
11:45-12:15 KK 3049
OO 6.13 (36)
                               
       09:15-11:30 akių 233
OO 6.3 (31)
11:30-13:00 akių 247
OO 7.1 (32)
                            
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.3 (33)
11:30-13:00 akių 401
OO 7.1 (33)
                            
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.3 (32)
11:30-13:00 akių 233
OO 7.1 (31)
                            
             10:45-11:30 KP 415
OO 6.18 (37)
11:30-13:00 akių 238
OO 7.1 (34)
                            
             10:45-11:30 KP 413
OO 6.18 (38)
11:30-12:15 KP 413
OO 6.17 (38)
                               
             10:45-11:30 KK 3047
OO 8.2 (35)
11:30-12:15 KK 3047
OO 6.18 (35)
                               
32T10.10    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.4 (31-34)
09:15-10:45 akių 238
OO 6.4 (34)
10:45-12:15 akių 233
OO 8.3/9 (31)
                               
      09:00-09:45 KK 3049
OO 8.2 (37)
09:45-10:30 KK 3047
OO 4.2/1 (38)
10:30-11:15 KP 413
OO 6.17 (36)
11:15-12:00 KK 3047
OO 9.1 (38)
                                
      09:00-09:45 KP 415
OO 9.2 (35)
   10:30-11:15 KK 3047
OO 8.2 (38)
11:15-12:00 KP 413
OO 9.1 (36)
                                
      09:00-09:45 KP 413
OO 9.2 (36)
   10:30-11:15 KK 3049
OO 4.2/1 (37)
11:15-12:00 KP 415
OO 9.1 (35)
                                
       09:15-10:45 akių 401
OO 6.4 (33)
10:45-12:15 akių 247
OO 8.3/10 (32)
                               
       09:15-10:45 akių 233
OO 6.4 (31)
10:45-12:15 akių 401
OO 8.3/11 (33)
                               
       09:15-10:45 akių 247
OO 6.4 (32)
10:45-12:15 akių 238
OO 8.3/12 (34)
                               
            10:30-11:15 KP 415
OO 6.17 (35)
11:15-12:00 KK 3049
OO 9.1 (37)
                                
33K10.11    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.5 (31-34)
09:15-11:30 akių 247
OO 6.5 (32)
11:30-13:45 akių 233
OO 4.1/2 (31)
                         
      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.10 (35-38)
 10:45-11:30 KK 3049
OO 6.16 (36)
11:30-12:15 KP 413
OO 6.16 (38)
12:15-13:00 KP 413
OO 7.5 (38)
                            
       09:15-11:30 akių 233
OO 6.5 (31)
11:30-13:45 akių 238
OO 4.1/2 (34)
                         
       09:15-11:30 akių 238
OO 6.5 (34)
11:30-13:45 akių 401
OO 4.1/2 (33)
                         
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.5 (33)
11:30-13:45 akių 247
OO 4.1/2 (32)
                         
             10:45-11:30 KK 3047
OO 6.16 (35)
11:30-12:15 KK 3049
OO 7.5 (36)
12:15-13:00 KK 3047
OO 4.2/1 (35)
                            
             10:45-11:30 KP 415
OO 9.2 (37)
11:30-12:15 KK 3047
OO 7.5 (35)
12:15-13:00 KK 3049
OO 4.2/1 (36)
                            
             10:45-11:30 KP 413
OO 9.2 (38)
11:30-12:15 KP 415
OO 6.16 (37)
12:15-13:00 KP 415
OO 7.5 (37)
                            
34Pe10.12    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.7 (31-34)
09:15-11:30 akių 233
OO 6.7 (31)
11:30-13:00 akių 233
OO 8.3/13 (31)
13:00-13:45 KK 3049
OO 9.3 (38)
                         
      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.11 (35-38)
    11:30-12:15 KP 413
OO 7.6 (36)
12:15-13:00 KK 3047
OO 7.6 (35)
13:00-13:45 KK 3047
OO 9.3 (35)
                         
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.7 (33)
11:30-12:15 KK 3049
OO 7.6 (38)
12:15-13:00 KP 413
OO 7.6 (36)
13:00-13:45 KP 415
OO 9.3 (37)
                         
       09:15-11:30 akių 238
OO 6.7 (34)
11:30-13:00 akių 238
OO 8.3/16 (34)
13:00-13:45 KP 413
OO 9.3 (36)
                         
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.7 (32)
11:30-13:00 akių 401
OO 8.3/15 (33)
                            
                11:30-12:15 KP 415
OO 7.6 (37)
                               
                11:30-13:00 akių 247
OO 8.3/14 (32)
                            
35Š10.13                                                  
36P10.15    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.8 (31-34)
09:15-10:45 akių 247
OO 6.8 (32)
10:45-13:00 akių 238
OO 4.2/2 (34)
                            
      09:00-09:45 KK 3049
OO 7.8 (38)
09:45-10:30 KK 3049
OO 6.19 (38)
10:30-11:15 KK 3049
OO 7.7 (38)
                                   
      09:00-09:45 KP 413
OO 7.8 (36)
09:45-10:30 KP 415
OO 6.19 (37)
10:30-11:15 KP 413
OO 7.7 (36)
                                   
      09:00-09:45 KP 415
OO 7.8 (37)
09:45-10:30 KK 3047
OO 6.19 (35)
10:30-11:15 KP 415
OO 7.7 (37)
                                   
      09:00-09:45 KK 3047
OO 7.8 (35)
09:45-10:30 KP 413
OO 6.19 (36)
10:30-11:15 KK 3047
OO 7.7 (35)
                                   
       09:15-10:45 akių 238
OO 6.8 (34)
10:45-13:00 akių 401
OO 4.2/2 (33)
                            
       09:15-10:45 akių 401
OO 6.8 (33)
10:45-13:00 akių 233
OO 4.2/2 (31)
                            
       09:15-10:45 akių 233
OO 6.8 (31)
10:45-13:00 akių 247
OO 4.2/2 (32)
                            
37A10.16    08:30-10:00 akių 238
OO 7.2 (34)
10:00-11:30 akių 238
OO 6.9 (34)
11:30-12:15 akių 233
OO 9.6 (31)
                               
    08:30-10:00 akių 247
OO 7.2 (32)
10:00-11:30 akių 401
OO 6.9 (33)
11:30-12:15 akių 247
OO 9.6 (32)
                               
    08:30-10:00 akių 401
OO 7.2 (33)
10:00-11:30 akių 247
OO 6.9 (32)
11:30-12:15 akių 238
OO 9.6 (34)
                               
    08:30-10:00 akių 233
OO 7.2 (31)
10:00-11:30 akių 233
OO 6.9 (31)
11:30-12:15 akių 401
OO 9.6 (33)
                               
      09:00-09:45 KK 3047
OO 9.4 (35)
                                         
      09:00-09:45 KP 413
OO 9.4 (36)
                                         
      09:00-09:45 KP 415
OO 9.4 (37)
                                         
      09:00-09:45 KK 3049
OO 9.4 (38)
                                         
38T10.17      09:00-09:45 KK 3049
OO 8.1 (33)
09:45-10:30 KK 3049
OO 4.3/1 (33)
10:30-11:15 KK 3049
OO 6.11 (33)
11:15-12:00 KP 413
OO 6.12 (34)
     13:15-14:00 v.žand.564
OO 6.21 (35-36)
                        
      09:00-09:45 KP 413
OO 8.1 (34)
09:45-10:30 KP 415
OO 6.10 (32)
10:30-11:15 KP 415
OO 6.11 (32)
11:15-12:00 KP 415
OO 6.12 (32)
                                
      09:00-09:45 KK 3047
OO 8.1 (31)
09:45-10:30 KK 3047
OO 4.3/1 (31)
10:30-11:00 KK 3047
OO 6.14 (31)
11:00-11:45 v.žand.564
OO 4.7/1 (35-38)
11:45-13:15 v.žand.564
OO 7.9 (35-36)
                           
      09:00-09:45 KP 415
OO 8.1 (32)
09:45-10:30 KP 413
OO 6.10 (34)
10:30-11:15 KP 413
OO 6.11 (34)
11:15-12:00 KK 3049
OO 6.12 (33)
                                
        09:30-11:00 Aviž.a.
OO 5.13 (35-36)
11:00-11:30 KK 3047
OO 6.15 (31)
11:30-12:00 KK 3047
OO 6.13 (31)
                                
39K10.18    08:30-10:00 Aviž.a.
OO 5.14 (35-36)
10:00-10:45 v.žand.564
OO 7.10 (35-36)
10:45-11:30 KP 413
OO 6.10 (33)
11:30-12:15 KP 413
OO 7.3 (33)
12:15-13:00 KK 3047
OO 4.3/1 (34)
                            
      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.9 (31-34)
 10:45-11:30 KK 3049
OO 4.3/1 (32)
11:30-12:15 KP 415
OO 6.11 (31)
12:15-13:00 KK 3049
OO 7.4 (32)
                            
             10:45-11:30 KP 415
OO 6.10 (31)
11:30-12:15 KK 3049
OO 7.3 (32)
12:15-13:00 KP 415
OO 7.4 (31)
                            
             10:45-11:30 v.žand.564
OO 6.22 (35-36)
 11:45-12:15 KK 3047
OO 6.13 (34)
12:15-13:00 KP 413
OO 7.4 (33)
                            
             10:45-11:15 KK 3047
OO 6.14 (34)
11:15-11:45 KK 3047
OO 6.15 (34)
                                 
40Pe10.19    08:30-10:00 Aviž.a.
OO 5.15 (35-36)
10:00-11:30 v.žand.564
OO 7.11 (35-36)
11:30-13:00 v.žand.564
OO 4.7/2 (35-38)
                            
      09:00-09:45 KK 3049
OO 8.2 (32)
09:45-10:30 KK 3049
OO 4.3/2 (32)
10:30-11:15 KK 3047
OO 4.3/2 (34)
                                   
      09:00-09:45 KP 413
OO 7.3 (31)
09:45-10:30 KK 3047
OO 7.4 (34)
10:30-11:15 KP 415
OO 4.3/2 (33)
                                   
      09:00-09:45 KK 3047
OO 7.3 (34)
09:45-10:30 KP 413
OO 6.12 (31)
10:30-11:15 KP 413
OO 4.3/2 (31)
                                   
      09:00-09:30 KP 415
OO 6.14 (33)
09:30-10:00 KP 415
OO 6.15 (33)
10:00-10:30 KP 415
OO 6.13 (33)
10:30-11:15 KK 3049
OO 6.18 (32)
                                   
41Š10.20                                                  
42P10.22    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.1 (35-38)
09:15-11:30 akių 247
OO 6.1 (36)
11:30-12:15 KP 413
OO 6.17 (34)
12:15-13:00 KK 3049
OO 6.18 (31)
                            
    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.6 (35-38)
09:15-11:30 akių 233
OO 6.1 (35)
11:30-12:15 KP 415
OO 6.17 (33)
 12:30-13:00 KK 3047
OO 6.13 (32)
                            
      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.12 (31-34)
 10:45-11:30 KP 413
OO 6.18 (34)
11:30-12:00 KK 3047
OO 6.14 (32)
12:00-12:30 KK 3047
OO 6.15 (32)
                              
       09:15-11:30 akių 238
OO 6.1 (38)
11:30-12:15 KK 3049
OO 8.2 (31)
                               
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.1 (37)
11:30-13:45 akių 401
OO 8.4 (37)
                         
             10:45-11:30 KP 415
OO 6.18 (33)
11:30-13:45 akių 247
OO 8.4 (36)
                         
                11:30-13:45 akių 238
OO 8.4 (38)
                         
                11:30-13:45 akių 233
OO 8.4 (35)
                         
43A10.23      09:00-09:45 KK 3047
OO 8.2 (33)
09:45-10:30 KK 3049
OO 4.2/1 (34)
10:30-11:15 KP 413
OO 6.17 (32)
11:15-12:00 KK 3047
OO 9.1 (33)
                                
      09:00-09:45 KP 415
OO 9.2 (31)
   10:30-11:15 KK 3047
OO 4.2/1 (33)
11:15-12:00 KP 415
OO 9.1 (31)
                                
      09:00-09:45 KP 413
OO 9.2 (32)
   10:30-11:15 KK 3049
OO 8.2 (34)
11:15-12:00 KK 3049
OO 9.1 (34)
                                
       09:15-11:30 akių 238
OO 6.23 (38)
11:30-13:00 akių 233
OO 8.3/1 (35)
                            
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.23 (37)
11:30-13:00 akių 401
OO 8.3/3 (37)
                            
       09:15-11:30 akių 233
OO 6.23 (35)
11:30-13:00 akių 238
OO 8.3/4 (38)
                            
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.23 (36)
11:30-13:00 akių 247
OO 8.3/2 (36)
                            
            10:30-11:15 KP 415
OO 6.17 (31)
11:15-12:00 KP 413
OO 9.1 (32)
                                
44T10.24      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.10 (31-34)
 10:45-11:30 KP 415
OO 9.2 (33)
11:30-12:15 KP 415
OO 6.16 (33)
12:15-13:30 akių 401
OO 8.3/7 (37)
                          
       09:15-10:00 akių 238
OO 6.2 (38)
10:00-12:15 akių 238
OO 4.1/1 (38)
12:15-13:30 akių 233
OO 8.3/5 (35)
                          
       09:15-10:00 akių 233
OO 6.2 (35)
10:00-12:15 akių 233
OO 4.1/1 (35)
12:15-13:45 akių 247
OO 8.3/6 (36)
                         
       09:15-10:00 akių 401
OO 6.2 (37)
10:00-12:15 akių 401
OO 4.1/1 (37)
12:15-13:00 KP 415
OO 7.5 (33)
                            
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.2 (36)
11:30-12:15 KK 3047
OO 7.5 (31)
12:15-13:00 KK 3049
OO 4.2/1 (32)
                            
             10:45-11:30 KP 413
OO 9.2 (34)
11:30-12:15 KP 413
OO 6.16 (34)
12:15-13:00 KK 3047
OO 4.2/1 (31)
                            
             10:45-11:30 KK 3049
OO 6.16 (32)
11:30-12:15 KK 3049
OO 7.5 (32)
12:15-13:30 akių 238
OO 8.3/8 (38)
                          
             10:45-11:30 KK 3047
OO 6.16 (31)
11:30-12:15 akių 247
OO 4.1/1 (36)
12:15-13:00 KP 413
OO 7.5 (34)
                            
45K10.25    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.3 (35-38)
09:15-11:30 akių 233
OO 6.3 (35)
11:30-13:00 akių 233
OO 7.1 (35)
13:00-13:45 KP 413
OO 9.3 (34)
                         
      09:00-10:30 KK 3047
OO 5.11 (31-34)
 10:45-11:30 KP 413
OO 7.6 (34)
11:30-12:15 KP 413
OO 7.6 (34)
12:15-13:00 KP 415
OO 7.6 (31)
13:00-13:45 KP 415
OO 9.3 (31)
                         
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.3 (37)
11:30-13:00 akių 238
OO 7.1 (38)
13:00-13:45 KK 3047
OO 9.3 (32)
                         
       09:15-11:30 akių 238
OO 6.3 (38)
11:30-13:00 akių 401
OO 7.1 (37)
13:00-13:45 KK 3049
OO 9.3 (33)
                         
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.3 (36)
11:30-12:15 KK 3049
OO 7.6 (33)
12:15-13:00 KK 3047
OO 7.6 (32)
                            
                11:30-13:00 akių 247
OO 7.1 (36)
                            
46Pe10.26    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.4 (35-38)
09:15-10:45 akių 238
OO 6.4 (38)
10:45-12:15 akių 233
OO 8.3/9 (35)
                               
      09:00-09:45 KK 3047
OO 7.8 (32)
09:45-10:30 KK 3047
OO 6.19 (32)
10:30-11:15 KK 3049
OO 7.7 (33)
                                   
      09:00-09:45 KP 413
OO 7.8 (34)
09:45-10:30 KP 413
OO 6.19 (34)
10:30-11:15 KP 415
OO 7.7 (31)
                                   
      09:00-09:45 KP 415
OO 7.8 (31)
09:45-10:30 KK 3049
OO 6.19 (33)
10:30-11:15 KP 413
OO 7.7 (34)
                                   
      09:00-09:45 KK 3049
OO 7.8 (33)
09:45-10:30 KP 415
OO 6.19 (31)
10:30-11:15 KK 3047
OO 7.7 (32)
                                   
       09:15-10:45 akių 401
OO 6.4 (37)
10:45-12:15 akių 401
OO 8.3/11 (37)
                               
       09:15-10:45 akių 233
OO 6.4 (35)
10:45-12:15 akių 238
OO 8.3/12 (38)
                               
       09:15-10:45 akių 247
OO 6.4 (36)
10:45-12:15 akių 247
OO 8.3/10 (36)
                               
47Š10.27                                                  
48P10.29    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.8 (35-38)
09:15-11:30 akių 238
OO 6.5 (38)
11:30-13:45 akių 238
OO 4.1/2 (38)
                         
      09:00-09:45 KK 3049
OO 9.4 (33)
       11:30-13:45 akių 401
OO 4.1/2 (37)
                         
      09:00-09:45 KP 413
OO 9.4 (34)
       11:30-13:45 akių 247
OO 4.1/2 (36)
                         
      09:00-09:45 KP 415
OO 9.4 (31)
       11:30-13:45 akių 233
OO 4.1/2 (35)
                         
      09:00-09:45 KK 3047
OO 9.4 (32)
                                         
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.5 (36)
                                  
       09:15-10:45 akių 233
OO 6.8 (35)
                                     
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.5 (37)
                                  
49A10.30    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.7 (35-38)
09:15-11:30 akių 238
OO 6.7 (38)
11:30-13:00 akių 238
OO 8.3/16 (38)
 13:15-14:00 v.žand.564
OO 6.21 (31-32)
                        
       09:15-11:30 akių 401
OO 6.7 (37)
11:30-13:00 akių 401
OO 8.3/15 (37)
                            
       09:15-11:30 akių 247
OO 6.7 (36)
11:30-13:00 akių 247
OO 8.3/14 (36)
                            
       09:15-11:30 akių 233
OO 6.7 (35)
11:30-13:00 akių 233
OO 8.3/13 (35)
                            
        09:30-11:00 Aviž.a.
OO 5.13 (31-32)
11:00-11:45 v.žand.564
OO 4.7/1 (31-34)
11:45-13:15 v.žand.564
OO 7.9 (31-32)
                           
50T10.31    08:30-09:15 Aviž.a.
OO 5.5 (35-38)
09:15-10:45 akių 238
OO 6.8 (38)
10:45-13:00 akių 401
OO 4.2/2 (37)
                            
       09:15-10:45 akių 401
OO 6.8 (37)
10:45-13:00 akių 238
OO 4.2/2 (38)
                            
       09:15-10:45 akių 247
OO 6.8 (36)
10:45-13:00 akių 247
OO 4.2/2 (36)
                            
       09:15-11:30 akių 233
OO 6.5 (35)
 11:45-12:30 v.žand.564
OO 6.22 (31-32)
                              
        09:30-11:00 v.žand.chir.
OO 5.14 (31-32)
11:00-11:45 v.žand.564
OO 7.10 (31-32)
                                 
             10:45-13:00 akių 233
OO 4.2/2 (35)
                            
51Pe11.02    08:30-10:00 akių 238
OO 7.2 (38)
10:00-11:30 akių 238
OO 6.9 (38)
11:30-12:15 akių 238
OO 9.6 (38)
 12:30-14:00 v.žand.564
OO 4.7/2 (31-34)
                        
    08:30-10:00 akių 247
OO 7.2 (36)
10:00-11:30 akių 401
OO 6.9 (37)
11:30-12:15 akių 233
OO 9.6 (35)
                               
    08:30-10:00 akių 401
OO 7.2 (37)
10:00-11:30 akių 233
OO 6.9 (35)
11:30-12:15 akių 247
OO 9.6 (36)
                               
    08:30-10:00 akių 233
OO 7.2 (35)
10:00-11:30 akių 247
OO 6.9 (36)
11:30-12:15 akių 401
OO 9.6 (37)
                               
        09:30-11:00 Aviž.a.
OO 5.15 (31-32)
11:00-12:30 v.žand.564
OO 7.11 (31-32)
                              
52Š11.03                                                  
53P11.05                                                  
54A11.06    08:30-11:30 F205
OO 9.1 (31-38)
                                  

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
F205FF 205 aud., Eivenių g.4
Aviž.a.Avižonio auditorija,
v.žand.chir.Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje,
KP 413Konsultacinė poliklinika IV a, 413 kab.,
KP 415Konsultacinė poliklinika IV a, 415 kab.,
KK 3047KK Centrinis korpusas, III a., 3047 aud.,
KK 3049KK Centrinis korpusas, III a., 3049 aud.,
akių 401Akių ligų 401 aud.,
akių 247Akių ligų 247 aud.,
akių 233Akių ligų 233 aud.,
v.žand.564Veido ir žandikaulių chirurgijos klinika, 564 kab.,
akių 238Akių ligų 238 auditorija,

Užsiėmimų žymėjimas
Oftalmologija, otorinolaringoligija, veido ir žandikaulių chirur (M-V)
Problemų sprendimas
4.1Ūmus regėjimo sutrikimas (AL)
4.2Lėtinis regėjimo sutrikimas (AL)
4.3Klausos pablogėjimas (AN)
4.7Veido ir žandikaulių srities uždegimai (VŽ)
Paskaitos
5.1Įvadas į oftalmologiją (AL)
5.2Raudona akis (AL)
5.3Ūmus neskausmingas regėjimo sutrikimas (AL)
5.4Regos nervo ligos (AL)
5.5Akių traumos (AL)
5.6Vaiko akis (AL)
5.7Amžiniai akių pakitimai Paskaita (AL)
5.8Glaukoma Paskaita (AL)
5.9Otologijos klinikiniai pagrindai (AN)
5.10Ryklės patologija ir OMAS (AN)
5.11Nosies obstrukcinis sindromas (AN)
5.12Gerklų ligos (AN)
5.13Veido ir žandikaulių srities uždegimai. Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario (SAŽS) patologija (VŽ)
5.14Veido ir žandikaulių srities traumos (VŽ)
5.15Veido ir žandikaulių srities navikai. Įgimtos ir įgytos veido ir žandikaulių srities anomalijos ir deformacijos (VŽ)
Darbai
6.1Oftalmologinio ligonio tyrimas (AL)
6.2Vokų, ašarų aparato, junginės ir akiduobės ligos (AL)
6.3Ragenos, odenos ir uogenos ligos (AL)
6.4Regos nervo ligos (AL)
6.5Akių traumos (AL)
6.7Lęšiuko patologija. Susipažinimas su akių chirurgija (PD 6.7) (AL)
6.8Ankstyva glaukomos diagnostika ir gydymo principai Praktikos darbai (AL)
6.9Akių dugno susirgimai (PD 6.9) (AL)
6.10Otorinolaringologinis ištyrimas (AN)
6.11Klausos pasas, audiologinis ir radiologinis ausies ištyrimas (AN)
6.12Nepūlingos ausų ligos (AN)
6.13Vaikų prikurtimo ankstyva diagnostika ir reabilitacija (AN)
6.14Periferinis vestibulinis sindromas (AN)
6.15Svaigstančio ligonio tyrimas (AN)
6.16Uždegiminės ryklės ligos (AN)
6.17Nosies ir prienosinių sinusų traumos, kraujavimas iš nosies (AN)
6.18Gerklų paralyžius, pseudonavikai, nepiktybiniai navikai (AN)
6.19Gerklų vėžys (AN)
6.21Veido ir žandikaulių srities pūlynų diagnostika ir gydymo principai (VŽ)
6.22Veido traumų diagnostika ir būtinoji pagalba (VŽ)
6.23OOd23 (AN)
Seminarai
7.1Raudona akis (AL)
7.2Stiklakūnio ir tinklainės ligos (S 7.2) (AL)
7.3Ūminio otito ir serootito diagnostika ir gydymas (AN)
7.4Pūlingos ausų ligos. Otogeninės komplikacijos (AN)
7.5Tonzilogeninės koplikacijos (AN)
7.6Rinogeninės koplikacijos (AN)
7.7Gerklų stenozė. Konikotomija. Tracheostomija (AN)
7.8Nosies ir prienosinių sinusų navikai (AN)
7.9Veido ir žandikaulių srities uždegimų etiologija, patogenezė, diagnostika, diferencinė diagnostika,klinika, gydymo principai (VŽ)
7.10Veido ir žandikaulių srities traumų priežastys, klasifikacija. Apatinio ir viršutinio žandikaulių lūžimai. Skruostikaulio lūžimai. Diagnostika, klinika, būtinoji pagalba (VŽ)
7.11Veido ir žandikaulių srities navikų klasifikacija. Ikinavikinės ligos. Į navikus panašūs dariniai. Gėrybiniai navikai. Piktybiniai navikai (VŽ)
Kiti užsiėmimai
8.1Įvadas į otorinolaringologiją (AL)
8.2Susipažinimas su ANG chirurgija (AN)
8.3Klinikinių situacijų nagrinėjimas (VŽ)
8.4Vietinė akių terapija (AL)
Vertinimas
9.1Otologijos-faringologijos įskaita (AL)
9.2ANG ištyrimo įskaita (AN)
9.3Rinologijos-laringologijos įskaita (AN)
9.4Skolų likvidavimas, ANG įskaita (AN)
9.6Klinikinių situacijų nagrinėjimas (K) (AL)