Tarpinis projektas   

Ciklo „Teismo medicina ir klinikinė patologija“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataTeismo medicina ir klinkinė patologija/M-V6 (TM)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
130A02.19  08:00-12:30 pat.anat.
TM 8.1/1 (1-3)
                              
131T02.20  08:00-12:30 pat.anat.
TM 8.1/2 (1-3)
                              
132K02.21  08:00-12:30 pat.anat.
TM 8.1/3 (1-3)
                              
133Pe02.22  08:00-12:30 teism.med.
TM 8.2/1 (1-3)
                              
134Š02.23                                                  
135P02.25  08:00-12:30 teism.med.
TM 8.2/2 (1-3)
                              
136A02.26  08:00-12:30 teism.med.
TM 8.2/3 (1-3)
                              
137T02.27  08:00-12:30 teism.med.
TM 8.2/4 (1-3)
                              
138K02.28  08:00-12:30 teism.med.
TM 8.2/5 (1-3)
                              
139Pe03.01  08:00-12:30 teism.med.
TM 8.2/6 (1-3)
                              
140Š03.02                                                  
141P03.04                                                  
142A03.05                                                  
143T03.06      09:00-13:00 J.Laš.a.
TM 9.1 (1-3)
                            

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
J.Laš.a.Prof. J.Lašienės auditorija,
teism.med.Teismo medicinos tarnybos Kauno skyrius (Perlojos g.27),

Užsiėmimų žymėjimas
Teismo medicina ir klinkinė patologija (M-V 6)
Kiti užsiėmimai
8.1Užsiėmimai patologinės anatomijos klinikoje (PA)
8.2Užsiėmimai Teismo medicinos tarnybos Kauno skyriuje (Perlojos g. 27) (PA)
Vertinimas
9.1TMv1 (PA)