Tarpinis projektas   

Ciklo „Nervinė ir endokrininė reguliacija“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataNervinė ir endokrininė reguliacija/M-V3 (NE), Interprofesinis bendravimas/M-V3 (X5)
Grupės: 1-12
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123456789101112
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
119P02.03  08:00-09:30 anat. An
NE 4.0 (6)
 09:45-11:15 fiziol. Fi
NE 4.0 (1)
 11:30-13:00 anat. An
NE 4.0 (7)
   13:45-15:15 F205 SR
X5 5.9 (1-12)
                   
  08:00-09:30 hist. HE
NE 4.0 (11)
 09:45-11:15 anat. An
NE 4.0 (8)
 11:30-13:00 anat. An
NE 4.0 (5)
                            
  08:00-09:30 fiziol. Fi
NE 4.0 (3-4)
     10:45-12:15 CR011 HE
NE 4.0 (12)
                               
                11:30-13:00 fiziol. Fi
NE 4.0 (2)
                            
                11:30-13:00 vid.l. VL
NE 4.0 (9-10)
                            
120A02.04    08:30-10:00 Vl.Lašo HE
NE 5.1 (1-12)
      11:30-13:00 F202 SR
X5 5.10 (1-12)
 13:15-14:00 F202 Bc
NE 5.20 (1-12)
                        
121T02.05  08:00-10:15 hist. HE
NE 6.1 (7-8)
 10:30-12:00 anat. An
NE 7.1 (5-8)
 12:15-13:45 anat. An
NE 7.1 (9-12)
 14:00-17:00 MLK 604 SR
X5 6.7 (7-8)
 17:15-19:30 hist. HE
NE 6.1 (1-4)
  
     08:45-10:15 anat. An
NE 7.1 (1-4)
           13:00-15:15 hist. HE
NE 6.1 (5-6)
                   
122K02.06    08:30-10:00 F205 Bc
NE 7.4 (5-8)
 10:15-11:45 F205 Bc
NE 7.4 (9-12)
 12:00-13:30 F205 Fi
NE 5.8 (1-12)
    14:30-16:00 O.a. PA
NE 5.12 (1-12)
 16:15-17:45 O.a. Bc
NE 7.4 (1-4)
         
                                      17:00-19:15 hist. HE
NE 6.1 (9-12)
   
123Pe02.07           10:15-11:45 KKL a. VL
NE 5.18 (1-12)
 12:00-14:15 vid.l. VL
NE 6.10 (1-12)
   15:00-17:15 fiziol. Fi
NE 4.1 (4)
           
124Š02.08                                                  
125P02.10  08:00-11:00 fiziol. Fi
NE 6.6 (1, 8, 11-12)
11:00-14:00 fiziol. Fi
NE 6.6 (4-5, 9-10)
14:00-17:00 MLK 604 SR
X5 6.7 (1-2)
            
                   12:15-13:45 VS108 BE
X5 7.5 (11-12)
                         
126A02.11  08:00-10:15 vid.l. VL
NE 4.1 (9-10)
 10:30-12:45 CR004 HE
NE 4.1 (12)
 13:00-15:15 anat. An
NE 4.1 (7)
 15:30-17:00 Vl.Lašo An
NE 5.3 (1-12)
            
  08:00-10:15 CR004 HE
NE 4.1 (11)
 10:30-12:45 anat. An
NE 4.1 (5)
 13:00-15:15 anat. An
NE 4.1 (6)
                   
  08:00-10:15 fiziol. Fi
NE 4.1 (1)
   11:00-12:30 VS105 BE
X5 7.5 (9-10)
                              
  08:00-10:15 anat. An
NE 4.1 (8)
    11:15-13:30 fiziol. Fi
NE 4.1 (2)
                          
  08:00-11:00 fiziol. Fi
NE 6.6 (2-3, 6-7)
 11:15-13:30 fiziol. Fi
NE 4.1 (3)
                          
127T02.12  08:00-09:30 Vl.Lašo An
NE 5.15 (1-12)
 09:45-12:00 Vl.Lašo Fi
NE 5.9 (1-12)
              15:30-17:00 O.a. Ra
NE 5.13 (1-12)
            
128K02.13  08:00-11:00 fiziol. Fi
NE 6.7 (9-12)
        13:00-15:15 anat. An
NE 6.3 (9-11)
 15:30-17:45 anat. An
NE 6.3 (1, 6, 12)
         
  08:00-10:15 anat. An
NE 6.3 (2, 7-8)
 10:30-12:45 anat. An
NE 6.3 (3-5)
   13:30-16:30 fiziol. Fi
NE 6.7 (2-5)
              
129Pe02.14  08:00-11:00 fiziol. Fi
NE 6.7 (1, 6-8)
   11:45-13:15 VS101 BE
X5 7.5 (5-6)
 13:30-15:45 anat. An
NE 6.5 (1-2, 12)
 16:00-18:15 anat. An
NE 6.5 (6-8)
       
   08:15-10:30 anat. An
NE 6.5 (3-5)
 10:45-13:00 fiziol. Fi
NE 4.2 (3)
   13:45-15:15 VS101 BE
X5 7.5 (3-4)
                   
             10:45-13:00 fiziol. Fi
NE 4.2 (4)
                            
             10:45-13:00 anat. An
NE 6.5 (9-11)
                            
130Š02.15                                                  
131P02.17  08:00-10:15 hist. HE
NE 4.2 (12)
 10:30-12:45 hist. HE
NE 4.2 (11)
 13:00-15:15 anat. An
NE 4.2 (5)
                   
  08:00-10:15 fiziol. Fi
NE 4.2 (1)
 10:30-12:45 anat. An
NE 4.2 (7-8)
   13:30-15:00 VS101 BE
X5 7.5 (7-8)
                    
  08:00-10:15 anat. An
NE 4.2 (6)
    11:15-13:30 fiziol. Fi
NE 4.2 (2)
  14:00-17:00 MLK 604 SR
X5 6.7 (6, 9-10)
            
    08:30-10:45 vid.l. VL
NE 4.2 (9-10)
              14:15-15:45 VS109 BE
X5 7.5 (1-2)
                 
132A02.18    08:30-10:45 vid.l. VL
NE 6.11 (1-12)
        12:45-14:15 Vl.Lašo HE
NE 5.2 (1-12)
 14:30-16:00 Vl.Lašo An
NE 5.4 (1-12)
                
133T02.19  08:00-10:15 hist. HE
NE 6.2 (5-8)
 10:30-12:45 hist. HE
NE 6.2 (1-4)
 13:00-15:15 hist. HE
NE 6.2 (9-12)
                   
  08:00-10:15 anat. An
NE 6.4 (1-4)
 10:30-12:45 anat. An
NE 6.4 (9-12)
 13:00-15:15 anat. An
NE 6.4 (5-8)
                   
134K02.20  08:00-10:15 pat.anat. PA
NE 6.8 (9-12)
 10:30-12:45 pat.anat. PA
NE 6.8 (1-4)
 13:00-15:15 pat.anat. PA
NE 6.8 (5-8)
  15:45-17:15 Vl.Lašo F2
NE 5.16 (1-12)
           
135Pe02.21  08:00-10:15 VS241 Ra
NE 6.14 (9-10)
10:15-12:30 VS241 Ra
NE 6.14 (11-12)
12:30-14:45 VS241 Ra
NE 6.14 (1-2)
14:45-17:00 VS241 Ra
NE 6.14 (3-5)
17:00-19:15 VS241 Ra
NE 6.14 (6-8)
   
      09:00-10:30 farm. F2
NE 7.6 (1-4)
 10:45-12:15 farm. F2
NE 7.6 (5-8)
 12:30-14:00 farm. F2
NE 7.6 (9-12)
                        
              11:00-13:15 fiziol. Fi
NE 4.3 (4)
                           
136Š02.22                                                  
137P02.24  08:00-10:15 fiziol. Fi
NE 4.3 (1)
 10:30-12:45 anat. An
NE 4.3 (7)
 13:00-15:15 anat. An
NE 4.3 (8)
                   
  08:00-10:15 anat. An
NE 4.3 (5)
 10:30-12:45 anat. An
NE 4.3 (6)
     14:00-17:00 MLK 604 SR
X5 6.7 (5, 11-12)
            
  08:00-10:15 CR004 HE
NE 4.3 (11)
 10:30-12:45 fiziol. Fi
NE 4.3 (2)
                             
            10:30-12:45 CR004 HE
NE 4.3 (12)
                             
                11:30-13:45 vid.l. VL
NE 4.3 (9-10)
                         
                 11:45-14:00 fiziol. Fi
NE 4.3 (3)
                        
138A02.25            10:30-12:00 O.a. Ra
NE 5.14 (1-12)
   12:45-14:15 Vl.Lašo An
NE 5.5 (1-12)
 14:30-16:00 Vl.Lašo Fi
NE 5.11 (1-12)
                
139T02.26  08:00-09:30 fiziol. Fi
NE 6.13 (1-4)
 09:45-11:15 Vl.Lašo F2
NE 5.17 (1-12)
  11:45-13:15 fiziol. Fi
NE 6.13 (9-12)
13:15-14:45 fiziol. Fi
NE 6.13 (5-8)
                     
140K02.27                    12:30-14:45 farm. F2
NE 6.9 (1-4)
14:45-17:00 farm. F2
NE 6.9 (5-8)
17:00-19:15 farm. F2
NE 6.9 (9-12)
   
141Pe02.28  08:00-10:15 VS241 Ra
NE 6.15 (1-2)
10:15-12:30 VS241 Ra
NE 6.15 (9-10)
12:30-14:45 VS241 Ra
NE 6.15 (6-8)
14:45-17:00 VS241 Ra
NE 6.15 (11-12)
17:00-19:15 VS241 Ra
NE 6.15 (3-5)
   
                11:30-13:00 anat. An
NE 7.2 (1-4)
 13:15-14:45 anat. An
NE 7.2 (9-12)
 15:00-16:30 anat. An
NE 7.2 (5-8)
              
142Š02.29                                                  
143P03.02  08:00-09:30 F203 Bc
NE 5.6 (1-12)
    10:30-12:00 KKL a. VL
NE 5.19 (1-12)
 12:15-14:30 vid.l. VL
NE 6.12 (1-12)
                      
144A03.03  08:00-10:15 vid.l. VL
NE 4.4 (9-10)
 10:30-12:45 fiziol. Fi
NE 4.4 (1)
 13:00-15:15 fiziol. Fi
NE 4.4 (3)
  15:45-18:00 Vl.Lašo Fi
NE 5.10 (1-12)
        
  08:00-10:15 anat. An
NE 4.4 (5)
 10:30-12:45 anat. An
NE 4.4 (6)
 13:00-15:15 anat. An
NE 4.4 (8)
                   
  08:00-10:15 CR004 HE
NE 4.4 (12)
 10:30-12:45 CR004 HE
NE 4.4 (11)
                             
145T03.04  08:00-09:30 anat. An
NE 7.3 (1-4)
 09:45-11:15 farm. F2
NE 7.7 (1-4)
 11:30-13:00 farm. F2
NE 7.7 (9-12)
 13:15-14:45 farm. F2
NE 7.7 (5-8)
                     
      09:00-11:15 anat. An
NE 4.4 (7)
 11:30-13:00 anat. An
NE 7.3 (5-8)
                            
         09:45-11:15 anat. An
NE 7.3 (9-12)
   12:00-14:15 fiziol. Fi
NE 4.4 (4)
                       
                     12:45-15:00 fiziol. Fi
NE 4.4 (2)
                    
146K03.05    08:30-10:00 Grad.a. Ra
NE 7.8 (1-4)
 10:15-11:45 Grad.a. Ra
NE 7.8 (5-8)
 12:00-13:30 Grad.a. Ra
NE 7.8 (9-12)
    14:30-16:00 O.a. Bc
NE 5.7 (1-12)
                
147Pe03.06            10:30-12:00 hist. HE
NE 4.5 (11)
12:00-13:30 fiziol. Fi
NE 4.5 (4)
  14:00-15:30 fiziol. Fi
NE 4.5 (2)
                  
              11:00-12:30 fiziol. Fi
NE 4.5 (1)
                              
                   12:15-13:45 CR004 HE
NE 4.5 (12)
                         
148Š03.07                                                  
149P03.09  08:00-09:30 anat. An
NE 4.5 (5)
 09:45-11:15 anat. An
NE 4.5 (6)
 11:30-13:00 anat. An
NE 4.5 (8)
                            
          10:00-11:30 vid.l. VL
NE 4.5 (9-10)
11:30-13:00 anat. An
NE 4.5 (7)
                            
                    12:30-14:00 fiziol. Fi
NE 4.5 (3)
                        

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
O.a.K. Oželio a., Eivenių g.4
F202FF 202 aud., Eivenių g.4
F203FF 203 aud., Eivenių g.4
F205FF 205 aud., Eivenių g.4
Vl.LašoVl. Lašo auditorija, Mickevičiaus g. 9
VS101Auditorija 101, Tilžės g 18
VS105Auditorija 105, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS109Auditorija 109, Tilžės g 18
KKL a.Vidaus ligų ir chirurgijos auditorija, Josvainių g. 2
farm.Farmakologija, Mickevičiaus g. 9
fiziol.Fiziologija ir pat. fiziologija, Mickevičiaus g. 9
anat.Anatomijos institute, Mickevičiaus g. 9
hist.Histologijos ir embriologijos katedroje, Mickevičiaus g. 9
pat.anat.Patologinės anatomijos klinikoje,
vid.l.Vidaus ligų klinikoje, Josvainių g. 2
CR011CR 011 aud., Mickevičiaus g. 9
CR004CR 004 aud., Mickevičiaus g. 9
VS241Sveikatos vadybos k. 241 aud., Tilžės g 18
MLK 604MLK 604 auditorija, Eivenių g.4
Grad.a.Gradausko auditorija (radiologijos klinika),

Užsiėmimų žymėjimas
Nervinė ir endokrininė reguliacija (M-V 3)
Problemų sprendimas
4.0NEt0 (An)
4.1 Pirmoji problema. Be raumenų jėgos judėti sunku (An)
4.2 Antroji problema. Sveiki neiškrenta iš lovos (An)
4.3 Trečioji problema. Sutrikusi eisena (An)
4.4 Ketvirtoji problema. Vadybininko nerimas (An)
4.5 Penktoji problema. Mokytojos susirūpinimas (An)
Paskaitos
5.1Nervų sistemos histologinė struktūra ir formavimosi ypatumai (HE)
5.2Endokrininių liaukų ir odos histofiziologija (HE)
5.3Nugaros smegenų ir galvos smegenų funkcinė anatomija (An)
5.4Somatomotorinės neurofunkcinės sistemos struktūrinė organizacija (An)
5.5Periferinės nervų sistemos autonominės dalies funkcinė anatomija (An)
5.6Neuroendokrininė reguliacija (Bc)
5.7Pogumburio-skydliaukės neuroendokrininė ašis (Bc)
5.8Signalo perdavimo nervų sistemoje pagrindai (Fi)
5.9Nugaros smegenų ir galvos smegenų kamieno motorinės funkcijos. Išcentrinis motorinių funkcijų valdymas. Motorinių centrinės nervų sistemos funkcijų sutrikimai (Fi)
5.10Autonominės nervų sistemos veiklos pagrindai. Streso ir bendrojo adaptacijos sindromo patofiziologija (Fi)
5.11Endokrininės sistemos patologinė fiziologija (Fi)
5.12Nervinės ir endokrininės reguliacijos pažeidimų patologinė anatomija (PA)
5.13Nervų sistemos radiologiniai tyrimo metodai. Galvos ir nugaros smegenų sritinė anatomija. Demielinizacinės CNS patologijos radiologinė diagnostika. (Ra)
5.14Degeneracinių galvos smegenų pokyčių, CNS kraujotakos ir smegenų skysčio patologijos radiologinė diagnostika (Ra)
5.15Smegenų kraujotakos ir smegenų skysčio apykaita (An)
5.16Cholinoblokatoriai ir kiti antiparkinsoniniai vaistai (Fa)
5.17Cholinomimetikai, cholinoblokatoriai, adrenomimetikai, adrenoblokatoriai ir antisimpatikotoniniai vaistai (Fa)
5.18Nervų sistemos klinikinio tyrimo pradmenys (VL)
5.19Endokrininės sistemos klinikinis įvertinimas (VL)
5.20Neurotransmiteriai ir jų apykaita (Bc)
Darbai
6.1Periferinės ir centrinės nervų sistemos organų histologinė struktūra (HE)
6.2Endokrininių liaukų ir odos histologinė sandara (HE)
6.3Nugaros smegenų ir galvos smegenų kamieno efektorinės funkcijos struktūrų sritinė anatomija. Nugaros smegenų ir galvos smegenų kamieno kraujotaka (An)
6.4Tarpinių smegenų ir galinių smegenų efektorinės funkcijos struktūrų anatomija. Smegenėlių, tarpinių ir galinių smegenų kraujotaka (An)
6.5Periferinės nervų sistemos anatomija (An)
6.6Veikimo potencialas ir jo plitimas nervuose (Fi)
6.7Motoriniai nugaros smegenų refleksai (Fi)
6.8Nervinės ir endokrininės reguliacijos pažeidimų patologija (PA)
6.9Cholinomimetikai, cholinoblokatoriai, adrenomimetikai ir adrenoblokatoriai (Fa)
6.10Motorinės sistemos (centrinės ir periferinės) tyrimo ir vertinimo pagrindai (VL)
6.11Eisenos, koordinacijos, judesių plastiškumo klinikinis ištyrimas ir vertinimas (VL)
6.12Endokrininės sistemos klinikiniai tyrimai (VL)
6.13Skydliaukės hormonų reikšmė ir jų išskyrimo reguliacijos sutrikimai (Fi)
6.14Interaktyvūs darbai – KT tomogramų vertinimas (Ra)
6.15Interaktyvūs darbai – MR tomogramų vertinimas (Ra)
Seminarai
7.1Nervinio audinio citologija, tarpneuroninių ryšių ir neuronų cheminės sąveikos struktūriniai pagrindai (An)
7.2Periferinės nervų sistemos autonominės dalies struktūrinė ir funkcinė organizacija (An)
7.3Endokrininių liaukų anatomija (An)
7.4Nervinio audinio biocheminės struktūros ir metabolizmo ypatumai (Bc)
7.6Antiparkinsoniniai vaistai (Fa)
7.7Skydliaukės hormonai, antitiroidiniai vaistai ir jodas (Fa)
7.8Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimo metodų reikšmė neuroradiologijoje. KT ir MR tyrimų vaizdų analizė (Ra)
Interprofesinis bendravimas (M-V 3)
Paskaitos
5.9Komandinis darbas ir efektyvi komunikacija sveikatos priežiūros sistemoje (SR)
5.10Slaugytojo veiklos laukas, funkcijos ir atsakomybės ribos sveikatos priežiūros sistemoje (SR)
Darbai
6.7Efektyvios komunikacijos įgūdžiai, užtikrinantys problemų sprendimą dirbant su sunkiais pacientais ir jų artimaisiais (BE)
Seminarai
7.5Psichosocialiniai paciento poreikiai ir jų įvertinimas (BE)