Tarpinis projektas   

Ciklo „Profesinė psichologo etika ir teisė“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataProfesinė psichologo etika/SP-P2 (PE), 2 kurso organizacinė informacija/SP-P2 (2K)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
122K02.06                      13:00-14:30 VS106 SP
PE 5.1 (1-3)
 14:45-16:30 VS106 SP
PE 5.2 (1-3)
              
123Pe02.07                                                  
124Š02.08                                                  
125P02.10                                                  
126A02.11                    12:30-14:00 VS334 SP
2K 8.5/1 (1-3)
                        
127T02.12    08:30-10:00 VS108 SP
PE 5.3 (1-3)
 10:15-12:00 VS108 SP
PE 7.1 (1-3)
                                
128K02.13                                                  
129Pe02.14      09:00-10:30 VS107 SP
PE 5.4 (1-3)
 10:45-12:30 VS107 SP
PE 7.2 (1-3)
                              
130Š02.15                                                  
131P02.17                                                  
132A02.18                                                  
133T02.19                                                  
134K02.20      09:00-10:30 VS106 SP
PE 5.5 (1-3)
 10:45-12:30 VS106 SP
PE 7.3 (1-3)
                              
135Pe02.21                                                  
136Š02.22                                                  
137P02.24                                                  
138A02.25                                                  
139T02.26                                                  
140K02.27      09:00-10:30 VS106 SP
PE 5.6 (1-3)
 10:45-12:30 VS106 SP
PE 7.4 (1-3)
                              
141Pe02.28                                                  
142Š02.29                                                  
143P03.02                                                  
144A03.03                  12:00-13:30 VS317 BE
PE 5.7 (1-3)
 13:45-15:15 VS317 BE
PE 7.5 (1-3)
                   
145T03.04                                                  
146K03.05                  12:00-13:30 VS107 BE
PE 5.8 (1-3)
 13:45-15:15 VS107 BE
PE 7.6 (1-3)
                   
147Pe03.06                                                  
148Š03.07                                                  
149P03.09                                                  
150A03.10                                                  
151K03.12                                                  
152Š03.28                                                  
153P03.30                                                  
154A03.31                                                  
155T04.01              11:00-12:30 Virt.sraut. BE
PE 5.9 (1-3)
 12:45-14:15 Virt.sraut. BE
PE 7.7 (1-3)
                       
156K04.02                                                  
157Pe04.03                                                  
158Š04.04                                                  
159P04.06                                                  
160A04.07                  12:00-13:30 Virt.sraut. BE
PE 5.10 (1-3)
 13:45-15:15 Virt.sraut. BE
PE 7.8 (1-3)
                   
161T04.08                                                  
162K04.09                                                  
163Pe04.10                          14:00-15:30 Virt.sraut. BE
PE 5.11 (1-3)
 15:45-17:15 Virt.sraut. BE
PE 7.9 (1-3)
           
164Š04.11                                                  
165A04.14                                                  
166T04.15                                                  
167K04.16                    12:30-14:00 Virt.sraut. SV
PE 5.12 (1-3)
 14:15-15:45 Virt.sraut. SV
PE 7.10 (1-3)
                 
168Pe04.17                                                  
169Š04.18                                                  
170P04.20                                                  
171A04.21                                                  
172T04.22                    12:30-14:00 Virt.sraut. SV
PE 5.13 (1-3)
 14:15-15:45 Virt.sraut. SV
PE 7.11 (1-3)
                 
173K04.23                    12:30-14:00 Virt.sraut. SV
PE 5.14 (1-3)
 14:15-15:45 Virt.sraut. SV
PE 7.12 (1-3)
                 
174Pe04.24                                                  
175Š04.25                                                  
176P04.27                                                  
177A04.28                                                  
178T04.29                    12:30-14:00 Virt.sraut. SV
PE 5.15 (1-3)
 14:15-15:45 Virt.sraut. SV
PE 7.13 (1-3)
                 
179K04.30                    12:30-14:00 Virt.sraut. SV
PE 5.16 (1-3)
 14:15-15:45 Virt.sraut. SV
PE 7.14 (1-3)
                 
180Š05.02                                                  
181P05.04                                                  
182A05.05                                                  
183T05.06                                                  
184K05.07      09:00-10:30 Virt.sraut. SP
PE 9.1 (1-3)
                                      

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS106Auditorija 106, Tilžės g 18
VS107Auditorija 107, Tilžės g 18
VS108Auditorija 108, Tilžės g 18
VS334Seminarų klasė 334, Tilžės g 18
VS317Auditorija Nr. 317, Tilžės g 18
Virt.sraut.Virtuali srautinė auditorija, moodle.lsmu.lt

Užsiėmimų žymėjimas
Profesinė psichologo etika (SP-P 2)
Paskaitos
5.1Profesinė psichologo etika. Bendrieji psichologų etikos kodeksų principai (SP)
5.2Profesinė psichologo etika. Bendrieji psichologų etikos kodeksų principai (SP)
5.3Psichologo veiklos normatyvinis-teisinis reguliavimas, asmenybiniai aspektai; moralinė psichologo veiklos atsakomybė (SP)
5.4Psichologinio konsultavimo etika; etikos problemos kylančios psichologo ir kliento santykyje (SP)
5.5Pagrindiniai psichologinio įvertinimo etiniai kriterijai (SP)
5.6Psichologo darbo su įvairiomis ligomis sergančiais žmonėmis etiniai aspektai (SP)
5.7Profesinės etikos samprata. Profesinės etikos funkcijos ir reikšmė psichologijos moksle (SP)
5.8Taikomieji etikos principai sveikatos priežiūroje: autonomija, informuotas sutikimas, konfidencialumas, privatumas ir tiesos sakymas (SP)
5.9Sveikatos profesionalo ir paciento santykių etika. Partneriški profesionalo ir paciento/kliento santykių ypatumai. (SP)
5.10Etinio sprendimo priėmimo metodologija. Etinio sprendimo priėmimo etapai ir jų analizė (SP)
5.11Mokslinių tyrimų etika (BE)
5.12Teisės pagrindai psichologams. Įvadas. (SV)
5.13Korupcija. Darbo teisė. (SV)
5.14Alkoholis, tabakas, psichotropinės medžiagos. (SV)
5.15Fiziniai asmenys, veiksnumas, priverstinis hospitalizavimas. (SV)
5.16Pacientų ir sveikatos priežiūros darbuotojų teisės ir pareigos. (SV)
Seminarai
7.1Psichologo veiklos normatyvinis-teisinis reguliavimas, asmenybiniai aspektasi, moralinė psichologo veiklos atsakomybė (SP)
7.2Psichologinio konsultavimo etika; etikos problemos kylančios psichologo ir kliento santykyje (SP)
7.3Pagrindiniai psichologinio įvertinimo etiniai kriterijai (SP)
7.4Psichologo darbo su įvairiomis ligomis sergančiais žmonėmis etiniai aspektai (SP)
7.5Profesinės etikosvertybė ir profesionalizacija (SP)
7.6Taikomieji etikos principai sveikatos priežiūroje: atvejų analizė (SP)
7.7Partneriški profesionalo ir paciento/kliento santykiai: iššūkiai ir jų sprendimo būdai. Tipinės etinės problemos profesiniuose santykiuose (SP)
7.8Etinio sprendimo priėmimo metodologija. Atvejų analizė (SP)
7.9Mokslinių tyrimų etika (SP)
7.10Pažintis su baudžiamaja teise. Smurtiniai nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai. (SP)
7.11Smurtas artimoje aplinkoje. (SV)
7.12Įvadas į civilinę teisę. (SV)
7.13Šeimos teisė. Mirtis ir paveldėjimas. (SV)
7.14Pacientų ir sveikatos priežiūros darbuotojų teisės ir pareigos. (SV)
Vertinimas
9.1Baigiamasis patikrinimas (SP)
2 kurso organizacinė informacija (SP-P 2)
Kiti užsiėmimai
8.5Susitikimas su kurso kuratoriumi ir dėstytojais (SP)