Tarpinis projektas   

Ciklo „Asmenybės psichologija“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataAsmenybės psichologija/SP-P2 (AP), 2 kurso organizacinė informacija/SP-P2 (2K)
Grupės: 1-3
Grupių tvarkaraščiai: Bendras123
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
185Pe05.08                              15:00-16:30 Virt.sraut. SP
AP 5.1 (1-3)
              
186Š05.09                                                  
187P05.11                              15:00-16:30 Virt.sraut. SP
AP 5.2 (1-3)
              
188A05.12          10:00-12:15 nesinchr.nuot. SP
AP 7.1 (1-3)
           15:00-17:15 Virt.sraut. SP
AP 6.1 (1)
 17:30-19:45 Virt.sraut. SP
AP 6.1 (2-3)
 
189T05.13                      13:00-14:30 Virt.sraut. SP
AP 5.3 (1-3)
                      
190K05.14                              15:00-17:15 nesinchr.nuot. SP
AP 7.2 (1-3)
           
191Pe05.15        09:30-11:45 nesinchr.nuot. SP
AP 7.3 (1-3)
             15:00-17:15 Virt.sraut. SP
AP 6.2 (2-3)
 17:30-19:45 Virt.sraut. SP
AP 6.2 (1)
 
192Š05.16                                                  
193P05.18                    12:30-14:45 Virt.sraut. SP
AP 6.3 (1)
 15:00-17:15 Virt.sraut. SP
AP 6.3 (2-3)
           
194A05.19                                  16:00-17:30 Virt.sraut. SP
AP 5.4 (1-3)
          
195T05.20            10:30-12:00 Virt.sraut. SP
AP 5.5 (1-3)
        14:00-16:15 nesinchr.nuot. SP
AP 7.4 (1-3)
               
196K05.21                                    16:30-18:00 Virt.sraut. SP
AP 5.6 (1-3)
        
197Pe05.22          10:00-12:15 nesinchr.nuot. SP
AP 7.5 (1-3)
           15:00-17:15 Virt.sraut. SP
AP 6.4 (1)
 17:30-19:45 Virt.sraut. SP
AP 6.4 (2-3)
 
198Š05.23                                                  
199P05.25                              15:00-16:00 Virt.sraut. SP
AP 9.1 (1-3)
                
200A05.26                                    16:30-18:00 Virt.sraut. SP
AP 5.7 (1-3)
        
201T05.27          10:00-12:15 nesinchr.nuot. SP
AP 7.6 (1-3)
           15:00-16:30 Virt.sraut. SP
AP 5.8 (1-3)
              
202K05.28                                                  
203Pe05.29                              15:00-17:15 Virt.sraut. SP
AP 6.5 (2-3)
 17:30-19:45 Virt.sraut. SP
AP 6.5 (1)
 
204Š05.30                                                  
205P06.01                              15:00-16:30 Virt.sraut. SP
AP 5.9 (1-3)
              
206A06.02                              15:00-17:15 Virt.sraut. SP
AP 6.6 (1)
 17:30-19:45 Virt.sraut. SP
AP 6.6 (2-3)
 
207T06.03            10:30-12:00 Virt.sraut. SP
AP 5.10 (1-3)
        14:00-16:15 nesinchr.nuot. SP
AP 7.7 (1-3)
               
208K06.04            10:30-12:00 Virt.sraut. SP
AP 5.11 (1-3)
                                
209Pe06.05          10:00-12:15 nesinchr.nuot. SP
AP 6.8 (1-3)
           15:00-17:15 Virt.sraut. SP
AP 6.7 (2-3)
 17:30-19:45 Virt.sraut. SP
AP 6.7 (1)
 
210Š06.06                                                  
211P06.08          10:00-12:15 nesinchr.nuot. SP
AP 7.8 (1-3)
                               
212A06.09                                                  
213T06.10          10:00-11:00 Virt.sraut. SP
AP 9.2 (1-3)
                                    

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
Virt.sraut.Virtuali srautinė auditorija, moodle.lsmu.lt
nesinchr.nuot.Nesinchroninis užsiėmimas (pateikta medžiaga), moodle.lsmu.lt

Užsiėmimų žymėjimas
Asmenybės psichologija (SP-P 2)
Paskaitos
5.1Kurso pristatymas. Asmenybės samprata. W.H. Sheldon konstitucinė asmenybės teorija. (--)
5.2Psichoanalitinė asmenybės teorija (S. Freud). (SP)
5.3Asmenybė analitinėje psichologijoje (C. G. Jung) ir individualiojoje psichologijoje (A. Adler). (SP)
5.4Neopsichoanalitinės asmenybės teorijos (K. Horney, E. Fromm, H. S. Sullivan). Asmenybė transakcinės analizės teorijoje (E. Berne). (SP)
5.5Asmenybė ego psichologijoje (A. Freud, H. Hartman, M. S. Mahler, E. Erickson). (SP)
5.6Biheivioristinės asmenybės teorijos (B. F. Skinner, J. Dollard, N. E. Miller) (SP)
5.7Kognityvinės asmenybės teorijos (A. Bandura, J. B. Rotter, W. Mischel) (SP)
5.8Asmenybės konstruktų teorija (G. A. Kelly). Asmenybės bruožų teorijos (G. Allport, R. B. Cattel, H. Eysenck). (SP)
5.9Humanistinės asmenybės teorijos (A. Maslow, C. Rogers). (SP)
5.10Egzistencinės asmenybės teorijos (L. Binswanger, M. Boss, V. Frankl). (SP)
5.11Asmenybės samprata lauko teorijoje (K. Lewin). Asmenybė personologijoje (H. Murray) (SP)
Darbai
6.1Psichoanalitinė asmenybės teorija (S. Freud). (SP)
6.2Asmenybė analitinėje psichologijoje (C. G. Jung). (SP)
6.3Asmenybė individualiojoje psichologijoje (A. Adler). (SP)
6.4Biheivioristinės asmenybės teorijos (B. F. Skinner, J. Dollard, N. E. Miller) (SP)
6.5Asmenybės konstruktų teorija (G. A. Kelly). Asmenybės bruožų teorijos (G. Allport, R. B. Cattel, H. Eysenck). (SP)
6.6Humanistinės asmenybės teorijos (A. Maslow, C. Rogers). (SP)
6.7Egzistencinės asmenybės teorijos (L. Binswanger, M. Boss, V. Frankl). (SP)
6.8Asmenybės teorijų palyginimas. Asmenybės teorijų raidos perspektyvos. (SP)
Seminarai
7.1Psichoanalitinė asmenybės teorija (S. Freud). (SP)
7.2Asmenybė analitinėje psichologijoje (C. G. Jung). (SP)
7.3Asmenybė individualiojoje psichologijoje (A. Adler). (SP)
7.4Neopsichoanalitinės asmenybės teorijos (K. Horney, E. Fromm, H. S. Sullivan). Asmenybė transakcinės analizės teorijoje (E. Berne). (SP)
7.5Biheivioristinės asmenybės teorijos (B. F. Skinner, J. Dollard, N. E. Miller) (SP)
7.6Kognityvinės asmenybės teorijos (A. Bandura, J. B. Rotter, W. Mischel) (SP)
7.7Egzistencinės asmenybės teorijos (L. Binswanger, M. Boss, V. Frankl). (SP)
7.8Asmenybės teorijų palyginimas. Asmenybės teorijų raidos perspektyvos. (SP)
Vertinimas
9.1Koliokviumas (SP)
9.2 Baigiamasis patikrinimas (SP)