Uždarytas tvarkaraštis   

Ciklo „GM Mityba I“ tvarkaraštis

Stud.
d.
Sav.
d.
DataMityba I/GM-M1 (g3)
Grupės: 1-2
Grupių tvarkaraščiai: Bendras12
07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:30
2A09.03                  12:00-14:15 VS236 PM
g3 5.1 (1-2)
                       
3T09.04                                                  
4K09.05                                                  
5Pe09.06                                                  
6Š09.07                                                  
7P09.09                                                  
8A09.10                                                  
9T09.11                                                  
10K09.12                                                  
11Pe09.13                                                  
12Š09.14                                                  
13P09.16                                                  
14A09.17                                                  
15T09.18                                                  
16K09.19                                                  
17Pe09.20                                                  
18Š09.21                                                  
19P09.23                                                  
20A09.24                                                  
21T09.25                                                  
22K09.26                                                  
23Pe09.27                                                  
24Š09.28                                                  
25P09.30                                                  
26A10.01                                                  
27T10.02                                                  
28K10.03                                                  
29Pe10.04                                                  
30Š10.05                                                  
31P10.07                                                  
32A10.08                                                  
33T10.09                                                  
34K10.10                                                  
35Pe10.11                                                  
36Š10.12                                                  
37P10.14                                                  
38A10.15                                                  
39T10.16                                                  
40K10.17                                                  
41Pe10.18                                                  
42Š10.19                                                  
43P10.21                                                  
44A10.22                                                  
45T10.23                                                  
46K10.24                                                  
47Pe10.25                                                  
48Š10.26                                                  
49P10.28                                                  
50A10.29                                                  
51T10.30                                                  
52K10.31                                                  
53Š11.02                                                  
54P11.04                                                  
55A11.05                                                  
56T11.06                                                  
57K11.07                                                  
58Pe11.08                                                  
59Š11.09                                                  
60P11.11                                                  
61A11.12                                                  
62T11.13                                                  
63K11.14                                                  
64Pe11.15                                                  
65Š11.16                                                  
66P11.18                                                  
67A11.19                                                  
68T11.20                                                  
69K11.21  08:00-11:15 VS236 AD
g3 6.1 (1)
                                   
70Pe11.22  08:00-11:15 VS317 PM
g3 6.2 (1)
   12:00-14:15 VS317 PM
g3 6.3 (1)
14:15-16:00 VS317 PM
g3 7.1 (1)
                
71Š11.23                                                  
72P11.25                  12:00-14:15 VS236 PM
g3 6.4 (1)
14:15-16:00 VS236 PM
g3 6.5 (1)
                
73A11.26  08:00-11:15 VS317 PM
g3 6.6 (1)
   12:00-13:30 VS317 PM
g3 6.7 (1)
13:30-15:00 VS317 AD
g3 6.8 (1)
15:00-16:00 VS317 PM
g3 6.9 (1)
                
74T11.27         09:45-11:15 VS236 PM
g3 6.10 (1)
   12:00-14:15 VS236 PM
g3 6.11 (1)
14:15-16:00 VS236 SP
g3 6.12 (1)
                
75K11.28                                                  
76Pe11.29                                                  
77Š11.30                                                  
78P12.02                                                  
79A12.03                                                  
80T12.04                                                  
81K12.05                                                  
82Pe12.06                                                  
83Š12.07                                                  
84P12.09                                                  
85A12.10                                                  
86T12.11                                                  
87K12.12                                                  
88Pe12.13                                                  
89Š12.14                                                  
90P12.16                                                  
91A12.17                                                  
92T12.18                                                  
93K12.19                                                  
94Pe12.20                                                  
95P01.06                                                  
96A01.07                                                  
97T01.08                                                  
98K01.09                                                  
99Pe01.10                                                  
100Š01.11                                                  
101P01.13                                                  
102A01.14                                                  
103T01.15                                                  
104K01.16                                                  
105Pe01.17                                                  
106Š01.18                                                  
107P01.20                                                  
108A01.21                                                  
109T01.22  08:00-11:15 VS215 MS
g3 5.4 (1)
   12:00-13:45 VS215 PM
g3 9.1 (1)
 14:00-15:00 VS215 PM
g3 5.5 (1)
15:00-16:00 VS215 PM
g3 8.1 (1)
                

Žymėjimai tvarkaraštyje
08:00-10:15 anat.
Ju 6.3/1 (13-15)
Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas)
Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1).
Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas

Vietų sąrašas
VS317Auditorija Nr. 317, Tilžės g 18
VS215Sveikatos vadybos k. 215 aud., Tilžės g 18
VS236Aplinkos ir darbo med. katedros 236 k., Tilžės g 18

Užsiėmimų žymėjimas
Mityba I (GM-M 1)
Paskaitos
5.1Įvadas į mitybos kursą (PM)
5.4Įvadinė maisto saugos paskaita (PM)
5.5Antrojo semestro užduočių pristatymas (PM)
Darbai
6.1Diskusija 'Įvadas į mitybos mokslą' pagrindinių temų klausimais, (AD)
6.2Sveiko gyvenimo pradžia. Praktinės rekomendacijos (GE)
6.3Paciento mitybos įpročių vertinimas 1 (MS)
6.4Mityba bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligos (MS)
6.5Mityba ir piktybiniai navikai (PM)
6.6Mityba ir nutukimas (PM)
6.7 Paciento mitybos įpročių vertinimas 2 (PM)
6.8Maisto netoleravimas. Alergijos (AD)
6.9Valgymo sutrikimai (PM)
6.10Valgymo sutrikimai. Įvertinimo metodai (PM)
6.11Nepakankamos mitybos problemos (PM)
6.12Antropometriniai matavimai (SP)
Seminarai
7.1Atsiskaitymas už individualų darbą (5 dienų mitybos vertinimas ) (PM)
Kiti užsiėmimai
8.1Aptarimas (SP)
Vertinimas
9.1Testas (AD)